Eix@mple Web - textos autors


De Prosperitat i rauxa
de Catalunya
, O.C. 32SOBRE EL TEATRE CATALÀ DEL s.XIX

El teatre català tingué dificultats, perquè les autoritats exigiren que les obres fossin enviades a Madrid, a censura, exercida per un castellà, i això era un destorb intolerable. Però no n’hi hagué prou: una reial ordre del 1866 obligà els autors d’obres teatrals catalanes a posar-hi un personatge, almenys, que parlés castellà. Els autors catalans protestaren, i Mañé i Flaquer, al «Brusi», els féu costat, desaforat. Era injust i irracional. Mañé proposà (1865) que els governadors, assessorats pels censors, poguessin autoritzar la representació de qualsevol obra dramàtica; fos quin fos l’idioma en què hagués estat escrita, perquè encara regia una ordre del 1806 que impedia representar qualsevol obra sense permís del sotsdelegat provincial d’espectacles. L’article de Mañé fou contestat amb la R.O. de 1866, i aquesta fou la realitat.
    En els mesos de juny-juliol d’alguns anys més tard, el 1873, Mañé escriví que la R.O. havia estat provocada per alguns genis teatrals de Madrid, que cregueren que l’impuls que havia agafat el teatre català perjudicaria els seus ingressos i que la disposició no solament era contrària al teatre, sinó que havia empès la joventut cap al federalisme. En les seves «Cartas provinciales» (1875) Mañé escriví que «tan estúpido e irritante decreto» havia predisposat els catalans a favor de la República federal més que les propagandes de Proudhon i de Pi i Margall.

JOSEP PLA "El senyor Valentí Almirall"
(in "Prosperitat i Rauxa de Catalunya", O.C. 32, pàg. 193ss)

EN CREXELLS i EN FABRA

Pompeu Fabra Retrat de P. Fabra per R. Casas
En aquests petits capítols sobre els contertulians independents, jo hi he posat Joan Crexells. D’aquella família d’«El Espejo Catalan» de la Rambla de les Flors, en nasqué un gran intel.lectual que fou el que acabem de citar. Llavors era molt jove, era universitari, estudiava el grec i la filosofia i esperava ser economista. Era noucentista i havia assistit i participat a alguns espectacles de recitació, vull dir que era rapsode i rapsode important. Era un home molt alt, prim, rialler, extremament simpàtic, que quan escoltava --no escoltava pas sempre-- semblava d’’una curiositat extremament vasta. Era, amb el Pantarca i Estelrich, dels pocs noucentistes de la penya. En aquesta reunió, Crexells s’acostà sempre a Pompeu Fabra, amb el qual conversà llargament. Potser Fabra, amb qui parlà amb més llibertat fou amb Crexells. Vaig sentir algunes de les seves converses, que es produïren en aquell to baix i discret, que en Fabra era tan típic. Fabra li deia: «Estudieu el grec, estudieu-lo bé i traduïu coses del grec al català. Penseu que, en aquest país, els estudis clàssics han estat sempre fluixíssims». (Crexells seguí aquest consell i els tres primers volums dels «Diàlegs» de Plató, de la F.B.M., foren obra de Crexells.) Li recomanava constantment que anés a les Universitats angleses i a Berlín a estudiar filosofia i economia. «Si teniu alguna cosa a dir sobre aquests estudis, feu el possible per escriure-ho en català. Penseu, tingueu sempre present, que, de tot això, no en tenim res. Res? Doncs res! Totes aquestes reflexions, posades en català, produiran un gran efecte! Crexells, feu el favor de pensar en això que us dic: ens trobem en el començament. El futur sembla favorable. El futur és incert. Treballeu en el sentit que us dic. Escriviu en català tot el que us sembli poder deduir dels vostres estudis a Anglaterra i a Alemanya. Les Normes, un dia o altre, seran acceptades, perquè la comoditat és sempre més agradable que la confusió i l’anarquia. Escriviu de filosofia i d’economia en català! En definitiva, els filòlegs i correctors són importants, però compten poc. El que jo demano són escriptors, els qui posin en marxa aquesta llengua, que facin que la gent s’hi acosti i l’adopti com una manera expressa normal i correcta. Escriviu en català sempre! Escriviu amb claredat i amb eficàcia. Tot el problema és aquest. Després, hi ha una altra qüestió importantíssima: és la història d’aquest país. Només les nostres desgràcies poden explicar l’existència d’una història del nostre país i de la nostra gent que massa sovint es pensa que no té cap defecte ni ha comès cap error. Si teniu ocasió d’escriure sobre el nostre país, escriviu amb un sentit crític, absolutament crític. Parleu clar! No us demano res més.»
I així parlava el senyor Fabra al senyor Crexells, a la penya de l’Ateneu.

Josep Pla "La penya de l’Ateneu"
(in "Prosperitat i Rauxa de Catalunya", O.C. 32, pàg. 493ss)Lincs a Pla
Eixample Web
Els ametllers, Democràcia, Llibertat, Poetes francesos

Lincs externs
FULL Esplèndida tria de textos d’en Pla.
Josep Pla - Primeres Impressions Català-Anglès
Fundació Josep Pla en construcció
Any Pla Ajuntament de Barcelona
Centenari Josep Pla textos
altres [ Fabra Converses | Pitarra | Ruyra | Nabí | L’Atlàntida | F. Pujols | J.V. Foix | Citacions ]
recursos: Literatura | Filosofia | Lingüística

Eix@mple Web