"Etuoikeudet"


From: Panu Höglund (phoglund@abo.fi)
Subject: Re: Ei löydy perusteita ruotsin poistamiselle
Newsgroups: sfnet.keskustelu.kielipolitiikka
Date: 2002-11-27 03:29:47 PST
Nikolas Ojala wrote in message
news:...
> Panu Höglund wrote:
> : Ryydit sen kun soveltavat ryytisäännöstöään, mutta onko ryydeillä
> : yhtään asiallista perustetta ruotsin poistamiselle? Ei ole.
>
> Eikö?
>
> Minä luulin lukeneeni perusteluja täällä paljonkin.
> Muistanko siis väärin?

Muistat väärin. "Siihen menee kauheasti rahaa" ei oikeasti ole mikään perustelu. Se on triviaali heitto. Valtion perustuslaissa määriteltyjen tehtävien hoitamiseen menee aina kauheasti rahaa. "Hurreilla on etuoikeuksia" ei oikeasti ole mikään perustelu, eikä ainakaan ruotsin kielen opiskelun lakkauttamiselle. Ainoa "hurrien etuoikeus", jonka kukaan on vakuuttavasti pystynyt esittämään, ovat opiskelijakiintiöt tietyille aloille. Tämä ei kuitenkaan ole etnis-kielellinen etuoikeus, koska myös suomenkielisillä on oikeus hakea ruotsinkielisiin oppilaitoksiin ja kiintiöihin. Suomenkieliset voivat käyttää tätä oikeutta hyväkseen sitä paremmin, mitä helpommin he voivat päästä käsiksi ruotsin kieleen, joten heille on paras järjestää ruotsin opetusta jo peruskoulutasolla, pakollisena.

Juuri sen estämiseksi, että vähemmistölle muodostuisi jotain de facto -etuoikeuksia, myös suomenkielisille opetetaan ruotsia. Ns. "etuoikeudet" eivät ole syntyperään eivätkä äidinkieleen sidottuja, vaan puhutun kielen hyvään taitoon. Toisin sanoen ne ovat avoimina myös hyvin ruotsia osaaville suomenkielisille. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus päästä sellaiseksi, ruotsia tulee opettaa suomenkielisille.

Logiikka kulkee seuraavasti:
1)- Kansalaisten tulee olla mahdollisimman yhdenmukaisessa asemassa.
Tästä seuraa, että:
2)- Suomen- ja ruotsinkielisiä syntyperäisiä suomalaisia tulee kohdella tasavertaisesti.
Tästä seuraa, että:
3)- Suomen- ja ruotsinkielisiä suomalaisia tulee palvella itse kunkin äidinkielellä.
Tästä seuraa, että:
4)- Tulee kouluttaa julkisen palvelun tehtäviin ihmisiä, jotka voivat palvella molemmilla kielillä.
Tästä (sekä suoraan yhdenmukaisuusperiaatteesta) seuraa, että:
5)- Molempia kieliä tulee käyttää opetuskielinä.
Tästä (sekä suoraan kohdasta 3) seuraa, että:
6)- Maassa tulee olla oppilaitoksia ja opintolinjoja, joissa käytetään ruotsia opetuskielenä (aivan samasta syystä kuin maassa tulee olla oppilaitoksia ja opintolinjoja, joissa käytetään suomea opetuskielenä).

Mutta koska 1) kansalaisten tulee olla mahdollisimman yhdenmukaisessa asemassa ja 2) suomen- ja ruotsinkielisiä suomalaisia tulee kohdella tasavertaisesti, niin:

7)- Suomenkielisille tulee järjestää mahdollisuus päästä oppilaitoksiin ja opintolinjoille, joissa käytetään ruotsia opetuskielenä.

Kohdan 7) toteuttamiseksi tarvitaan ns. pakkoruotsia.

Ns. pakkoruotsin vastustajien tavoitteena on oletettavasti tilanne, jossa suomenkielisille ei opeteta pakollisena ruotsin kieltä, mutta ruotsinkielisille kylläkin pakollisena suomen kieltä. Tämä merkitsee käytännössä epäreilua kilpailuetua ruotsinkielisten _hyväksi_, koska tällöin ruotsinkielisillä on _aina_ mahdollisuus hakea suomenkielisiin oppilaitoksiin (ruotsinkielisten lisäksi), mutta suomenkielisillä _ei_ ole käytännössä vastaavaa tasa-arvoista mahdollisuutta hakea ruotsinkielisiin oppilaitoksiin (suomenkielisten lisäksi). Siispä ns. pakkoruotsin poistaminen johtaa itse asiassa uusien etuoikeuksien antamiseen ruotsinkielisille.

Epäilemättä ns. pakkoruotsin poistaminen johtaisi tällöin myös - ei suinkaan sovintoon, vaan - kielitaistelun kärjistymiseen entisestään, koska nyt ruotsinkielisillä olisi oikeasti etuoikeuksia. (On varsin todennäköistä, että ns. pakkoruotsin käyttöönoton yhtenä perusteena oli juuri ruotsinkielisten oppilaitosten avaaminen mahdollisuuksien mukaisessa määrin suomenkielisille, eli edellämainitunlaisten de facto -etuoikeuksien vieminen ruotsinkielisiltä.) Tavoitteeksi tulisi tällöin oletettavasti erillisen ruotsinkielisen koululaitoksen lakkauttaminen. Mutta ilmeisesti ryytien tarkoituksenakin on nimenomaan kärjistää kieliriitaa, ei suinkaan saada oikeutta tai valinnanvapautta suomenkielisille.
>
> : Ja koska he ovat se porukka, joka vaatii muutoksia, todistustaakka on
> : heillä. Ns. "pakkoruotsille" ei todellakaan tarvitse hakea syitä,
> : koska, kuten Jouko[ Heyno]kin sanoi, laillisessa järjestyksessä
> : demokraattisesti hyväksytty status quo on määritelmällisesti hyvä.
>
> Luonnollisesti kaikki lakimuutokset täytyy perustella huolellisesti,
> mutta tuota en niele, että vallitseva tilanne olisi automaattisesti
> hyvä.

Ei "automaattisesti". Lähtökohtaisesti. Lain noudattamiselle ei tarvitse eikä kuulu esittää perusteita. Lain rikkomiselle on yleensä hyvä olla kunnon perusteet, siitä nimittäin joutuu oikeuteen. Samoin lain muuttamiselle.

Kun ryydit jatkuvasti vaativat perusteluja ruotsin opetukselle, se kuulostaa aivan yhtä typerältä kuin jos murhaaja vaatisi perusteluja sille, että hänet tuomitaan elinkautiseen. Murhaajan on perusteltava, miksi hän teki surmatyönsä, ja tuomari voi sitten vapauttaa hänet, jos surmatyö oli perusteltu. (Esimerkiksi ydinpommilla aseistautuneen terroristin surmaaminen olisi perusteltu teko, josta ketään tuskin tuomitaan murhasta. Mutta huomaa: tällöinkin surmatyön tehneen on todistettava, että terroristilla oli hallussaan ydinpommi.) Vastaavasti ns. pakkoruotsin vastustajien on perusteltava, mitä hyötyjä ns. pakkoruotsista luopumisesta olisi. Toistaiseksi yksikään ns. pakkoruotsin vastustaja ei ole kyennyt ilmoittamaan yhtään ainoaa kiistatonta etua, joka ns. pakkoruotsista luopumisesta seuraisi. Onkin melko selvää, että ns. pakkoruotsista luopuminen on ainoastaan välitavoite, jonka ainoa tarkoitus on kärjistää kielitaistelua ennestään.