Επιτέλους... λίγη σοβαρότητα δε θα έβλαπτε!

 

Ποιός είναι ο Ηλίας Τσολάκης; Σύντομο βιογραφικό.
Υπολογιστής Αιμοδυναμικών Παραμέτρων (VB Active Document).

Αυτή η έκδοση του υπολογιστή έχει γραφτεί σαν Visual Basic Active Document. Χρειάζεται browser Explorer 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση καθώς και την ύπαρξη της Msvbvm50.dll στο Windows\system.

Υπολογιστής Αιμοδυναμικών Παραμέτρων (VB Script).

Αυτή η έκδοση του υπολογιστή έχει γραφτεί με απλή VBScript. Χρειάζεται browser που να υποστηρίζει VBScript, δηλαδή Explorer 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.

 

και mail διαθέτουμε...

 

Sign Guestbook View Guestbook