AL INFITHAAR (TERBELAH)

SURAT KE 82 : 19 ayat.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

CELAAN TERHADAP MANUSIA

YANG DURHAKA KEPADA ALLAH

(82:1)

Apabila langit terbelah,

(82:2)

dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

(82:3)

dan apabila lautan menjadikan meluap,

(82:4)

dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

(82:5)

maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

(82:6)

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.

(82:7)

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

(82:8)

dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

(82:9)

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.