CLICK ME NOW !
CLICK HERE TO SUBMIT YOUR SITE TO 800 PLACES FOR FREE !

Svenska förnamn för 2000-taletNi skall vara välkomna till hemsidan. Jag har här tagit upp olika namns betydelse samt lite annat. Ni kan mejla till mig om Ni funnit någon felaktighet på den här hemsidan.

Jag kommer på grund av tidsbrist ej fortsätta med månadsuppdateringarna.


Maj månads flicknamn:
Cecilia
Latin, Cæcilia, ursprungligen ett romerskt släktnamn, bildat till adjektivet cæcus "blind". Helgonnamn: tidig romersk martyr, firad 22 november som kyrkomusikens beskyddarinna. Namnet bars av mödrarna till Erik den helige och Gustav Vasa, vilken senare också hade en dotter Cecilia (född 1540). - Sidoform Cicilia; förenklad form Sissela, smekformer Cissa, Cissi jämte Cilla. [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 148, Roland Otterbjörk]

Maj månads pojknamn:
Bo
Danskt och svenskt namn, betyder "den bofaste", motsvarar isländskans Búi. Medeltida stormansnamn.[Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 80, Roland Otterbjörk]

April månads flicknamn:
Vera
Ryskt namn, betyder "tro" (ryska vjera). Även kortform av Veronika; ofta associerat med latinska verus "sann". [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 194, Roland Otterbjörk]

April månads pojknamn:
Conny, Konny Också (relativt) vanligt som flicknamn.
Engelsk smekform för Konstantin samt för några keltiska namn; i svenskan även för Konrad.[Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 107, Roland Otterbjörk]

Mars månads flicknamn:
Stina
Svenskt namn, som sedan 1600-talet allmänt har brukats som kortform för Kristina, Justina m.fl. [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 189, Roland Otterbjörk]

Mars månads pojknamn:
Johan
Svensk form av (grek.) Johannes, i nysvenska säkert också lån från tyska Johann. Under medeltiden brukades namnet i formerna Joan, Jovan, därav senare Jogan och Jo(e)n. Svenskt kunganamn med Johan Sverkersson (d. 1222). Redan på 1300-talet torde Jo(h)an ha varit det jämte Olof vanligaste mansnamnet i Sverige, men fick sedan konkurrens av bl.a. Jöns och Jan. Allmänt som förnmn på 1800-talet (Karl XIV Johan); på nytt modenamn efter 1950. [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 104, Roland Otterbjörk]

Februari månads flicknamn:
Ingrid
Nordiskt (svenskt) namn, ursprungligen Ingifridh, sammansatt av en bildning till gudanamnet Ing och adjektivet frid "skön". I alla tider ett vanligt svenskt namn. Dess ofta brukade kortform är Inga, medan talspråksformen Ingri delvis har gett upphov till nusvenskans Inger. [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 168, Roland Otterbjörk]

Februari månads pojknamn:
Leif
Nordiskt (norskt) namn, kortform till namn sammansatta med -leifr (jämför isländskans leif "lämning, kvarleva"). Icke känt som svenskt namn i gammal tid, men rätt populärt på 1900-talet. Smekform Leffe. [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 109, Roland Otterbjörk]

Januari månads flicknamn (1999):
Rodny Även vanligt som pojknamn. OBS! Rodny skall ej förväxlas med Rodney.

Fornsvenskt namn, sammansatt av ord för "ära, berömd" och "ny". [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 185, Roland Otterbjörk]

Rod- nordisk (germansk) förled. "Berömd, ära".[Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 207, Roland Otterbjörk]

-ny nordisk efterled, sannolikt med betydelsen "ung", ingår i några gamla kvinnonamn. T ex Audny, Borgny, Dagny, Einy, Rodny och Signy. [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 206, Roland Otterbjörk]

Januari månads pojknamn (1999):
Arne
Nordiskt namn, kortform av namn på Arn- "örn". I gammal tid icke ovanligt i västra och norra Sverige, på 1800 talet återupplivat främst genom Björnsons berättelse "Arne" (1859) och redan före 1900 vanligt i Finland. [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 76, Roland Otterbjörk]

December månads flicknamn (1998):
Gerd, Gärd
Nordiskt namn, bildat till ordet gård , möjligen i en äldre abstrakt betydelse "skydd, hägn" men som också har tolkats som "hon hör till gården". Gerd var den fagra jättedottern som blev guden Frös maka. Namnet tycks dock i gammal tid endast ha använts som efterled. [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 157, Roland Otterbjörk]

December månads pojknamn (1998):
Assar
Sidform Asser, nordiskt (danskt och svenskt) namn, fornsvenska. Ursprungligen ett tillnamn. Betyder "han som ger svar". Namnet har främst bevarats i Skåne. Det latiniserades Ascerus och blev tidigt förväxlat med bibliska Aser "lycklig". [Svenska förnamn, 1985, Norstedt & Söner, sid 77, Roland Otterbjörk]Klicka här för fler svenska förnamn.Förklaringar:
Fornsvensk innebär från tiden före 1526.
Urnordisk innebär från tiden före 800.
Besöksräknare
Hemsidan skapades den 30 december 1998 och blev senast uppdaterad den 1 maj 1999.
1