Fener'in Durumu uzerine fikirleriniz..
Diger insanlarin geyikleri..

Fenerli Ali 1997 fenerli@reocities.com