Mia urbo - Vilanova i la Geltrú. (Urbodomo)-Internacia Kataluna Esperanta Ferisemajno-1984-a

02-03-1986-a - prelego post mia elektado kiel prezidento de Kataluna Esperanto Asocio

Indibil kaj Mandoni – Kontraŭimperiismaj Herooj, Lleida, 31-10-1986-a

Strategio por la dua jarcento, publikite ĉe Kata Luno, revuo de KEJ, aprilo-1986

Kulturaj valoroj de esperanto, 22-01-1994-a.

Isabel Clara Simó - Invito al la Festo - Vilanova i la Geltrú - 1994-a.

Zamenhof, la unua Raŭmisto, 15-12-1996-a.

Katalunaj Festaj Tradiciaĵoj-1999.

KAFE-2000 raporto.


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


        

Aprenentatge de llengües(I).

Llengües "nacionals" i dialectes "regionals".

Anècdotes lingüístiques.

Aprenentatge de llengües(II).

Interés per a l'esperanto.

Relativisme cultural.

Apunts per a una xerrada sobre renda bàsica.

Els interessats en la renda bàsica

Pensaments encargolats


Escrits i documents d'altres.

Declaració dels Drets Lingüístics.

Fragments de l'article de Gemma Rigau.

Fira de novembre-1998. (Xavier Cardona)

Manifest del Congrés de Praga - 1996.

La música clàssica i el rock

Figures notables de la generació actual.


         

Barcelona: Rehabilitación de Ciutat Vella. (Pirelli Club)

Razones para la rehabilitacion. (Jaume Casanovas)
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 


        

Europe's banknotes

The Cultural Value of eseranto - by William Auld