ทวีปอเมริกาใต้


Link Homepage I ศูนย์การเรียนสังคม I ห้องสมุดDIGITAL I

ทวีปอเมริกาใต้
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และอาชีพของประชากร
ลักษณะเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ประชากร

 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และอาชีพของประชากรเศรษฐกิจ อาชีพของประชากรในทวีปอเมริกาใต้

ทรัพยากร
 • ทรัพยากรดิน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา - ลาปลาตา ประเทศ อาร์เจนตินา อยู่ในเขตอากาศแบบอบอุ่นชื้น มีดินอุดมสมบูรณ์
 • ทรัพยากรน้ำ แม่น้ำสายต่างๆ ของทวีปอเมริกาใต้ มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขา แอนดีส เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญ การพัฒนากำลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีเฉพาะบริเวณลุ่ม แม่น้ำปารานา ในประเทศบราซิล
 • ทรัพยากรป่าไม้ ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ป่าไม้เกือบครึ่งหนึ่งของทวีป เขตป่าไม้ที่สำคัญและอุดมสมบูรณ์ที่สุด คือป่าดงดิบ (ป่าเซลวาส) บริเวณ ลุ่มแม่น้ำ แอมะซอน และสาขา เช่น แม่น้ำเนโกร แม่น้ำปูตูมาโย แม่น้ำฟรังโก เป็นต้น มีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง ลำต้นสูงใหญ่ ปกคลุมพื้นที่หนาทึบเป็นบริเวณกว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตร
  ป่าไม้อีกเขตหนึ่งจะอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำปารานา ปารากวัย ปิลคิมาโย ในเขตประเทศ บราซิล ปารากวัย และอาร์เจนตินา ต้นไม้สำคัญคือ ไพน์ ปารานา ซีดาร์ บีช มะฮอกกานี
 • แร่ธาตุ มีเกือบทุกชนิด น้ำมันปิโตรเลียมมีมากในบราซิล เปรู เอกวาดอร์ โคลัมเบีย เวเนซูเอลาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ทองแดง ผลิตโดย ชิลี ดีบุกมีแหล่งใหญ่ที่ โบลิเวีย นอกจากนี้ มีแร่เหล็ก เงิน ทองคำ ตะกั่ว สังกะสี บอกไซต์ เพชร และสินแร่อโลหะต่างๆ เช่น โครเมี่ยม แมงกานีส นิกเกิล เป็นต้น
 • สัตว์ป่า สัตว์พื้นเมืองที่สำคัญของทวีปนี้คือ ยามา (Llama) สามารถเดินไต่บนเทือกเขาสูง บริเวณป่าดงดิบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมอาชีพของประชากรในทวีปอเมริกาใต้

ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ

 • ขาดแคลนเงินทุน
 • ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • ลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย
 • อยู่ห่างไกลจากตลาดการค้าของโลก


อาชีพที่สำคัญได้แก่
  1. การเพาะปลูก มี 2 ลักษณะ คือ
   1.1 การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ ชาวพื้นเมืองจะทำการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก และการทำไร่เลื่อนลอย บริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอน และบริเวณที่สูงของทวีป พืชที่ปลูกได้แก่ ผัก ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันเทศ ถั่วลิสง
   1.2 การเพาะปลูกเพื่อการค้า ได้แก่
   • ข้าวโพด ปลูกมากในเขตอากาศอบอุ่น ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา
   • ข้าวสาลี ปลูกมากบริเวณทุ่งหญ้าปามปาส ประเทศอาร์เจนตินา
   • กาแฟ และ อ้อย ปลูกมากในบราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร์
   • ฝ้าย ในบราซิล อาร์เจนตินา เปรู
   • กาเกา ปลูกมากในบราซิล เอกวาดอร์ เวเนซูเอลา
   • ยางพารา ปลูกมากในบราซิล อุรุกวัย
  2. การทำป่าไม้ เขตป่าดงดิบบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอน คือ ป่าเซลวาส (Selvas) เป็นป่าที่อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น ลำต้นสูงใหญ่ ปกคลุมพื้นที่หนาแน่น เป็นเขตทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก จึงมีการทำป่าไม้เฉพาะบริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่าน
  3. การเลี้ยงสัตว์ ทวีปอเมริกาใต้มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวางมาก สัตว์เลี้ยงสำคัญ คือ

  • วัวพันธุ์เนื้อ เลี้ยงมากบริเวณชายฝั่งตะวันออกของบราซิล อุรุกวัย อาร์เจนตินา ตอนเหนือของเวเนซูเอลา และโคลัมเบีย
  • ประเทศที่ส่งวัวเนื้อออกจำหน่ายมากที่สุดของทวีป คือ อาร์เจนตินา
  • แกะพันธุ์เนื้อ และพันธุ์ขน เลี้ยงมากบริเวณเขตอากาศกึ่งแห้งแล้งของเปรู ชิลี ที่ราบสูงปาตาโกเนีย และทางตอนใต้ของอาร์เจนตินา
  • หมู เลี้ยงในบราซิล และอาร์เจนตินา
  4. การประมง ส่วนใหญ่ทำการประมงขนาดเล็กบริเวณชายฝั่ง แหล่งประมงที่สำคัญของทวีป คือ บริเวณชายฝั่งประเทศเปรู อาร์เจนตินา บราซิล หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ หมู่เกาะของเวเนซุเอลา ประเทศเปรู ส่งเสริม การทำปลาสดแช่เย็น ส่งไปจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  5. การทำเหมืองแร่ ทวีปอเมริกาใต้ เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำตัญของโลก แหล่งแร่ที่สำคัญได้แก่

  • น้ำมันปิโตรเลียม ขุดเจาะในประเทศอาร์เจนตินา
  • เหล็ก ทองแดง ในประเทศบราซิล ชิลี
  • ดีบุก ในโบลิเวีย
  • ไนเตรต นำมาทำปุ๋ย ในเขตทะเลทรายอะตากามา ตอนเหนือของประเทศชิลี
  • แร่บอกไซต์ แมงกานีส เงิน และพลวง ในประเทศซูรินาเม กายอานา

  6. การอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน จัดอยู่ในขั้นกำลังพัฒนา อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น

  • อาหาร ประเภทเนื้อวัว เนื้อแกะสำเร็จรูป ในอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี
  • สัตว์น้ำแช่แข็ง และปลากระป๋อง ในเปรู อาร์เจนตินา
  • น้ำตาลทราย ในโคลัมเบีย บราซิล
  • สกัดน้ำมันปาล์ม ในโคลัมเบีย เอกวาดอร์
  • สกัดน้ำมันถั่วเหลือง ในบราซิล อาร์เจนตินา
  • ทอผ้าฝ้าย ในบราซิล อาร์เจนตินา เปรู ชิลี
  • ยางพารา ใน บราซิล
  • โรงงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เงินทุนสูง เทคโนโลยีชั้นสูงจะเป็นการลงทุนร่วมกัน ระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และนักลงทุนชาติต่างๆ เช่นชาวอเมริกัน และชาวญี่ปุ่น เป็นต้น
  7. การพาณิชยกรรม สินค้าหลักของทวีปอเมริกาใต้ เป็นประเภทวัตถุดิบ ที่ส่งเป็นสินค้าออก คือ

  • บราซิล ส่งออกกาแฟ น้ำตาลทราย ยาสูบ กล้วย ผลไม้ตระกูลส้ม
  • อาร์เจนตินา ส่งออกเนื้อสัตว์ ขนแกะ ฝ้าย ข้าวโพด ข้าวสาลี
  • เปรู ส่งออกมันฝรั่ง สัตว์น้ำ


สินค้าที่สั่งเข้าได้แก่ เครื่องจักรกลสำหรับการเกษตร เคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษ รถยนต์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประชาคมยุโรป ญี่ปุ่น ประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันตก
 


ลักษณะเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ประชากร


ลักษณะเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ประชากรของทวีปอเมริกาใต้

ประชากร

ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากบริเวณชายฝั่งตะวันออก เช่น เมืองริโอเดจาเนโร บูเอโนไอเรส และบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ที่มีอากาศเย็นสบาย เป็นต้น

ทวีปอเมริกาใต้ มีประชากรหลายเชื้อชาติ ได้แก่

 • ชาวอินเดียนแดง เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาใต้ อาศัยอยู่บริเวณที่สูง บนเทือกเขาแอนดีส เขตที่ราบลุ่มปากแม่น้ำแอมะซอน ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน มีอารยธรรมของตนเอง เช่น ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
 • ชาวยุโรป เชื้อสายสเปน และโปรตุเกส เข้ายึดครองดินแดนจากชาว พื้นเมือง
 • ชาวนิโกร เข้ามาในสมัยหลัง โดยชาวผิวขาวจับมาเป็นทาส ทำงานตามแหล่งเพาะปลูกในเขตร้อน เหมืองแร่ของชาวผิวขาวในประเทศบราซิล และโคลัมเบีย


มีกลุ่มประชากรสายเลือดผสมหลายกลุ่ม คือ
 • เมสติโซ (Mestizos) เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาว กับชาวอินเดียนแดง เป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้
 • มูแลตโต (Mulattos) เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาว กับนิโกร
 • แซมโบ (Zambos) เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวอินเดียนแดง กับนิโกร


ภาษาที่ใช้ในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่

 • ภาษาสเปน เป็นภาษาทางการของประเทศต่างๆ ที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนมาก่อน คือ โคลัมเบีย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย ปารากวัย อุรุกวัย อาร์เจนตินา ชิลี
 • ภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาทางการของประเทศบราซิลเพราะเคยเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสมาก่อน
 • ภาษาอินเดียนแดง ชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองยังคงพูดภาษาของตน และมี 2 ประเทศที่กำหนดให้ภาษาอินเดียนแดงเป็นภาษาทางการ ควบคู่ไปกับภาษาสเปนด้วย คือ เปรู และโบลิเวีย
 • ภาษาอื่นๆ ในบางประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ คือ ประเทศกายอานา หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ ประเทศที่ใช้ภาษาฮอลันดา คือ ซูรินาเม ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส คือ เฟรนช์เกียนา


ศาสนาในทวีปอเมริกาใต้
ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนศาสนา ลัทธิ ความเชื่ออื่นมีประชากรส่วนน้อยนับถือ พอสรุปได้ดังนี้

  1. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำมาเผยแพร่โดยชาวสเปน และ โปรตุเกส ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มเข้ามาแสวงหาอาณานิคม จึงมีประชากรชาวอเมริกาใต้นับถืออยู่ถึง ร้อยละ 90
  2. ประชากรอีกร้อยละ 10 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ นำมาเผยแพร่โดยคณะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกา และศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ลัทธิความเชื่อของชาวอินเดียนแดง ลัทธิความเชื่อของชาวนิโกร ศาสนายูดาย ของชาวยิว ลัทธิขงจื๊อและพระพุทธศาสนาของชาวจีน และศาสนาฮินดู ของชาวอินเดียลักษณะทางสังคม

ชาวอเมริกาใต้ มีลักษณะทางสังคมที่เด่นชัด คือ


  1. เป็นสังคมกึ่งประชาธิปไตย กึ่งเผด็จการ ขาดความมั่นคงทางการเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
  2. มีความไม่เป็นธรรมในสังคม มีความแตกต่างระหว่างชนชั้น ประชากรผิวขาวเชื้อสายยุโรป มีอำนาจทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ เกิดการเอาเปรียบชนพื้นเมืองอินเดียนแดง และนิโกร
  3. เป็นสังคมเกษตรกรรม และเป็นประเทศกำลังพัฒนาการกระจายรายได้ของประชากร ไม่ทั่วถึง
  4. ประชากรยึดมั่นในศาสนาอย่างแน่นแฟ้น มีลักษณะผสมผสานระหว่างสังคมยุโรปตะวันตก กับสังคมของชนพื้นเมือง
  5. ชนชั้นกลางมีบทบาทมากในสังคมสมัยใหม่ลักษณะทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้จัดอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมละตินอเมริกัน ลักษณะเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาของประชากรมีรากฐานมาจากกลุ่มยุโรปใต้ ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองอินเดียนแดง และนิโกร


การกระจายของประชากรในทวีปอเมริกาใต้

เขตที่มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น คือเขตที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม มีอากาศอบอุ่นสบาย ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และการคมนาคมสะดวก คือ


 • ที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ตอนใต้ของแม่น้ำแอมะซอน ถึงที่ราบปากอ่าวเดอลาปลาตา
 • ที่ราบสูงเทือกเขาแอนดีส ในประเทศโคลัมเบีย เอกวาดอร์ เปรู
 • บริเวณเมืองหลวง ของประเทศต่างๆ

 
Link Homepage I ศูนย์การเรียนสังคม I ห้องสมุดDIGITAL I

ข้อมูลจาก ใบความรู้ ในแผนการสอนที่เน้นกระบวนการ วิชาสังคมศึกษา ส 305 โลกของเรา
เขียนโดย นางศรีสุรางค์ วีระพันธุ์