Garaziko herria
benedika dadila,
euskarari eman dio
behar duen tornuia.

Euskara
jalgi hadi
amaraunera!
 

zenbatzailea

ZenBatek iKusi duEn oRRia? auSkaLo!