Клубове в Българска Айкидо Федерация


Данните за показаните тук клубове са от юни 2003г. При евентуални разлики моля съобщете. Всеки клуб може да бъде редовен и кандидат член на БАФ. Клубовете са дадени по градове:

София

Пловдив

Варна

Стара Загора

Плевен

Русе

Шумен

Монтана

Враца

Казанлък

Нови Пазар

Поморие

Козлодуй

Македония

- СОФИЯ

Централен Айкидо Клуб "Сенсей Георги Иванов"
Доджо Г.Иванов: Спортен комплекс ДИАНА, Център по борба и вдигане на тежести, 80 практикуващи
Доджо Айки: Спортен комплекс ДИАНА, Детски Айкидо център, 30 практикуващи
Доджо КАЛАГИЯ: пл. Възраждане, СПТУ по Машиностроене, 30 практикуващи
Инструктори: инж. Александър Алексиев 4 Дан, инж. Даниел Димитров 3 Дан,
доц. Владимир Драганов 2 Дан, инж. Стефан Горанов 2 Дан,
Николай Чомаков 2 Дан, Антони Парушев 1 Дан,
инж. Мартин Мавров 1 Дан, Юлиян Харалампиев 1 Дан,
Тодор Цветков 1 Дан
седалище : София, ул. Мизия 11, ап. 6
факс : +359 (2) 512105
тел. : +359 (2) 440055, +359 (87) 806736, +359 (88) 524524
e-mail: aikidocentral@yahoo.com

Клуб за бойни изкуства "ИМЕОН"
Доджо 1: 1-ва Английска Гимназия, 90 практикуващи
Доджо 2: 7-мо СОУ, 30 практикуващи
Доджо 3: Спортен комплекс ГЕРЕНА, 40 практикуващи
Доджо 4: 74-то СОУ, 15 практикуващи
Доджо 5: Училище за хора с увреден слух, 20 практикуващи
Инструктори: Христо Михайлов 4 Дан, Ивайло Петров 2 Дан,
Ивайло Иванов 1 Дан, Стефан Златев 1 Дан,
Пламен Томов 1 Дан, Атанас Илиев 1 Дан
тел. : +359 (2) 9875726, 718194, 474456; +359 (88) 753188
e-mail: aikido_bg@mail.bg


Айкидо Клуб "ИРИМИ"
Доджо : 134-то СОУ, 10 практикуващи
Инструктори: Албена Исакова 2 Дан
тел. : +359 (2) 9202417; +359 (89) 749101
e-mail: ...@...

Нагоре

-ПЛОВДИВ

Спортен Клуб "АЙКИКЕН"
Доджо : Спортен комплекс ДЖУДО, 30 практикуващи
Инсктруктори: Цветан Трендафилов 2 Дан, Мирослав Начев 2 Кю
седалище : Русе, ул."Солун"№26, Цветан Трендафилов
факс : +359 (82) 272346
тел. : +359 (87) 615071

Нагоре

-ВАРНА


Клуб за бойни изкуства "Имеон"
Доджо 1: СОУ "Найден Геров", 20 практикуващи
Доджо 2: СОУ "Черноризец Храбър", 20 практикуващи
Инструктори: Христо Михайлов 4 Дан, Снежина Цветкова 1 Кю
tel. : +359 (52) 304469; +359 (87) 758291; +359 (88) 753188
e-mail: aikido_bg@mail.bg


Айкидо Клуб "Шиндокан"
Доджо 1: бул. "Цар Освободител", 40 практикуващи
Доджо 2: кв. "Младост", зад бл.18, 20 практикуващи
Инструктори: Георги Иванов 1 Дан, Велин Жеков 1 Кю,
Боян Янев 2 Кю, Кристина Янева 2 Кю
tel. : +359 (52) 237046; +359 (98) 779822
e-mail: shindokan@mail.com

Айкидо Клуб "Шинкан""
Доджо: Стадион "Спартак", 30 практикуващи
Инструктори: Илиян Владимиров 1 Дан
office : Варна, ул. Раковска
fax : +359 (52) ...
tel. : +359 (52) 609278; +359 (888) 407686
e-mail: ...@...

Нагоре

-СТАРА ЗАГОРА


Клуб за бойни изкуства "Имеон"
Доджо : ТЕХНОПОЛ, 25 практикуващи
Инструктори: Христо Михайлов 4 Дан, Георги И. Димитров 2 Кю
тел. : +359 (48) 836359; +359 (88) 753188
e-mail: aikido_bg@mail.bg

Нагоре

-ПЛЕВЕН

АЙКИДО КЛУБ Плевен
Доджо : СОУ "Христо Смирненски", спортна зала, 30 практикуващи
Инструктори: Мариан Г. Николов 1 Дан
тел. : +359 (64) 453159

Нагоре

-РУСЕ

Спортен Клуб "АЙКИКЕН"
Доджо 1: Зала "СПАРКИ", 40 практикуващи
Доджо 2: СОУ "Йордан Йовков", 20 практикуващи
Доджо 3: Университет "Ангел Кънчев", 20 практикуващи
Инструктори: Цветан Трендафилов 2 Дан, Димитър Георгиев 1 Дан,
Йордан Йорданов 1 Дан, Деян Генов 1 Дан,
Тончо Генов 1 Кю, Георги Костов 1 Кю
Светлин Първанов 1 Кю, Николай Димчев 2 Кю
седалище : ул."Солун"№26, Цветан Трендафилов
факс : +359 (82) 272346
тел. : +359 (87) 349588; +359 (88) 636434

Нагоре

-ШУМЕН

Айкидо клуб “Панайот Волов”
Доджо : СОУ "Петър Берон”, 40 практикуващи
Инструктори: Валери Василев 1 Дан, Мартин Владимиров 1 Кю
тел. : +359 (54) 47776, +359 (87) 380093
e-mail: aikido_vasilev@mail.bg

Нагоре

-МОНТАНА

Айкидо Клуб "МОНТАНА"
Доджо : ..., ... практикуващи
Инструктори: Андрей Андреев
седалище : ..., Андрей Андреев
факс : +359 (96) ...
тел. : +359 (96) 25317; +359 (98) 334201
e-mail: ...@...

Нагоре

-ВРАЦА

Айкидо Клуб "Враца"
Доджо: Шошинкан, 30 практикуващи
Инструктори: Дейв Донахю 3 Дан
седалище : ..., Дейв Донахю
тел. : +359 (888) 231125
e-mail: davemdonohoe@hotmail.com

Нагоре

-КАЗАНЛЪК


Клуб за бойни изкуства "Имеон"
Доджо: Техникум по Текстил, 30 практикуващи
Инструктори: Христо Михайлов 4 Дан, Пламен Дончев 1 Дан
тел. : +359 (431) 41669; +359 (98) 632912; +359 (88) 753188
e-mail: aikido_bg@mail.bg

Нагоре

-НОВИ ПАЗАР

Айкидо Клуб "Панайот Волов"

Доджо: СОУ "Иван Вазов", 30 практикуващи
Инструктори: Валери Василев 1 Дан, Северина Бориславова ... Кю
тел. : +359 (54) 47776, +359 (87) 380093
e-mail: aikido_vasilev@mail.bg

Нагоре

-ПОМОРИЕ

Айкидо клуб "ПОМОРИЕ"
Доджо: СОУ "Иван Вазов", 20 практикуващи
Инструктори: Димитър Петров 1 Кю, Петя Скуджова 3 Кю
седалище : ул."Самуил"№21, Георги Скуджов
тел. : +359 (596) 23459
e-mail: mike_petja@yahoo.com

Нагоре

-КОЗЛОДУЙ

Централен Айкидо Клуб "Сенсей Георги Иванов"
Доджо: Атомна електроцентрала, спортна зала, 10 практикуващи
Инструктори: Александър Алексиев 4 Дан, Наско Неделчев 1 Кю
тел. : +359 (...) ...

Нагоре

-СКОПИЕ - Република МАКЕДОНИЯ

Айкидо клуб "Път към Мира"
Доджо 1: ОУ "Ацо Шопов", 40 практикуващи
Доджо 2: ОУ "Йохан Песталоци", 30 практикуващи
Инструктори: Илия Манасиев, Трайко Манасиев
седалище : Скопие 1000, ул. Скоевска 95А
факс : +389 (...) ...
тел. : +389 (70) 219977, 569655
e-mail: aikidoklub@yahoo.com

Нагоре