Lembaga Pengawas 98/99
Convent Bukit Nanas
Kuala Lumpur
Peraturan-Peraturan Sekolah
   Makmal   |  PusatSumber Bilik Masakan  |  Pendidikan Jasmani  | Pendidikan seni | Bengkel Kemahiran Hidup  |   Bahagian Alat Pandang Dengar  |  Keselamatan Kecemasan  |  Latihan Kebakaran  | Bilik Jahitan | Pelan Sekolah    |  Pengumuman semasa  |
Halaman Pertama

PERATURAN-PERATURAN BILIK PENDIDIKAN SENI

 1. Anda tidak dibenar menggunakan bilik pendidikan seni tanpa kebenaran guru pendidikan seni.
 2. Anda tidak dibenarkan menyentuh atau menanggalkan paku tekan, lukisan-lukisan atau gambar dan lain-lain barang di bilik pendidikan seni tanpa arahan daripada guru.
 3. Perabot dan alat-alat Lukisan yang hendak dibawa keluar mesti mendapat kebenaran dari guru terlebih dahulu.
 4. Jangan kotorkan singki atau rneja dengan warna dan bahan yang digunakan. Lap meja dan bersihkan singki setelah membasuh bekas palet dan alat-alat lukisan.
 5. Jangan buka paip terlalu kuat bagi menggelakkan air terpercik.
 6. Tutup paip air selepas digunakan dan jangan membuang sampah di dalam singki.
 7. Bilik pendidikan seni bendaklah sentiasa dikemaskan setiap kali digunakan.
 8. Sila rnasukkan bangku-bangku ke bawah meja sebelum meninggalkan bilik pendidikan seni.
 9. Pastikan suiz larnpu dan kipas ditutup sebelum meninggalkan bilik pendidikan seni.
 10. Jangan conteng meja, dinding, papan hitam dan lain-lain tempat di bilik pendidikan seni.
 11. Jangan membawa masuk makanan dan minuman ke dalam bilik pendidikan seni.
 12. Anda dikehendaki mengelap bahan media basah serta merta sekiranya tumpah.