PERUTUSAN SIBER
MOTTO
VISI DAN MISI
PIAGAM PELANGGAN
SEJARAH / PERKEMBANGAN
PENGETUA-PENGETUA
MAJLIS TADBIR
PIBG
TENAGA AKADEMIK
PUSAT SUMBER SEKOLAH
BIMBINGAN & KAUNSELING
PANITIA MATA PELAJARAN
PELAJAR CEMERLANG
SUKAN DAN PERMAINAN
KELAB DAN PERSATUAN
UNIT-UNIT BERUNIFORM
OH BAHASAKU
KOLEKSI SOALAN

KELAB DAN PERSATUAN

 

1

Persatuan Tingkatan Enam

2

Persatuan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu

3

Persatuan Pendidikan Islam / Bahasa Arab

4

Persatuan Kemahiran Hidup

5

Persatuan Ekonomi / Perdagangan

6

Persatuan Geografi / Sejarah

7

Persatuan Pengguna

8

Kelab Komputer

9

Kelab Skim Pinjaman Buku Teks

10

Kelab Seni Kreatif

11

Kelab Alam Sekitar

12

Kelas Rekacipta

13

Kelab PJK


| utama | perutusan siber | motto | visi dan misi | piagam pelanggan | sejarah dan perkembangan |
|
pengetua-pengetua | majlis tadbir | PIBG | maklumat tenaga akademik |
|
pusat sumber sekolah | | bimbingan dan kaunseling | panitia mata pelajaran |
|
pelajar cemerlang | sukan dan permainan |
|
kelab dan persatuan | unit-unit beruniform | oh bahasaku | koleksi soalan |

© SMKTM

apa sahaja pandangan, komen, kritikan dan sebagainya sila kemukakan kepada webmaster