ILMU PANDUAN HIDUP
FALSAFAH SEKOLAH
Pelajar-pelajar SMKKT ini sesungguhnya
mempunyai kebolehan dan potensi
untuk berkembang maju dari segi
INTELEK, ROHANI, EMOSIdan JASMANI
oleh itu, mereka hendaklah diberikan
peluang dan galakan yang seluas-luasnya
untuk mengembangkan aspek-aspek peribadi tersebut.
Sesungguhnya kami pendidik- pendidik di sekolah ini
mempunyai keupayaan dan kebolehan iktisas
untuk memberikan pendidikan yang sempurna
dan bermutu kepada pelajar-pelajar di sekolah kami
selaras dengan matlamat pendidikan
NEGARA
 
 
IKRAR PELAJAR
Bahawasanya kami Pelajar-pelajar
Sek. Men. Keb. Kem Terendak
Berikraar
Akan mematuhi peraturan-peraturan sekolah
Aktif dalam bidang kokurikulum
Dan bersikap membina sepanjang masa,
Kami juga berikrar
Akan menghormati ibubapa
Orang-orang tua,
Guru-guru,
Pengawas-pengawas
Dan rakan-rakan.
 
Kami tidak rela
Mencemarkan nama baik sekolah,
Guru-guru
Dan pelajar-pelajar sekolah ini
pergi ke indeks
 
 
 
Click to see more great pages on Arts and Literature.
Click to see more great pages on Arts and Literature.