ทวีปอเมริกาใต้


Link Homepage I ศูนย์การเรียนสังคม I ห้องสมุดDIGITAL I

ทวีปอเมริกาใต้
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และอาชีพของประชากร
ลักษณะเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ประชากร

ทวีปอเมริกาใต้


ทวีปอเมริกาใต้ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายกับทวีปอเมริกาเหนือ มีฐานกว้างทางตอนเหนือ และเรียวแคบลงมาทางตอนใต้ มีพื้นที่อยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 12 องศาหนือ ถึง ละติจูดที่ 56 องศาใต้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลแคริบเบียน และแผ่นดินติดต่อกับอเมริกากลางที่คอคอดปานามา
 • ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแอตแลนติก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติก กับมหาสมุทรแปซิฟิก
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก


 
ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้

ทวีปอเมริกาใต้ มีฝั่งทะเลที่ไม่เว้าแหว่งมาก คล้ายกับทวีปแอฟริกา และออสเตรเลีย จึงมีอ่าวขนาดใหญ่เพียงเล็กน้อย เช่นอ่าวเวเนซูเอลา ทางตอนเหนือของทวีป อ่าวนี้มีทางน้ำเชื่อมติดต่อกับทะเลสาบน้ำเค็มคือ ทะเลสาบมาราไกโบ ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้บริเวณประเทศชิลี มีลักษณะชายฝั่งเป็นแบบฟยอร์ด อันเกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง ตอนใต้สุดของทวีป มีช่องแคบแมกเจลแลน กั้นระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะติแอร์ราเดลฟูเอโก ห่างออกไปประมาณ 400 กิโลเมตร มีหมู่เกาะฟอล์กแลนด์

โครงสร้างภูมิประเทศ
แบ่งออกได้เป็น 3 เขตใหญ่ๆ คือ

  1. เขตเทือกเขา และที่ราบสูงภาคตะวันตก เป็นเทือกเขาหินใหม่ ทอดแนวยาวจากเหนือไปใต้ คือเทือกเขาแอนดีสขนานกับแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ยอดเขาสูงสุดคือ อะคอนคากัว อยู่ในเขตประเทศอาร์เจนตินา ระหว่างแนวเทือกเขา 2 แนวมีที่ราบสูงโบลิเวีย
  2. เขตที่ราบสูงภาคตะวันออก มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง เรียงจากเหนือมาใต้ คือ

   ที่ราบสูงกายอานา อยู่ระหว่างแม่น้ำแอมะซอน กับแม่น้ำโอริโนโค
  • ที่ราบสูงบราซิล อยู่ระหว่างแม่น้ำแอมะซอน กับแม่น้ำปารานา ปารากวัย อุรุกวัย
  • ที่ราบสูงปาตาโกเนีย อยู่ทางตอนใต้ของทวีป ภาคใต้ของ อาร์เจนตินา

  3. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ แม่น้ำสำคัญสายใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ทั้งหมด ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก ทางด้านตะวันออกของทวีป แม่น้ำแอมะซอน อยู่ในประเทศบราซิล เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในอเมริกาใต้ แม่น้ำโอริโนโค อยู่ในประเทศเวเนซูเอลา แม่น้ำปารานา - ปารากวัย - อุรุกวัย อยู่ในประเทศ ปารากวัย อุรุกวัย และ อาร์เจนตินา

 
ลักษณะภูมิอากาศ


ลักษณะภูมิอากาศพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่


  1. ที่ตั้งและรูปร่างของทวีป ทวีปอเมริกาใต้ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 12 องศาเหนือ ถึง 56 องศาใต้ รูปร่างของทวีปมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีฐานอยู่ด้านบน ทำให้พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 มีลักษณะภูมิอากาศแบบเมืองร้อน และอีก 1 ใน 3 มีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่น
  2. ทิศทางของลมประจำ ชายฝั่งตะวันออกของทวีป ตั้งแต่เส้น ทรอปิก ออฟ แคปริคอร์น ขึ้นไปทางด้านเหนือ ได้รับลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ และลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ จากมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้ฝนตกชุก ส่วน ชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ลมที่พัดประจำบริเวณละติจูดที่ 40 องศาใต้ลงไป คือลมประจำตะวันตก
  3. กระแสน้ำในมหาสมุทร ได้แก่ ในมหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ำอุ่นบราซิล ไหลเลียบฝั่งประเทศบราซิล ทำให้มีอากาศอบอุ่น ความชื้นสูง กระแสน้ำเย็นฟอล์กแลนด์ไหลเลียบฝั่งประเทศอาร์เจนตินา ทำให้มีอากาศเย็น ความชื้นต่ำ ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีกระแสน้ำเย็นเปรู (หรือกระแสน้ำเย็นฮัมโบลด์) ไหลเลียบฝั่ง ประเทศเปรู ทำให้มีอากาศเย็น ความชื้นต่ำ
  4. ทิศทางของเทือกเขาแอนดีส ทอดแนวยาวขนานกับฝั่งทะเล จากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ ชิดขอบตะวันตกของทวีป พื้นที่ตอนกลางทวีปจึงได้รับอิทธิพลของลมสินค้าจากมหาสมุทรแอตแลนติก มีฝนตกชุก บริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงมีอุณหภูมิต่ำ อากาศไม่ร้อนจัดเหมือนบริเวณพื้นราบ ทำให้ประชาชนนิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณ ที่สูงต่างๆ

ลักษณะอากาศของทวีปอเมริกาใต้


  1. เขตร้อนชื้น หรือป่าไม้เขตร้อน บริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนเขตศูนย์สูตร มีฝนตกชุกตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าดงดิบ เรียกว่า เซลวาส (Selvas)
  2. เขตร้อนชื้นสลับแล้ง หรือแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน ได้แก่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโค ที่ราบสูงกายอานา ที่ราบสูงบราซิล ทุ่งหญ้าทางตอนเหนือของแม่น้ำแอมะซอน เรียกว่าทุ่งหญ้ายาโนส (Llanos) ทางตอนใต้เรียกว่าทุ่งหญ้าแคมโปส (Campos) พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าสลับกับทุ่งหญ้า
  3. เขตทะเลทราย บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เขตประเทศเปรู และ ชิลี เรียกชื่อว่า ทะเลทรายอะตากามา (Atacama) และดินแดนภาคตะวันตกของประเทศอาร์เจนตินา
  4. เขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย บริเวณทุ่งหญ้าบนที่ราบสูงปาตาโกเนีย ประเทศอาร์เจนตินาเหมาะที่จะใช้เลี้ยงแกะพันธุ์ขน
  5. เขตเมดิเตอร์เรเนียน มีอากาศอบอุ่น ฝนตกในฤดูหนาว ตอนกลางของประเทศชิลี
  6. เขตอบอุ่นชื้น มีอากาศอบอุ่น ฝนตกมากในฤดูร้อน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา - ปารากวัย - อุรุกวัย ในเขตประเทศอาร์เจนตินามีทุ่งหญ้าปามปัส (Pampus)
  7. เขตภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก อบอุ่นในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว ฝนตกตลอดปีเพราะอิทธิพลของลมประจำตะวันตก ได้แก่บริเวณภาคใต้ของประเทศชิลี
  8. เขตภูเขาสูง และที่ราบสูง บริเวณเทือกเขาแอนดีส อุณหภูมิและความชื้นจะแตกต่างกันตามระยะความสูง คือ บริเวณที่ราบจะมีอุณหภูมิและความชื้นสูง เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 180 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 1 องศาเซลเชียส และพืชพรรณธรรมชาติจะแตกต่างกันออกไปตามระดับความสูงของพื้นที่ด้วย


Link Homepage I ศูนย์การเรียนสังคม I ห้องสมุดDIGITAL I

ข้อมูลจาก ใบความรู้ ในแผนการสอนที่เน้นกระบวนการ วิชาสังคมศึกษา ส 305 โลกของเรา
เขียนโดย นางศรีสุรางค์ วีระพันธุ์