Kaikki mitä koskaan olet halunnut tietää VENÄJÄN KULTTUURISTA, muttet uskaltanut kysyä

Panu Petteri Höglund


A
B
D
F
G
Gulag
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
Sa-Ss
Stalin-Sz
Sosialistinen realismi
T U
V
Z
Yleisliittolainen neukkulyhenteiden selityskomitea

Lähteet:


Drawicz, Andrzej (toim.): HISTORIA LITERATURY ROSYJSKIEJ XX WIEKU
Englund, Peter: BREV FRÅN NOLLPUNKTEN
Herling-Grudzinski, Gustaw: INNY SWIAT - zapiski sowieckie. Lekcja Literatury z Gustawem Herlingiem-Grudzinskim i Wlodzimierzem Boleckim. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000
Kirkinen, Heikki (toim.): VENÄJÄN HISTORIA - uudistettu laitos. Otava, Helsinki 2000
Kopelev, Lev Zinovjevitsh: HRANIT' VETSHNO
Mirsky, D.S.: A HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE
Motshul'skij, Konstantin: GOGOL' - SOLOVJOV - DOSTOJEVSKIJ
Solzhenitsyn, Aleksandr: ARHIPELAG GULAG. Popytka hudozhestvennogo issledovanija.

Tom I - Tjuremnaja promyslennost' - Vetshnoje dvizhenije
Tom II - Istrebitel'no-trudovye -
Tom III - Katorga - Ssylka - Stalina net