TAJUK: SIFAT-SIFAT BAHAN

KONSEP

FIZIK

KEMAHIRAN

SAINTIFIK

AKTIVITI

SAINSTIFIK

MASA

(MINGGU)

1. JIRIM

1.1 Teori Kinetik Jirim

1.2 Tiga keadaan jirim.

1.3 Perubahan keadaan jirim

 • Menakrifkan jirim.
 • Membezakan pepejal, cecair dan gas.
 • Menakrif istilah-istilah perubahan keadaan jirim, peleburan, pembekuan, pendidihan, pengewapan, kondensasi, penyejatan.

 

 • Menjadualkan perbezaan ciri-ciri pepejal, cecair dan gas dari segi susunan molekul, jarak pemisahan molekul, daya antara molekul, gerakan molekul, bentuk, isipadu, kadar resapan, kadar pengembangan, kadar pengembangan, kadar mampatan dan ketumpatan.
 • Menerangkan makna setiap istilah di atas.

 

 

 

 

 

 

1

2. SIFAT

PEPEJAL.

2.1 Ketumpatan

2.2 Kekenyalan

2.3 Kekuatan

2.4 Ketegaran

2.5 Tekanan

 • Menakrifkan 2.1 - 2.5
 • Teknik menentukan ketumpatan pepejal, cecair dan gas.
 • Menerangkan kegunaan ketumpatan dalam kehidupan.
 • Menakrif Hukum Hooke.
 • Menyatakan faktor mempengaruhi regangan spring.
 • Menerangkan kegunaan kekenyalan dalam kehidupan.
 • Membeza antara kekuatan dan ketegaran.
 • Menerangkan punca kelemahan bahan dan kaedah untuk menghasilkan bahan yang kukuh.
 • Menakrif tekanan oleh pepejal.
 • AMALI menentukan ketumpatan pepejal, cecair dan gas.
 • Menyelesaikan masalah melibatkan ketumpatan.
 • AMALI mentahkik Hukum Hooke bagi spring.
 • Menyelesaikan masalah sistem spring dengan Hukum Hooke.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3. SIFAT CECAIR

3.1 Tegangan permukaan.

3.2 Lekitan dan lekatan.

3.3 Tekanan dalam cecair.

3.4 Prinsip Archimedes.

3.5 Prinsip Pascal.

 • Menakrif tegangan permukaan dan faktor yang mempengaruhinya.
 • Membeza antara lekitan dan lekatan.
 • Menerangkan peranan lekatan dan lekitan dalam fenomena tindakan kapilari, pembasahan, dan kesferaan bentuk cecair.
 • Menakrif tekanan dalam cecair.
 • Menerbitkan formula tekanan turus cecair.
 • Menakrif Prinsip Archimedes.
 • Menakrif Prinsip Pascal.

 

 

 • AMALI membuktikan kewujuan tegangan permukaan.
 • Demostrasi tindakan kapilari, pembasahan dan pembentukan sfera cecair.
 • Mengaplikasi P = r hg
 • AMALI mentahkik Prinsip Archimedes.
 • Mengaplikasi Prinsip Archimedes.
 • Menerangkan prinsip kendalian kapal selam dan kenderaan air dan julangan air
 • Demonstrasi Prinsip Pascal.
 • Aplikasi Prinsip Pascal dalam sistem hidraulik.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4. SIFAT GAS

4.1 Julangan dalam udara

4.2 Teori Kinetik Jirim

4.3 Tekanan gas

4.4 Tekanan Atmosfera.

4.5 Hukum Gas Unggul.

4.6 Hukum Boyle

4.7 Hukum Tekanan

4.8 Hukum Charles.

 • Menerangkan julangan dalam udara - belon udara panas.
 • Menakrif dan aplikasi Teori Kinetik Jirim dalam fenomena harian.
 • Membeza antara tekanan gas dan tekanan atmosfera.
 • Menerangkan prinsip kendalian pengukur tekanan atmosfera iaitu barometer.
 • Menerangkan prinsip kendalian pengukur tekanan gas seperti manometer dan Tolok Bourdon.
 • Menakrifkan Hukum-Hukum Gas unggul.
 • Menakrif suhu mutlak dan skala Kelvin.
 • Menyelesaikan masalah melibatkan julangan udara dan Teori Kinetik Jirim.
 • Menyelesaikan masalah melibatkan barometer dan manometer.
 • Amali mentahkik tiga Hukum Gas Unggul.
 • Menyelesaikan masalah melibatkan formula Hukum Boyle, Hukum Charles, dan Hukum Tekanan dan suhu mutlak.

 

 

 

 

 

 

 

3

5. BENDALIR YANG BERGERAK.

5.1 Prinsip Bernoulli.

5.2 Alat-alat yang direka berdasarkan Prinsip Bernoulli.

 • Menakrif Prinsip Bernoulli.
 • Menerangkan prinsip kendalian alat-alat yang direka berdasarkan Prinsip Bernoulli seperti penyembur racun serangga, pam turas, penunu bunsen, kaburettor dan kapalterbang.
 • Demontrasi Tiub Bernoulli.
 • Menyelesaikan masalah melibatkan Prinsip Bernoulli.

 

 

 

1

GURU FIZIK Mrazali
RANCANGAN PELAJARAN TOPIK TENAGA