Direction

KESENIAN

ALAT ALAT SENI SUARA

1. Alat tiup
a. Serunai : adalah alat tiup, segala lagu Karo dapat dilagukan dengan serunai, apalagi lagu gendang si 48.
b. Beluat gendek : mirip dengan serunai dari Tiongkok dan India hanya ujungnya yang sebelah bawah kecil, suaranya lebih dekat dengan serunai India/Chanai.
c. Beluat gedang : mempunyai suara yang sedikit lain dari beluat gendek. Ia tidak dapat mengikuti irama suara serunai dan dapat dimasukkan dalam jenis serdam Cingkes. Beluat gedang dipergunakan oleh pemuda-pemuda sewaktu diladang atau ditengah kesain untuk mengundang kekasihnya.
d. Serdam : hampir sama dengan beluat gedang. Ada 3 macam : Serdam biasa dengan 6 lobang, Serdam Cingkes dengan 5 lobang, Serdam puntung dengan 4 lobang.
e. Empi-empi : dibuat dari rangga buluh. Lagu yang dipergunakan seperti pada lagu beluat pendek
2. Alat pukul :
a. Gendang : yang terdiri dari anak dan indung, dipergunakan mengikuti serunai, sebagai variasi tempo. Dibuat dari kulit dan kayu, diberi tali kulit yang menentukan keras lunaknya.
b. Gong : berbentuk gepong dan besar. Dipukul sebagai alat penentu tempo lagu dan penutup lagu.
c. Penganak : lebih kecil dari gong dan bentuknya sama seperti gong. Gunanya membuat tessenhaakacl dari tempo yang ditentukan gong.
d. Keteng keteng : dipergunakan sebagai permainan dan alat untuk belajar serunai. Dibuat dari seruas bambu yang dapat meniru suara gendang, penganak dan penggual.
3.Alat petik :
a. Kulcapi : dipergunakan untuk lagu bercerita, misalnya : Pengajak Kuda Sitajur, Cerita Perkampung beruTarigan Tambak bawa uang. Semua lagu lagu Karo dapat diperdengarkan dengan kulcapi, kadang-kadang diikuti dengan beluat.
b. Genggong : dipergunakan oleh pemuda-pemuda seperti mempergunakan beluat untuk memanggil kekasihnya. Dibuat dari besi dan suaranya berubah ubah sesuai mulut.
4.Alat gesek : Murdad : sama seperti didaerah Jawa Barat.
5.Gendang :
a. Peralatan Gendang Erpangir Kulau : Perang-perang ( alep empat kali ), Gendang peseluken, Gendang penginden guru ( ditentukan oleh guru ), Gendang Adat ( perang-perang, simelungen rakyat ), Gendang pendungi ( kalau diadakan upacara pemuang pemuang ), Gendang Adat
b. Peralatan Gendang Muncang : Perang-perang ( alep empat kali ), Gendang pendungi, Gendang Adat, Gendang perang perang man guru, Gendang pendungi, Gendang pengelimbei
c. Peralatan Gendang Kalak dumpang perkas : Gendang dibata, Gendang pendungi
d. Peralatan Gendang mate nguda : Gendang kelayana, Gendang perang perang, Gendang pendungi.
e. Peralatan Gendang Cawir Metua : Perang perang, Gendang sungkun berita, Gendang adat ( perang perang, mulih mulih, katoneng katoneng ), Gendang pendudu ( angkut angkut tuah, katoneng katoneng, dowah dowah ), Gendang siarak araki ( maba kuteruh I rumah nari ), Gendang pendungi, Gendang adat ( seh ibas kesain ), Gendang siarak-araki ( mabasa ku mbal mbal ), Gendang adat ( ibas mbal mbal ), Gendang pengangkat ( ngkuburkenca )
 

@2001-2002 SINULINGGA.COM All rights reserved