การเดินทางมายังจังหวัด นครพนม

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 23 ผ่านมหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร ถึงจังหวัดนครพนม รวมระยะทาง 740 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง ทางรถยนต์มีรถโดยสารธรรมดา-ปรับอากาศ-ปรับอากาศพิเศษ ( วี ไอ พี ) วิ่งบริการทุกวัน รถธรรมดา จัดวิ่งบริการโดย บริษัทขนส่ง จำกัด (รถด่วน 99) สถานีขนส่งหมอชิต โทร. 2710101-5 โดยออกจากกรุงเทพฯ เวลา 06.00 น. และ 18.15 น. และออกจากนครพนมเข้ากรุงเทพฯ เวลา 08.30 น. และ 18.30 น. โทร. (042) 511403 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารเที่ยวละ 136 บาท/ท่าน รถปรับอากาศและปรับอากาศพิเศษ (รถนอน) จัดวิ่งบริการโดยบริษัทต่าง ๆ ดังนี้
1. บริษัทขนส่ง จำกัด (รถด่วน 99) สถานีขนส่งหมอชิต โทร. 2794484-7 โดยออกจากรุงเทพฯ เวลา 18.00 น., 19.00 น. และ 20.40 น. และออกจากนครพนมเวลา 17.00 น., 17.30 น. และ 18.00 น. โทร. (042) 511403 ค่าโดยสารเที่ยวละ 245 บาท/ท่าน
2. บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด สถานีขนส่งกรุงเทพมหานคร โทร. 2712989 โดยออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 08.30 น., 19.30 น., 19.50 น. และ 20.00 น. และออกจากนครพนม เวลา 08.00 น.,18.20 น. 18.30 น. และ 18.45 น. โทร. (042) 511245 อัตราค่าโดยสาร รถปรับอากาศธรรมดา ท่านละ 245 บาท รถปรับอากาศ พิเศษท่านละ 310 บาท ต่อเที่ยว
3. บริษัท ชัยสิทธิ์ และบริษัทเชิดชัยทัวร์ ทั้ง 2 บริษัทนี้มีรายละเอียด การเดินทางเช่นเดียว กับบริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด และสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 2790156 สถานนีขนส่งรถปรับ อากาศกรุงเทพมหานคร ( หมอชิต)

ทางเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด เปิดบริการเที่ยวบินไปสกลนครทุกวัน จากนั้นโดยสารรถตู้ปรับอากาศ บริการถึงนครพนม ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ-สกลนคร 1 ชั่วโมง 40 นาที สำรอง ที่นั่งได้ที่ โทร. 2800070, 2800080

ทางรถไฟ เดินทางโดยรถดีเซลรางจากกรุงเทพฯ-อุดรธานี จากนั้นโดยสารรถตู้ ปรับอากาศบริการ ถึงนครพนม ระยะทาง 252 กิโลเมตร บริการรถตู้ปรับอากาศ โดยบริษัท มีสุขทัวร์ จำกัด รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010, 2237020

นอกจากนั้น ระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดใกล้เคียง มีรถประจำทางบริการตลอด เช่น และในระหว่างอำเภอนั้น มีรถโดยสาร ประจำทางจากจังหวัด ถึงอำเภอทุกอำเภอด้วย

นครพนม-สกลนคร โดยบริษัท สหอุดรเดินรถ จำกัด
นครพนม-อุดรธานี โดยบริษัท สหอุดรเดินรถ จำกัด
นครพนม-อุบลราชธานี โดยบริษัท สหมิตรเดินรถ (042) 511115
นครพนม-หนองคาย โดยรถ 224
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเมือง - อำเภอท่าอุเทน 27 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอบ้านแพง 100 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอธาตุพนม 50 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอศรีสงคราม 68 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอปลาปาก 44 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอนาแก 76 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอเรณูนคร 52 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอนาหว้า 95 กิโลเมตร
อำเภอเมือง - อำเภอโพนสวรรค์ 42 กิโลเมตร

กลับสู่หน้าแรก