MAKNA BENDERA SEKOLAH
 
  1. Kota Melaka - keagungan sejarah Melaka
  2. Obor - sifat-sifat kesukanan
  3. Buku / Pengukur dan Roda - Ilmu pengetahuan akademik dan teknikal.
  4. Bintang - 13 negeri di Malaysia.
  5. Warna Merah - Keberanian menentang arus hidup dan wawasan pelajar yang luhur untuk
  6.                       membentuk kemajuan diri sendiri, sekolah,masyarakat, agama,bangsa dan          negara.
  7. Warna kuning - Kesetiaan kepada sekolah dan negara.
  8. Warna hitam - Melambangkan pembentukan berpendirian tegas.
  9. Warna Hijau - Memupuk rasa kasih sayang, menghormati peraturan serta undang-undang sekolah dan sentiasa pencorak daya fikir untuk menjamin hidup masyarakat sekolah ini di landaskan muhibbahdan berbudaya Malaysia.
  10. Warna Biru - Menunjukkan cita-cita murni sekolah ini berlandaskan kepadaFalsafah Pendidikan Negara untuk melihat para pelajar meraih kejayaan yang cemerlang dalam segala bidang dengan semangat yang jitu.
pergi ke indeks