Nederlandse versie Dit is RAPS
Nederlandse versie

Op deze (toekomstige) site kunt u zien wat RAPS allemaal is.
Taalkundig, Bedrijven, Acroniemen (afkortingen), Personen
..... etc. .....

English version This is RAPS
English version

This site (to be) shows you what RAPS stands for.
In language, Companies, Acronyms (abbreviations), Persons
..... etc. .....

Een andere site van mij is dit.is/raps
My other site is dit.is/raps (Dutch only)

Laatste wijziging op
Last update on

© Copyright Ren J.M. Raps