[Morten Svendsens hjemmeside] [Planspråk] [Slektssiden] [Afrikaans] [Occidental] [Lenker] [Gjestebok] [Post]


Ido-konferanse i Nederland

Den årlige konferansen for Ido-talende fant i år sted i den nord-hollandske byen Bakkum. Dette skrev den nederlandske avisen De Volkskrant i en artikkel 4. august.

22 idister fra tre kontinenter deltok. Ido oppsto for nøyaktig 90 år siden, i 1907, som en forbedret utgave av Esperanto. I dag er antallet idister ca. 200. "Eller litt mer," legger De Volkskrant til. Avisen beskriver språket på denne måten:

"Ido er basert på de seks største europeiske språkene: spansk, tysk, russisk, fransk, engelsk og italiensk. Ido-språket har bare én artikkel (la) og substantivene har ikke hankjønn eller hunkjønn. De slutter på o (entall) og i (flertall). Alle adjektiver slutter på a. Gammel heter olda. Med ord som kambiar (veksle) og telefonilo (telefon) ligner det i klang på spansk og italiensk."

Ido er i dag kanskje mest kjent for kryssordløsere ("kunstig språk" på 3 bokstaver!). Men konferansedeltakerne ser ikke mørkt på fremtiden: "Hvert år lærer stadig flere yngre språket," sier presidenten i det internasjonale Ido-forbundet. "Vi kommer langsomt ut av dalen. Jeg kjenner faktisk språk som snakkes av langt færre mennesker. Så antallet betyr ikke noe."

Om engelsk som verdensspråk uttaler en tysk konferansedeltaker: "Et internasjonalt språk må være nøytralt, det kan ikke tilhøre bare ett land. Og nå har de engelskspråklige en fordel. Man hører ofte at engelsk er et enkelt språk, men for tyskere er engelsk like vanskelig som tysk er det for nederlendere. Selv Kohl behersker det ikke."

I det vestafrikanske landet Benin er det 10 idister. En av dem er tilstede i Bakkum: "Det er så mye teknologisk utvikling, men som verdensborgere kan vi knapt snakke sammen. Bare i Vest-Afrika har vi rundt 50 språk."

Lederen for de nederlandske idistene summerer opp: "Kanskje er ett verdensspråk en utopi, man har tross alt holdt på med det i noen århundrer. Vi kjemper mot glemselen nå, jeg vet det. Men vi har bevist at Ido fungerer. I Bakkum kan alle forstå hverandre. Og det er vel ikke så ille?"

(I samme utgave av De Volkskrant en artikkel om språkforholdene i fotballklubben Barcelona. Laget har elleve utenlandske spillere: "Av og til forstår Barcelona-spillerne hverandre, men som oftest ikke.")


Les mer om Ido:

Ido - et språk og dets skjebne. (Idos historie, en kort beskrivelse av språket, samt lenker til Ido-materiell på nettet).