Arkivet:EAP: Ur Lundagård nr 5/2001


Sektlik rörelse vill värva studenter

En ytterst liten men mycket högljudd personkult försöker lansera sig inom Lunds studentvärld. Många vet inte att bakom "Schillerinstitutet" står EAP, samma grupp som på åttiotalet påstod att Olof Palme var KGB-agent, och att Beatles, Noam Chomsky och brittiska kungahuset är delaktiga i en satanistisk världskonspiration.

Europeiska Arbetarpartiet (EAP) har verkat under många namn genom åren. Namn som hängt med är Schillerinstitutet och Anti-drogkoalitionen, medan "LO-medlemmar mot fonder", "Rätten till liv-organisationen" och "Fusionsenergiföreningen" är några alias man har övergett.

Gemensamt för alla deras organisationer är en stark personkult kring grundaren och den obestridde ledaren: en ålderstigen amerikan som går under namnet Lyndon LaRouche och har suttit i fängelse för ekonomiskt bedrägeri. Han har skrivit så gott som alla ideologiska texter som rörelsen använder.
I korthet kan LaRouche-rörelsens ideologi sägas kretsa kring en paranoid världsbild där allting på ena eller andra sättet leder tillbaka till en konspiration mellan judiska bankirer, brittiska kungahuset, gayrörelsen och internationella knarksmugglarkarteller - en konspiration som har sina rötter i det antika Babylon. Dessa konspiratörer har sedan LaRouche i sina skrifter hållit ansvariga för allting från spridandet av AIDS till Oklahomabombningen.
Folk som av den ena eller andra anledningen inte delar EAPs världsbild brukar ganska omgående bli stämplade som "nazister", "rasister", "sinnessjuka" eller i bland rent av som "perversa" och "satanister" i EAP:s böcker, tidningar och flygblad.

Naturligtvis är det inte ovanstående konspirationsteorier som EAP går ut med när de försöker värva nya medlemmar i Lund. I stället vill man associeras med respekterade personers namn; till exempel säger man att man "går i Martin Luther Kings fotspår".

Martin Luther Kings efterlevande håller inte med EAP om detta:
- Vi vare sig godkänner eller ger vårt stöd till någon av LaRouche-organisationens program eller aktiviteter, meddelar presschefen Robert Vickers på The Martin Luther King Center for Nonviolent Social Change i Atlanta, som grundades av Kings änka och drivs av deras söner.

Att Martin Luther Kings efterlevande helt tar avstånd från EAP, ser inte Schillerinstitutets kontaktperson i Lund, Torbjörn Jerlerup, som ett problem.
- Det är precis samma krafter som förtalade Martin Luther King för att vara kommunist som förtalar EAP och Schillerinstitutet. Medborgarrörelsen har delats upp i två delar. En som är pragmatisk och en som valt att kämpa vidare. Vi tillhör den senare, säger han.

Både höger och vänster

Den tesen motsägs bland annat i två böcker, "African Americans at the crossroads" som gavs ut 1994 av statsvetaren Clarence Lusane och "Right-Wing Populism in America" (2000) av journalisterna Chip Berlet och Matthew N. Lyons. Berlet och Lyons beskriver hur LaRouche-rörelsen, efter att Lyndon LaRouche i början av 90-talet dömdes till 15 år fängelse, såg sig tvungna att ändra taktik för att bli mer rumsrena. De fokuserade sin värvning på färgade personer, gärna äldre, som tidigare varit aktiva inom den amerikanska medborgarrättsrörelsen.
Politiskt sett verkar EAP glida fram och tillbaka som en jojo på höger-vänster skalan, vilket har lett till att de både kallats höger- och vänsterextremister.
"Deras idéer är ett besynnerligt hopkok av socialistiska fraser, reaktionära tankar och kvasipsykologi", skrev Lars Åberg och Elisabet Grundström i en kartläggning i Dagens Nyheter 1975 när LaRouche-rörelsen påbörjade sina etableringsförsök i Europa.
LaRouche-rörelsen har sitt ursprung i kommunismen, men arbetar idag i USA med rörelser inom extremhögern, bland annat den så kallade "Liberty Lobby".

Förföljde Olof Palme

"Intervention" är ett centralt begrepp inom LaRouche-rörelsen. Det innebär att man utnyttjar andra organisationers möten för egna syften. Genom att störa ett möte, till exempel genom att överrösta talaren, provocera fram konflikter och ibland genom att ta till regelrätt våld, vill man försöka få in folk på "rätta tankar".
Detta är en metod som använts från början. Under hösten 1973 ägnade sig LaRouche- anhängare, beväpnade med slagträn, åt att storma olika politiska möten vid universitet och högskolor i USA. Bland de möten som attackerades var ironiskt nog en sammankomst med Martin Luther King Coalition of Buffalo, där bland annat en mötesdeltagare som var gravid i sjunde månaden blev nedslagen av LaRouche-anhängarna.

I Sverige har "interventionerna" mera varit inriktade på verbala attacker. Ofta väljer man ut en politiker eller annan ideolog som man förföljer under en längre tid.
I Sverige har de, förutom en lång och intensiv förföljelse av Olof Palme, bland annat gjort en uppmärksammad "intervention" på Skara Lantbruksuniversitet när universitetet hade bjudit in djurrättsfilosofen Peter Singer.
- En månad innan han skulle komma hörde EAP av sig och protesterade hätskt mot Peter Singers besök. EAP informerade pressen och e-mailade alla anställda, säger Bo Algers, prefekt på lantbruksuniversitetet.
Bo Algers berättar att mailen var propagandistiska och hävdade att Singers besök skulle uppvigla militanta veganer och sätta käppar i hjulet för svensk livsmedelsindustri.
- EAP vulgärtolkade också Singer på flera olika sätt. Bland annat hävdade de att han förespråkar att små barn och handikappade kan slaktas.
Efter att ha blivit kontaktade av EAP hörde många organisationer, bland annat handikapprörelsen, av sig till lantbruksuniversitetet och var upprörda. De hade samtliga fått sin information från EAP.

"Obehaglig händelse"

- jag tycker det är oehört skrämmande att dessa organisationer så okritiskt anammade EAP:s retorik. Händelsen var väldigt obehaglig, men jag förstod att EAP var mer våldsamma i retoriken än i verkligheten. Men verkligt skrämmande var att universitetet efter all uppståndelse ville ställa in besöket säger Bo Algers.
Peter Singers föredrag på lantbruksuniversitetet blev trots allt av. Men EAP lyckades med liknande metoder stoppa den föreläsning som Peter Singer under samma Sverigebesök skulle ha hållit i riksdagen.

I boken "Verirrt - Mein Leben in einer radikalen Politorganisation" som kom 1994 beskriver avhoppade EAP-medlemmen Angalla Beyes-Coralis hur EAP använde sig av sektliknande kontrolltekniker för att få medlemmarna att prioritera den politiska gruppen framför familjen, karriären och fritiden. Här blev den hätska polemiken med alla världens oliktänkande ett av verktygen.

"Varje attack mot 'min organisation' drev mig bara hårdare in i dess armar och befäste min tro på att det vi gjorde hade betydelse"
skriver Angela BeyesCoralis, som var aktiv inom rörelsen i flera årtionden innan hon och en grupp andra tog avstånd från EAP.
Angela Beyes-Coralis rekryterades, som många andra, under sin studietid. Av de som värvade henne fick hon veta att världen stod inför en massiv politisk och ekonomisk kollaps som skulle inträffa inom två år. Liknade argumentation använder sig EAP av vid medlemsvärvningen i Lund idag.

KRIS ÅSARD
KARIN OLSSON
EAP nekas lokaler i Lund

Under det senaste halvåret har "Schillerinstitutet" gjort mycket väsen av sig i Lund för att värva nya anhängare.


Torbjörn Jerlerup, Schillerinstitutets kontaktperson i Lund, berättar att de är cirka tio aktiva i Lund och att medlemmarna brukar närvara vid offentliga möten för att lansera sina idéer.
- Vi intervenerar möten, bland annat E11-toppmötet i Lund, och när Bo Lundgren var här.


Även om kännedomen om vad Schillerinstitutet och EAP står för ofta är dålig, har rörelsen stött på problem i sin strävan att skaffa sig en plattform bland Lunds studenter. Både AF-borgen och Mejeriet har nekat EAP att hyra lokaler när de arrangerar föreläsningar. Och Schillerinstitutet måste hålla sig på ett visst avstånd från AF-borgen när de ställer upp bokbord. Annars riskerar de att bli bortkörda.

- AFs engagemang får inte på något sätt sammankopplas med Schillerinstitutet. De är ingen seriös studentförening, säger Mats-Ola Jönsson som är vd på AF-borgen.

Utrymme i studentmedia

Men Schillerinstitutet har lyckats med att fä utrymme både i Samhällsvetarkårens tidning Samtid och i Radio AF. Inte någonstans presenteras Torbjörn Jerlerup som företrädare för Schillerinstitutet, trots att han till Lundagård säger att det är i egenskap av detta som han har agerat.
I Samtid kritiserar Torbjörn Jerlerup, tillsammans med en annan av institutets anhängare, Oscar Porath, Attacrörelsen. Detta inslag skulle ha bestått av en polemik mellan den Attac- kritiske Torbjörn Jerlerup och en representant från Attac Lund. Men eftersom Attac Lund avböjde medverkan, kunde Torbjörn Jerlerup i åtta minuter ostört framföra Schillerinstitutets åsikter.
Trots att Schillerinstitutet nämns vid ett flertal tillfällen, fick han ingen fråga om vad det är. Inslaget avslutades med att Torbjörn Jerlerup hänvisade till Martin Luther King, vilket är en typisk strategi för rörelsen för att skaffa sig trovärdighet (se artikel bredvid).

Mattias Boreklev, producent för Radio AF:s program iFOKUS, säger att han tycker det är pinsamt att Schillerinstitutet ensamt fick ta upp ett helt inslag.
- Det var inte lyckat med bara ena sidan. När programmet gjordes visste jag knappt vad Schillerinstitutet och EAP var, säger han.

Att Schillerinstitutet vanligtvis avfärdas som en ömsom höger- och ömsom vänsterextrem personkult, som företräder osannolika teorier och idéer, bekymrar inte Torbjörn Jerlerup.
- Det är en medveten förtalskampanj, säger han.

"De ville omvända mig"

I april satte de upp affischer för föredraget "Darwin hade fel - Människan är inget djur!" på alla anslagstavlor i Lund. Talare var Torbjörn Jerlerup. Där kunde man lära sig att miljörörelserna har lurat alla att acceptera 40 000 barns död som något naturligt. Och Ingmar Persson vid institutionen för praktisk filosofi påstods driva en sekt tillsammans med djurrättsfilosofen Peter Singer. Ingmar Persson själv skrattar när Schillerinstitutet tas upp.
- Schillerinstitutet har gett mig information om föredraget och de har velat omvända mig när jag talade om vegetarianism på en Studentafton. De har utsett mig till meningsmotståndare.
- Mitt samarbete med Singer är naturligtvis ingen sekt. Men EAP och Schillerinstitutets verksamhet påminner om en sådan, säger Ingmar Persson.


KARIN OLSSONLyndon LaRouche och EAPTexten återges här med upphovsmännens tillstånd. Alla rättigheter © Kris Åsard och Karin Olsson.