Senarai Buku Perpustakaan

 

sila tunggu sebentar....

 

Anda ingin mencari bahan bacaan ?

Silalah lihat senarai buku di bawah.

BIL JUDUL PENGARANG PENERBIT TEMPAT TERBITAN TAHUN KAT/NO HARGA Tarikh
1 Sarawak : Beatiful And Captivating R.K Battacharyya Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 915.952204 25.00 02 March 2000 15:16:41
2 Teknik Dalam Silat Melayu Anuar Abd Wahab Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 796.80899923 30.00 02 March 2000 15:16:41
3 Fotografi Hamzah Hurmin Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 770 45.00 02 March 2000 15:16:41
4 Refleksologi Rahim Ariff Don Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 615.822 25.00 02 March 2000 15:16:41
5 Ke Arah Pembentukan Istilah Yang Sempurna Rahim Ariff Don Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 499.23014 12.00 02 March 2000 15:16:41
6 The Physical World -Illustrated Encyclopedia Sir Vivian Fuahs Oxford University Press New York 1985 910 63.00 02 March 2000 15:16:41
7 Perang Dunia Kedua - Peranan Askar Melayu Wan Hashim Wan Teh Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 959.5105 15.00 02 March 2000 15:16:41
8 Perangkaan Pendidikan Malaysia Bah.Perancangan Dan Penyelidikan Pendidikan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 379 10.00 02 March 2000 15:16:41
9 The Morning Post A.Samad Said Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 899 15.00 02 March 2000 15:16:41
10 Perang Dunia Kedua - Peranan Gerila Melayu Force 136 Wan Hashim Wan Teh Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 959.5105 25.00 02 March 2000 15:16:42
11 Pemimpin Dan Sasterawan A.Karim Haji Abdullah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 499.82 25.00 02 March 2000 15:16:42
12 Bank Perdagangan Di Malaysia - Struktur Dan Pengawasan Dana Abd Ghafar Ismail / Surathman Kastin Hasan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 332.1209595 15.00 02 March 2000 15:16:42
13 Isu-isu Kontrovesi Dalam Sejarah Pentadbiran - Khulafa Al Rasidin Marzuki Hj Mahmood Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.61 15.00 02 March 2000 15:16:42
14 Tukaran Asing Dan Pasaran Wang Haji Mohidin Yahya Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 332.4509595 15.00 02 March 2000 15:16:42
15 Penerokaan Teori Kurikulum Mohd Daud Hamzah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 374.0001 7.00 02 March 2000 15:16:42
16 Teknologi Pengajaran Sharifah Alwiah Al Sagoff Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1987 371.33 18.00 02 March 2000 15:16:42
17 Pengajian Asas Komputer Ng Kim Siang - Hee Tieng Fok Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 1.6 15.00 02 March 2000 15:16:42
18 Bienvenue Chez Nous Theresa DAS Hanta YAM- RAMANANSOA Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 448.34024647 25.00 02 March 2000 15:16:42
19 Barang Kemas Melayu Tradisi Mohd Kasim Haji Ali Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 736 45.00 02 March 2000 15:16:42
20 Bustan al-Salatin Siti Hawa Hj Salleh Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 899.923 25.00 02 March 2000 15:16:42
21 Hikayat Pendawa Lima Khalid M Hussain Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 899.923 40.00 02 March 2000 15:16:42
22 Organisasi Kerajaan Pimpinan Rasulullah Muhammad Yasin Mazhar Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 297.1977 30.00 02 March 2000 15:16:42
23 Islam Dan Pembangunan Persatuan Sains Sosial Islam Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.0904 10.00 02 March 2000 15:16:42
24 Hikayat Purasara Khalid M Hussain Oxford University Press New York 1992 398.2095982 8.00 02 March 2000 15:16:42
25 Penawaran Wang Dan Kegiatan Ekonomi Muzafar Shah Habibullah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 379.595 10.00 02 March 2000 15:16:42
26 Politik Tradisional Kedah 1681 - 1942 Muhammad Isa Othman M.A Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 959.5123 11.00 02 March 2000 15:16:42
27 Pentadbiran Dan Politik Pembangunan Ahmad Atory Hussain P.P.T Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 350.0009595 15.00 02 March 2000 15:16:42
28 Kewangan Perdagangan Luar Negeri D.P. Whiting Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 382 20.00 02 March 2000 15:16:42
29 Pengeluaran Tamanan Hidroponik Mohd Razi Ismail Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 631.585 12.00 02 March 2000 15:16:42
30 Penghantar Ekonomi Politik Shamsul Bariah Ku Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 330 6.50 02 March 2000 15:16:43
31 Penternakan Lebah Madu Abu Bakar Atim / Abdul Malik Yaakob Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 638 15.00 02 March 2000 15:16:43
32 Cerita Rakyat Iban Jamilah Hj Ahmad / Jonathan Singki Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 398.20959522 8.00 02 March 2000 15:16:43
33 Penghantar Tamadun Islam Amir Abdul Rahman Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 297 6.50 02 March 2000 15:16:43
34 Beberapa Pemikiran Tentang Ijtihad,Islah,Dan Tajdid Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.4 10.00 02 March 2000 15:16:43
35 Pendudukan Jepun Di Tanah Melayu 1942 - 1945 Mohamad Isa Othman Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 959.5105 8.50 02 March 2000 15:16:43
36 Manusia Dan Islam Jilid 2 Prof Harun Din Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 297.1 20.00 02 March 2000 15:16:43
37 Tenaga Baharuddin Yatim Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 600 8.50 02 March 2000 15:16:43
38 Kepimpinan Dan Keberkesanan Sekolah Hussein Mahmood Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 371.20709595 22.00 02 March 2000 15:16:43
39 Pengenalan Perancangan Sosial Di Dunia Ketiga Diana Conyers Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 360 18.00 02 March 2000 15:16:43
40 Konsep Keadilan Dalam Islam Majid Khadduri Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.1978 18.00 02 March 2000 15:16:43
41 Dato'Onn Jaafar Pengasas Kemerdekaan Ramlah Adam Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 923.2595 25.00 02 March 2000 15:16:43
42 Taksonomi Objektif Pendidikan Benjamin S.Bloom Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 370 15.00 02 March 2000 15:16:43
43 Pengisian Misi Pendidikan Omar Mohd Hashim Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 370 30.00 02 March 2000 15:16:43
44 Pasaran Wang - Alat , Peranan Insuran dan ringgit. Abd Ghafar Ismail Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 332.49595 10.00 02 March 2000 15:16:43
45 Pengajaran Geografi Othman Hj Saaid Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 907.12595 12.00 02 March 2000 15:16:43
46 Pengurusan Sumber Manusia June M.L Poon Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 658.3 16.00 02 March 2000 15:16:44
47 Fungsi Pengeluaran H.Osman - Rani Maisom Abdullah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 338 10.00 02 March 2000 15:16:44
48 Aspek Klinikal - Hidung Stephen Lee Teck Soong Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 574.5 16.00 02 March 2000 15:16:44
49 Peristilahan Dan Penulisan Sains Othman Ismail Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 503 15.00 02 March 2000 15:16:44
50 Perancangan Dan Penilaian Projek Pembangunan Prof Ahmad Mahdzan Ayob Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 360 13.00 02 March 2000 15:16:44
51 Strategi Pembangunan Desa Semenanjung Malaysia Mohd Shukri Hj Abdullah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 338.1095951 15.00 02 March 2000 15:16:44
52 Sistem Elektrik Kereta Rosli Husin Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 629.2549 25.00 02 March 2000 15:16:44
53 Ilmu Hadith - Satu Pengenalan Dan Kajian Subhi Salih Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 297.12406 20.00 02 March 2000 15:16:44
54 Bimbingan Dan Kaunseling Di Malaysia Authur P.Lloyd / Aminah Hj Hashim Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1987 371.4 12.00 02 March 2000 15:16:44
55 Linguistik Deskriptif Drs Lutfi Abas Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 499.82 12.00 02 March 2000 15:16:44
56 Pelayaran Bangsa Arab A.Syed Sulaiman Navri Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 387.509394 7.00 02 March 2000 15:16:44
57 Kepimpinan. Motivasi Dan Prestasi Aminuddin Mohd Yusof Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 158.8 25.00 02 March 2000 15:16:44
58 Penghantar Sosiologi Pembangunan Rahimah Abdul Aziz Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 360 10.00 02 March 2000 15:16:44
59 Pendidikan Di Malaysia - Sejrah , Sistem Dan Falsafah. Sufean Hussain Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 370.9595 20.00 02 March 2000 15:16:44
60 Pilihan Raya Umum Malaysia Syed Arabi Idid / Safar Hasim Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 324.9595054 10.00 02 March 2000 15:16:44
61 Teori Politik Al Farabi Dan Masyarakat Melayu Idris Zakaria Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 297.1 13.00 02 March 2000 15:16:44
62 Mengajar Bahasa Melayu - Perkaedahan Jilid 1 Azman Wan Chik Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1986 499 10.00 02 March 2000 15:16:44
63 Sekitar Sastera Kanak-Kanak Dan Remaja Othman Puteh / Abdul Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1984 899.08 7.50 02 March 2000 15:16:44
64 Guru Adalah Segala-galanya Earl V.Pulais & James D.Young Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1982 370 2.80 02 March 2000 15:16:45
65 Meniti Kala Arena Wati Oxford University Press New York 1993 915.9521 25.00 02 March 2000 15:16:45
66 IACOCCA Sebuah Autobiografi Lee Iacocca Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 10 15.00 02 March 2000 15:16:45
67 Desa Pingitan Ibrahim Omar Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 899.08 15.00 02 March 2000 15:16:45
68 LA Q Talib Samat Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 899.23301 14.00 02 March 2000 15:16:45
69 Puisi-Puisi Raja Ali Haji Abu Hasan Sham Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 899.2313 50.00 02 March 2000 15:16:45
70 Ekonomi Nelayan Ishak Shari Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 331 14.50 02 March 2000 15:16:45
71 Di Sekitar Persoalan Bahasa Melayu 1957-1972 Abd Ghafar Ismail / Surathman Kastin Hasan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 499.2333 12.00 02 March 2000 15:16:45
72 Percikan Seni Siti Zainon Ismail Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 709 25.00 02 March 2000 15:16:45
73 Perkongsian Dan Pengonsian Untung Dalam Hukum Islam Muhamad Nejatullah Siddiqi Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 297.1 02 March 2000 15:16:45
74 Penyiaran dan Masyarakat Asiah Sarji Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 360 12.00 02 March 2000 15:16:45
75 Kajian Dalam Ekonomi Islam Khurshid Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.1978 35.00 02 March 2000 15:16:45
76 Kaedah Dan Teknik Pengajaran - Menurut Ibnu Khaldun Dan Al Qabisi Abdullah Al Amin Na'miy Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 371.1 20.00 02 March 2000 15:16:45
77 Penjelasan Budaya Ilmu Wan Mohd Nor Wan Daud Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 80 12.00 02 March 2000 15:16:45
78 Pemberontakan Bersenjata Komunis di Malaysia Mohd Reduan Haji Asli Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 335.4309595 15.00 02 March 2000 15:16:45
79 Teknologi Jepun Masanori Moritani Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1985 600 12.00 02 March 2000 15:16:45
80 Sejarah Perkembangan Televisyen Di Malaysia R.Karthigesu Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 384.55409595 18.00 02 March 2000 15:16:45
81 Undang-undang Sivil Islam Al-Ahkam Al-Adliyah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.1 25.00 02 March 2000 15:16:45
82 Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV Afzal-Ur-Rahman Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 297.19785 15.00 02 March 2000 15:16:45
83 Sejarah Politik Pahang 1880-1935 Aruna Gopinath Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 959.5123 20.00 02 March 2000 15:16:46
84 Ekonomi Antarabangsa Mohammed Yusoff Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 330 14.00 02 March 2000 15:16:46
85 Mengajar Bahasa Melayu Jilid 2 - Latihan Guru Dan Bahan Azman Wan Chik Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 499.82 8.00 02 March 2000 15:16:46
86 Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Zulkifley Hamid Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 407.8007 8.00 02 March 2000 15:16:46
87 Fonologi Bahasa Sungai Di Sabah Abd Hamid Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 499 10.00 02 March 2000 15:16:46
88 Kerajaan Tempatan Teori Dan Peranan Di Malaysia Ahmad Atory Hussain Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 352 16.00 02 March 2000 15:16:46
89 Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu Hashim Haji Musa Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 499.235 20.00 02 March 2000 15:16:46
90 Teknik Pengajaran Bahasa Malaysia I Hashim Haji Musa Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 499.2307 9.50 02 March 2000 15:16:46
91 Teknik Pengajaran Bahasa Malaysia II Hashim Haji Musa Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 499.2307 10.50 02 March 2000 15:16:46
92 Asas Perkaedahan Mengajar Bahasa Hashim Haji Musa Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 499.2307 10.50 02 March 2000 15:16:46
93 Masyarakat Melayu Abad ke - 19 Jawatan Kuasa Kolokium Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 390 14.00 02 March 2000 15:16:46
94 Saling Mengenali Membentuk Antropologi Islam Merryl Wyn Davies Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 306.097671 15.00 02 March 2000 15:16:46
95 Cerpen-Cerpen Nusantara Muktahir Suratman Markasan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 899 28.00 02 March 2000 15:16:46
96 Pancaran Wan Emas Amir Tan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 923.8595 18.00 02 March 2000 15:16:46
97 Panduan Kaedah Ujikaji Amir Tan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 610 10.50 02 March 2000 15:16:46
98 Pemikiran Baru Mengenai Antropologi E.R.Leach Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1977 499.23 5.80 02 March 2000 15:16:46
99 National Language And Comunication In Multilingual Societies E.R.Leach Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1987 490 20.00 02 March 2000 15:16:46
100 Wheels Within Wheels Arena Wati Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 899.2333 12.00 02 March 2000 15:16:46
101 Suara Ombak Zaharah Nawawi Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 899.2333 15.00 02 March 2000 15:16:46
102 Towards A History Of Law In Malaysia And Singapore Ahmad Ibrahim Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 49.595 10.00 02 March 2000 15:16:47
103 Hidup Meniti Ranjau Wahba Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 928.9923 10.00 02 March 2000 15:16:47
104 Pembinaan Bahasa Melayu - Perancangan Bahasa Di Malaysia Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 499 8.00 02 March 2000 15:16:47
105 Teori Dan Pemikiran Sastera Islam Di Malaysia Nurazmi Kuntum Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 297.1 14.00 02 March 2000 15:16:47
106 Kerajaan,Pentadbiran Dan Rakyat Abdullah Sanusi b Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1982 350 3.00 02 March 2000 15:16:47
107 Mengenal Perlembagaan Malaysia Tun Mohamed Sufian bin Hashim Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1987 340 15.00 02 March 2000 15:16:47
108 Pembangunan Pentadbiran Menurut Perspektif Islam Muhamad Al - Buraey Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 297.197 25.00 02 March 2000 15:16:47
109 Istilah Sejarah DBP Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 10 4.50 02 March 2000 15:16:47
110 Undang-undang Kormesial Malaysia Shaik Mohd Noor Alam SM Hussain Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1995 346.59507 30.00 02 March 2000 15:16:47
111 Keselamatan Makmal Halimaton Hamdan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 614.8 15.00 02 March 2000 15:16:47
112 Penulisan Dalam Bahasa Malaysia Baku Sulaiman Masri Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1988 808.4 10.00 02 March 2000 15:16:47
113 Proses Penciptaan Othman Puteh Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 130 10.00 02 March 2000 15:16:47
114 Strategi Pembangunan Desa - Negara Dunia Ketiga Mohd Shukri Abdullah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 338.1095951 10.00 02 March 2000 15:16:47
115 Bumi Dipijak Milik Orang Ahmad Fawzi Basri / Mohd Idris Salleh / Shafee Saad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 324.209595 18.00 02 March 2000 15:16:47
116 Penghantar Pengajian Kesusasteraan Ali Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 807 13.00 02 March 2000 15:16:47
117 Falsafah Dan Pengetahuan Islam Tan Sri Prof(Dr) Abdul Jalil Hasan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 297 3.00 02 March 2000 15:16:47
118 Pengajian Komputer Satu Pendekatan Menyeluruh Abdullah Alauddin Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 4 12.00 02 March 2000 15:16:47
119 Maktab Melayu Melaka 1990 - 1922 Ramlah Adam Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 370.730951 6.50 02 March 2000 15:16:47
120 Ekonomi Pengeluaran Pertanian Teori Dan Gunaan Nik Hashim Mustapha Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 333 14.00 02 March 2000 15:16:48
121 Isu-isu Dalam Pengukuran Dan Penilaian Bahasa Malaysia Prof.Madya Azman Wan Chik Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1987 499 15.00 02 March 2000 15:16:48
122 Pemikiran Baru Mengenai Antropologi E.R. Leach Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1977 499.23 5.80 02 March 2000 15:16:48
123 Natoinal Language As Medium Of Instruction E.R. Leach Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1981 490 16.00 02 March 2000 15:16:48
124 Ayat Pasif Bahasa Melayu Abdul Hamid Mahmood Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 499.2382 15.00 02 March 2000 15:16:48
125 Doktrin Ekonomi Islam Jilid I Afzal-Ur-Rahman Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.19785 15.00 02 March 2000 15:16:48
126 Doktrin Ekonomi Islam Jilid II Afzal-Ur-Rahman Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.19785 15.00 02 March 2000 15:16:48
127 Doktrin Ekonomi Islam Jilid III Afzal-Ur-Rahman Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.19785 15.00 02 March 2000 15:16:48
128 Kurikulum Dan Pendidikan Guru Afzal-Ur-Rahman Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 375 10.00 02 March 2000 15:16:48
129 Keluarga William J.Goode Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 306.85 20.00 02 March 2000 15:16:48
130 Bahasa .Melayu abad ke 16 - Satu Analisa Berdasarkan Teks Melayu Asmah Hj.Omar Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 499.82 9.00 02 March 2000 15:16:48
131 Pendidikan Dan Masyarakat Antara Dasar, Refomasi dan Wawasan Hussein Hj Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 379.595 25.00 02 March 2000 15:16:48
132 Pukal Latihan KBSM Hussein Hj Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 371.20709595 10.00 02 March 2000 15:16:48
133 Direktori Penulis Malaysia DBP Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 10 10.00 02 March 2000 15:16:48
134 Tarian Melayu Mohd Ghouse.Nasuruddin Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 793.319595 25.00 02 March 2000 15:16:48
135 The Malay Tradisional Music Mohd Ghouse Nasuruddin Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 781.62992 22.00 02 March 2000 15:16:48
136 Ekonomi Wilayah Teori Dan Amalan Hasnah Ali Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 338.9 12.00 02 March 2000 15:16:48
137 Elektronik Perindustrian Jilid I Yahya Emat / Md NAsir Abd Manan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 621 10.00 02 March 2000 15:16:48
138 Bahasa Dan Alam Pemikiran Melayu Asmah Hj Omar Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 499.2309 10.00 02 March 2000 15:16:48
139 Keluarga Melayu Bandar Yaacob Harun Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 306.8540899923 10.00 02 March 2000 15:16:49
140 Agihan Pembangunan - Teori Dan Perlaksanaan Mohd Taib Hj Dora Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 330.9595 15.00 02 March 2000 15:16:49
141 Sifat Proses Kehakiman Benjamin N.Cardozo Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 340 6.00 02 March 2000 15:16:49
142 Penulisan Berita Dalam Bahasa Melayu Sulaiman Masri Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 499.82 8.00 02 March 2000 15:16:49
143 Inflasi Mansor Jusoh Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 339 10.00 02 March 2000 15:16:49
144 Masa Depan Islam - Bentuk Idea Yang Akan Datang. Ziaudin Sardar Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 297.1 18.00 02 March 2000 15:16:49
145 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara Abu Talib Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 951 18.50 02 March 2000 15:16:49
146 Pengenalan Tamadun Islam Di Malaysia Abdullah Jusuh Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 297.09 10.00 02 March 2000 15:16:49
147 Kamus Perakaunan DBP Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 657.03 12.00 02 March 2000 15:16:49
148 Sistem Permintaan Pengguna Rahmah Ismail Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 330 8.00 02 March 2000 15:16:49
149 Membuat Keputusan Muhamed Awang Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 130 12.00 02 March 2000 15:16:49
150 4000 Alam Mutiara Kata Asmad Asso.Edu.Distributors(M) Sdn Bhd Melaka 1993 80 65.00 02 March 2000 15:16:49
151 Mengajar Tatabahasa Arbak b.Osman Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 499.82 12.00 02 March 2000 15:16:49
152 Reka Bentuk Kurikulum Sekolah Mohd Daud Hamzah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 375.001 10.00 02 March 2000 15:16:49
153 Langit Tinggi Dijunjung - Di sekitar Permasalahan Orang Melayu Dan Remaja Melayu Talib Samad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 305.89923 11.00 02 March 2000 15:16:49
154 Menangani Penulisan Kreatif Sastera Remaja Talib Samad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 899.2309 8.50 02 March 2000 15:16:49
155 Potret Kreatif Talib Samat Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 899.2309 7.00 02 March 2000 15:16:49
156 Istilah Antropologi Pengajian Tinggi DBP Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1986 499 7.00 02 March 2000 15:16:49
157 Istilah Psikologi DBP Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1985 150 10.00 02 March 2000 15:16:49
158 Islam Di Sepanyol Dan Sicilly Mahayuddin Hj Yahya Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 297.7 15.00 02 March 2000 15:16:50
159 Kaedah Penyelidikan Pendidikan Mohd Majid Konting Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 370 22.00 02 March 2000 15:16:50
160 Mencari Kecemerlangan - Rahsia Kejayaan Syarikat Amerika Thomas J.Peters / Robert H Waterman J.R Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 658.00973 16.00 02 March 2000 15:16:50
161 Pensejarahan Melayu 1800 - 1960 Muhd Yusuf Ibahim Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 959.5 20.00 02 March 2000 15:16:50
162 Hikayat Siak Muhammad Yusof Hashim Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 899.923 18.00 02 March 2000 15:16:50
163 Panduan Dan Latihan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Wan Abu Bakar Wan Abbas / Hashimah Hasan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 499.1 6.50 02 March 2000 15:16:50
164 Pengenalan Kepada Undang - Undang Kontrak Abdul Aziz Husin Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 342 5.00 02 March 2000 15:16:50
165 Pengurusan Aktiviti Bahasa Abdul Aziz Husin Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 499.2307 9.50 02 March 2000 15:16:50
166 General Guidelines For Malay Spelling Abdul Aziz Husin Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 499.2381 2.50 02 March 2000 15:16:50
167 Tamadun Melayu Jilid satu Ismail Hussein / Abd Aziz Deraman / Ar Rahman Al Ahmadi Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 909.049923 25.00 02 March 2000 15:16:50
168 Sumber Alam Murtedza Mohamed Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 630 10.00 02 March 2000 15:16:50
169 Psikologi Pendidikan Untuk Pengurusan Crow Dan Crow Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1983 150 15.00 02 March 2000 15:16:50
170 Pengembangan - Implikasi Ke atas Pembangunan Masyarakat Maimunah Ismail Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 390 18.00 02 March 2000 15:16:50
171 Pengajaran Pendidikan Jasmani Untuk Sekolah-Sekolah Rendah Vasudevan T.Arasoo Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1980 371.3 8.00 02 March 2000 15:16:50
172 Kegiatan Ko Kurikulum - Penyeliaan Dan Pentadbiran Vasudevan T.Arasoo Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1987 375 15.00 02 March 2000 15:16:50
173 All About Children - An Introduction Ti Child Development Dorothy Baldwin Oxford Univesity Press New York 1983 372 26.80 02 March 2000 15:16:50
174 Mengajar Bahasa - Satu Pendekatan Saintifik Robert Lado Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1980 499.82 6.00 02 March 2000 15:16:51
175 Tatacara Perawatan Pegawai-Pegawai Dan Pengajar Kementerian Kesihatan Malaysia Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1979 610.7 4.50 02 March 2000 15:16:51
176 Ayat Komplemen Bahasa Malaysia Sanat Md Nasir Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1987 499.82 16.00 02 March 2000 15:16:51
177 Kesultanan Melayu Melaka Muhammad Yusuf Hashim Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 959.503 02 March 2000 15:16:51
178 Pendidikan Seumur Hidup Edgar Faure Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1978 370 10.00 02 March 2000 15:16:51
179 Enggang lalu Ranting Patah Harper Lee Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1990 899.08 16.00 02 March 2000 15:16:51
180 Salina A.Samad Said Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1991 899.08 28.00 02 March 2000 15:16:51
181 Liputan Kurikulum Sekolah Mohd Daud Hamzah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 375.009595 7.00 02 March 2000 15:16:51
182 Pembahagian Kurikulum Sekolah Mohd Daud Hamzah Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1993 375.00595 6.00 02 March 2000 15:16:51
183 Pengembaraan Ke Negeri China Abdul Rahim Adam Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 899.2333 7.00 02 March 2000 15:16:51
184 Asas KBSR 1 Siri Panduan Guru KBSR Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 371.3 7.40 02 March 2000 15:16:51
185 Islam Dan Ilmu Pengetahuan Dr Hj Abdullah Siddik L.L.D Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1994 297.7 5.00 02 March 2000 15:16:51
186 Cerpen Malaysia Sebelum Perang Dunia Ke - 2 Hashim Awang Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 899.233010802 22.00 02 March 2000 15:16:51
187 Empangan Zakaria Ali Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1992 899.08 15.00 02 March 2000 15:16:51
188 Teknik Berfikir - Konsep Dan Proses Ainun Dan Abdullah Utusan Publication And Distributor Kuala Lumpur 1994 180 10.00 02 March 2000 15:16:51
189 Wawasan Pendidikan - Agenda Pengisian Wan Mohd Zahid b Mohd Nordin Nurin Enterprise Kuala Lumpur 1993 390 10.00 02 March 2000 15:16:51
190 Serangkai Warisan Sejarah A.Samad Ahmad Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1989 915.5105 8.00 02 March 2000 15:16:51
191 Mengekalkan Daya Ingatan Noraini Ahmad Berita Publishing Kuala Lumpur 1993 153.14 6.90 02 March 2000 15:16:51
192 Masyarakat Baba Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.89510595118 45.00 02 March 2000 15:16:51
193 Masyarakat Cina Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.89510595 45.00 02 March 2000 15:16:52
194 Masyarakat Iban Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.8992359522 45.00 02 March 2000 15:16:52
195 Masyarakat India Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.8948110595 45.00 02 March 2000 15:16:52
196 Masyarakat Jawa Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.899220595 45.00 02 March 2000 15:16:52
197 Masyarakat Kadazan Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.89923059521 45.00 02 March 2000 15:16:52
198 Masyarakat Melanau Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.89923059522 45.00 02 March 2000 15:16:52
199 Masyarakat Melayu Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.899230595 45.00 02 March 2000 15:16:52
200 Masyarakat Minangkabau Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.899230959512 45.00 02 March 2000 15:16:52
201 Masyarakat Orang Asli Jasman Ahmad dan Rosnah Ramli Associated Educational Dist Melaka 1997 305.89923059551 45.00 02 March 2000 15:16:52
202 500 Computing tips for teachers and lectures Race,Phill Kogan Page 0 0 76.80 02 March 2000 15:16:52
203 Getting sterted with mocrosoft powerpoint 7.0 for Windows 95 Lynn Marie Bacon John Wiley 0 0 71.90 02 March 2000 15:16:52
204 10 Minute guide to Microsoft Internet Explorer Roach, J Michael QUE 0 0 36.50 02 March 2000 15:16:52
205 Microsoft Offiec Koneman , Philip A Benjamin Cummings 0 0 54.40 02 March 2000 15:16:52
206 Power Point Made Simple Butterworth 0 0 18.10 02 March 2000 15:16:52
207 Ntscape 2 Hall, Gillian Benjamin Cummings 0 0 18.10 02 March 2000 15:16:52
208 Power Point cara mudah Miora,Stephen Butterworth 0 0 16.90 02 March 2000 15:16:52
209 Hooked On Java Hoff, Authur Van Addison Wesley 0 0 54.50 02 March 2000 15:16:52
210 Exploring Matter With Toys Sarquis , Mickey Mc Graw Hill 0 0 54.95 02 March 2000 15:16:52
211 How To Be Brilliant At Scinca Investigations Webber , Beryl Brilliant Publishing ( Globe ) 0 0 54.70 02 March 2000 15:16:52
212 Scince With Reason Atkinson , Sue Hodder & Stoughton 0 0 47.75 02 March 2000 15:16:52
213 Essential Assesment Mathematics Mc Ardle , Sean Stanley Thornes 0 0 140.00 02 March 2000 15:16:53
214 The Maths Teacher's Handbook Portman , Jane Heinemann 0 0 49.90 02 March 2000 15:16:53
215 The Visual Dictonary Of Physics Challoner , Jack Dorling Kindersley 0 0 39.90 02 March 2000 15:16:53
216 Total Productivity Japan Management Association Producitvity Press 0 0 198.75 02 March 2000 15:16:53
217 The Visual Dictonary Of Human Anatomy Challoner , Jack Dorling Kindersley England 1996 570 39.90 02 March 2000 15:16:53
218 The Visual Dictonary Of Skeleton Challoner , Jack Dorling Kindersley 0 0 39.90 02 March 2000 15:16:53
219 Examing Physical Education Bizley , Kirk Heinemann 0 0 124.90 02 March 2000 15:16:53
220 Computer Hardware Maintenance Stephen C Rood Butterworth 0 0 83.95 02 March 2000 15:16:53
221 Problem Solving Activities Butterworth 0 0 317.90 02 March 2000 15:16:53
222 Managing Multimedia Elaine Addison England 0 0 51.90 02 March 2000 15:16:53
223 ISO 9000 Quality System Assessment Handbook David Hoyle Butterworth 0 0 0.00 02 March 2000 15:16:53
224 Better Management Skills Process Improvement Eileen M Kogan Page 0 0 42.30 02 March 2000 15:16:53
225 Total Quality Management John S.Oakland Heinemann Butterworth 0 0 83.95 02 March 2000 15:16:53
226 The 16-Point Strategy For Productivity & Total Quality Christoper & Thor Productivity Press 0 0 42.30 02 March 2000 15:16:53
227 Total Quality Management In Education Salis , Edward Kogan , Page 0 0 85.90 02 March 2000 15:16:53
228 Fast Focus On TQM Barrett , Derm Productivity Press 0 0 53.00 02 March 2000 15:16:53
229 ISO 9000 Certification & Total Quality Management Subhash , C.Puri STD Quality mgt.Group 0 0 119.25 02 March 2000 15:16:53
230 ISO 9000 Required Branimir Todorov Productivity Press 0 0 71.55 02 March 2000 15:16:53
231 The TQM Paradigm Key Ideas That make it work Derm , Barrett Productivity Press 0 0 42.30 02 March 2000 15:16:53
232 An Introduction To Mixed Media Wright,Michael Dorling , Kindersley 0 0 50.90 02 March 2000 15:16:53
233 Business Peocess Reengeneering Coulon , Thomas Kogan Page 0 0 39.90 02 March 2000 15:16:54
234 Drawing Figure Smith Dorling Kindersley 0 0 50.90 02 March 2000 15:16:54
235 Checklist Of Leaders Productivity Press 0 0 42.30 02 March 2000 15:16:54
236 A - Z Of Art Craft And Design Brown Macmillan 0 0 75.00 02 March 2000 15:16:54
237 Office 97 Make simlpe Butterworth 0 0 45.30 02 March 2000 15:16:54
238 Computers Capron , H.L Benjamin Cummings 0 0 49.30 02 March 2000 15:16:54
239 Essentials Of Computing Capron, H.L Benjamin Cummings 0 0 44.10 02 March 2000 15:16:54
240 Usahawan Xpress Haji Ismail Bin Abd Karim Al Khafilah Enterprise Kelantan 1995 330 20.00 02 March 2000 15:16:54
241 Pendidika Guru 0 0 25.00 02 March 2000 15:16:54
242 Memahami Penyelidikan Pendidikan Depobold P.Van Dalen / Abdul Fatah Abd Malik / M.Majid Konti Universiti Pertanian Malaysia Serdang , Selangor 1993 370.78 60.00 02 March 2000 15:16:54
243 Perkembangan Dan Haluan Kurikulum Pendidikan Malaysia Mohd Salleh Lebar Berita Publishing Snd Bhd Kuala Lumpur 1996 375.009595 35.00 02 March 2000 15:16:54
244 Hukuman Mandatori Pesalah Dadah Di Malaysia dan Rep Indonesia Waluyaningsih Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1997 344.04233 30.00 02 March 2000 15:16:54
245 Pedagogi Teori Praktik Sulaiman Ngah Razali Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1997 370.7 22.00 02 March 2000 15:16:54
246 Amalan Hidup Sihat 0 0 10.00 02 March 2000 15:16:54
247 Pengenalan Pencemaran Udara Zaini Ujang Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1997 628.53 25.00 02 March 2000 15:16:54
248 Alam Sekitar Pemasalahan Dan Pengawalan Suratahman Kastin Hasan / Abd Ghafar Ismail Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1997 333.7 20.00 02 March 2000 15:16:54
249 Penilaian Efektif Prof Dr Abu Bakar Nordin MASSA ENTERPRISE Kajang , Selangor 1995 152.40287 12.00 02 March 2000 15:16:54
250 Strategi Belajar Yang Berkesan Dr Hassan Hj Mohd Ali Utusan Publications Kuala Lumpur 1996 370 10.00 02 March 2000 15:16:54
251 Rahsia Kesihatan Derek Llewelltn - Jones Fajar Bakti Kuala Lumpur 1996 613.2 15.00 02 March 2000 15:16:55
252 Kepimpinan Dalam Pengurusan Razali Mat Zin Utusan Publication & Distributors Kuala Lumpur 1994 650.1 7.90 02 March 2000 15:16:55
253 Pengurusan Masa Noraini Ahmad Berita Publishing Sdn Bhd Kuala Lumpur 0 0 7.00 02 March 2000 15:16:55
254 Inter-Personal Skills : Developing Successful Comunication Astrid French Pelanduk Publication PJ , Selangor 1993 650.3145 19.90 02 March 2000 15:16:55
255 Trainning Your Staff Jacquie Bambrough Pelanduk Publication PJ , Selangor 1993 658.3124 19.90 02 March 2000 15:16:55
256 Bahasa Melayu - Komukikasi Berkesan 0 0 13.90 02 March 2000 15:16:55
257 Penguasaan Kemahiran Membaca Kaedah Dan Teknik Membaca Kamaruddin Hj Husin / Siti Hajar Hj Abdul Aziz Kumpulan Budiman Sdn Bhd Kuala Lumpur 1996 370 14.00 02 March 2000 15:16:55
258 Teori Bahasa : Keterbatasan dan Kemunggkinannya Frederick J.Newmeyer Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1996 415 15.00 02 March 2000 15:16:55
259 The Right Word & Pronunciation For Perfect English Milon Nandy Eurasia - Pacific Book Ampang , Selangor 1996 420 28.90 02 March 2000 15:16:55
260 Usage And Misusage Of English Malcom Newman East View Publibation Sdn Bhd PJ , Selangor 1994 420 4.20 02 March 2000 15:16:55
261 Tun Razak : Jejak-jejak Seorang Patriot Zainuddinn Maidin Lem.Pemegang Amanah YTR / Utusan Publications Kuala Lumpur 1997 923.295 195.00 02 March 2000 15:16:55
262 Kuala Lumpur : The Formative Years Khoo Kay Kim Berita Publishing Sdn Bhd Kuala Lumpur 1996 959.5116 19.90 02 March 2000 15:16:55
263 Images Of Asia Old Malacca Sarnia Hayes Hoyt Oxford University Press Kuala Lumpur 1993 950 20.00 02 March 2000 15:16:55
264 Warna Dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia Awang Sariyan Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1996 499.2381 02 March 2000 15:16:55
265 Teori Linguistik Bagi Penterjemahan J.C.Catford / Uma a/p Iyavoo / Koh Chung Gaik Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1996 418.02 10.00 02 March 2000 15:16:55
266 Perancangan Bahasa Sejarah Askana Jawi Amat Juhari Moain Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1996 499.2311 0.00 02 March 2000 15:16:55
267 A Review Of English Grammar ( Vol.1 ) Rose Tunku Ismail DBP & Pusat PJJ USM Kuala Lumpur 1996 482.2 35.00 02 March 2000 15:16:55
268 A Review Of English Grammar ( Vol.2 ) Rose Tunku Ismail DBP & Pusat PJJ USM Kuala Lumpur 1996 428.2 35.00 02 March 2000 15:16:55
269 Pengajian Kajian Tempatan 1: Kurikulum Dan Pendekatan Tan Wooi Sim Kumpulan Budiman Sdn Bhd Selangor 1996 370 7.00 02 March 2000 15:16:55
270 Siri Keluarga Mithali 0 0 14.00 02 March 2000 15:16:56
271 Siri Motivasi : Berfikiran Dan Berjiwa Besar Dr D.J.Schwartz ALBAZ Publishing & Publication Bt Caves , Selangor 1996 360 20.00 02 March 2000 15:16:56
272 Siri Motivasi : Waktu Dan Kejayaan Alan Laken ALBAZ Publishing & Publication Bt Caves , Selangor 1996 150 19.00 02 March 2000 15:16:56
273 Istilah Sains KBSM Dewan Bahasa Dan Pustaka Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 1997 503 15.00 02 March 2000 15:16:56
274 Mengenali Kima Di Rumah 0 0 6.00 02 March 2000 15:16:56
275 Siri Motivasi : Kejayaan Kewangan Melalui Kekuatan Fikiran Yang Kreatif Wallace D Wattle ALBAZ Publishing & Distribution Bt Caves , Selangor 1996 360 12.00 02 March 2000 15:16:56
276 Pengurusan Persatuan : Satu Panduan Lengkap Omardin Ashaari Utusan Publication & Distribution Kuala Lumur 1997 60.68 17.00 02 March 2000 15:16:56
277 Motivasi Dalam Pendidikan Saedaj Siraj / Zainun Ishak / Tunku Mohani Tunku Mokhtar Utusan Publication & Distributors Kuala Lumpur 1996 370.154 12.00 02 March 2000 15:16:56
278 Kepustakawanan Dalam Pelbagai Perpektif Shahrom TM Sulaiman / Wan AB Kadir Wan Dolah THINKER'S Library Batu Caves, Selangor 1996 20.23 38.00 02 March 2000 15:16:56
279 Islam , Budaya Kerja Dan Pembangunan Masyarakat - Satu Kefahaman Nik Mustafa Hj Nik Hassan / Siti Fatimah Abdul Rahman IKIM Kuala Lumpur 1993 297 20.00 02 March 2000 15:16:56
280 Kongres Menjelang Abad 21: Islam Dan Wawasan 2020 Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Kuala Lumpur 1992 360 20.00 02 March 2000 15:16:56
281 Asas-Asas Masyarakat Cemerlang Siti Fatimah Abdul Rahman IKIM Kuala Lumpur 1994 297 14.00 02 March 2000 15:16:56
282 Ilmu Dan Kecemerlangan Dari Perpektif Islam Ismail Hj Ibrahim / Mohd Shari Abdul Rahman IKIM Kuala Lumpur 1994 297 8.50 02 March 2000 15:16:56
283 Persoalan Islam Dan Isu Semasa Mohd Riduan Tee Abdullah IKIM Kuala Lumpur 0 297 7.00 02 March 2000 15:16:56
284 Islam Dan Cabaran Era Baru Syed Omar Syed Agil / Salina Haji Zainol IKIM Kuala Lumpur 1994 297 13.00 02 March 2000 15:16:56
285 Islam : Bimbingan Semasa Permasalahan Zaman Moden Mohd Fauzi Mustafa IKIM Kuala Lumpur 1996 297 13.00 02 March 2000 15:16:56
286 Islam Dan Kemajuan Masyarakat Nik Mustafa Nik Hassan / Mohd Ridhuan Tee Abdullah IKIM Kuala Lumpur 1994 297 13.00 02 March 2000 15:16:56
287 Ke Arah Peningkatan Kualiti Mohd Ridhuan Tee Andullah IKIM Kuala Lumpur 1995 0 14.00 02 March 2000 15:16:56
288 Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pentadbiran Awam Ismail Ibrahim / an Roslili Abd Majid IKIM Kuala Lumpur 1995 350 13.00 02 March 2000 15:16:56
289 Pemerintahan Islam Dalam Masyarakat Majumuk Abdul Monir Yaacob / Sarina Othman IKIM Kuala Lumpur 1995 297 18.00 02 March 2000 15:16:57
290 Undang-undang Keterangan Dan Prosedur Di Mahkamah Abdul Monir Yaacob IKIM Kuala Lumpur 1995 340 20.00 02 March 2000 15:16:57
291 Kotemporari Islam Khairul Azahar Idris IKIM Kuala Lumpur 1996 297 18.00 02 March 2000 15:16:57
292 Pendidikan Guru : Cabaran ,Falsafah dan Strategi Dalam Pembentukan Guru Yang Unggul Rashidi Azizan / Abdullah Mohd Noor MASSA Enterprise Selangor 1995 370 0.00 02 March 2000 15:16:57
293 Pengurusan Masa Noraini Ahmad BERITA PUBLISHING SDN BHD Kuala Lumpur 1994 650.1 0.00 02 March 2000 15:16:57
294 Bahasa Melayu Komukikasi 1 Abd Rahman Abd Rashid / Yap Kim Fatt LONGMAN Selangor 1997 370 0.00 02 March 2000 15:16:57
295 Mendidik Anak Pintar Cerdas Dr Hasan Hj Mohd Ali Utusan Publications & Distributors Kuala Lumpur 1996 153.9 14.00 02 March 2000 15:16:57
296 The Encylopedia Of Malaysia.The Enviroment Prof Dato Dr Sham Sani Archepelago Press Kuala Lumpur 1998 0 0.00 02 March 2000 15:16:57
297 The Encylopedia Of Malaysia.Animals Prof Dr Yong Hoi Sen Archepelago Press Kuala Lumpur 1998 0 0.00 02 March 2000 15:16:57
298 The Encylopedia Of Malaysia.Plants Dr E.Soepadmo Archepelago Press Kuala Lumpur 1998 0 0.00 02 March 2000 15:16:57
299 The Encylopedia Of Malaysia.Early History Prof Dato Dr Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman Archepelago Press Kuala Lumpur 1998 0 0.00 02 March 2000 15:16:57
300 The Encylopedia Of Malaysia.Architecture Chen Voon Fee Archepelago Press Kuala Lumpur 1998 0 0.00 02 March 2000 15:16:57