podpo.gif (3974 bytes)
ชมทุ่ง

ก๊อต จักรพันธ์
inmhorsa.gif (11921 bytes)
เห่เฮ้.ห่าฮา....กรู้..
.เห่เฮ้.ห่าฮาเสร็จจากงานนา
.แล้วเมื่อเวลาเย็น เย็น
.เป่าขุยและพาเจ้าทุยเดินเล่น
.ลมพัดเย็น ๆ มาเดินเล่นไปตามคันนา
.แสน-สุขใจนั่งบนหลังควาย
.ควายก็และเล็มหญ้า
.นั่นกบร้องอ๊บ อ๊บ อยู่กลางนา
.เสียงเขียดร้องจ้า เมื่อฝน-พรำ
นกน้อยบินจรนกเขา
.คืนดอน ก็เมื่อตอนจะค่ำ
.ลมทุ่ง พัดโชยชื่นฉ่ำ
.สาว สาว อาบน้ำ อยู่ที่ลำประโดง
นกกระยาง ย่างเดินเหลียวมอง
.จ้องหาปลาตัวโก่ง
.นั่นปูนับร้อย นั่นตัวหอยโข่ง
.ฝั่งลำประโดง สาวยังคงลอยคอ
.เขียวเหลืองเรืองรอง
.ข้าวรวงสีทอง มองไสว ชูช่อ
.นั่นคันไถ เอ๊ะนั่นใครยกยอ
.เสียงกอไผ่สีซอ ฟังเป็นเพลงตะลุง
.มั่นหมาย ใจปอง ถ้าได้นวลเนื้อทอง
.มาขี่หลังควาย ชมทุ่ง
.คงสุขคงสันต์ ทั้งวัน ยันรุ่ง
.เต้นจังหวะตะลุง บนหลังควายในตอนเย็น
.เห่เฮ้.ห่าฮาเสร็จจากงานนา
.แล้วเมื่อเวลาเย็น เย็น
.เป่าขุยและพาเจ้าทุยเดินเล่น
.ลมพัดเย็น เย็น มาเดินเล่นไปตามคันนา
.เขียวเหลืองเรืองรอง
.ข้าวรวงสีทอง มองไสว ชูช่อ
.นั่นคันไถ เอ๊ะนั่นใครยกยอ
.เสียงกอไผ่สีซอ ฟังเป็นเพลงตะลุง
.มั่นหมาย ใจปอง ถ้าได้นวลเนื้อทอง
.มาขี่หลังควาย ชมทุ่ง
.คงสุขคงสันต์ ทั้งวัน ยันรุ่ง
.เต้นจังหวะตะลุง บนหลังควายในตอนเย็น
.เห่เฮ้.ห่าฮาเสร็จจากงานนา
.แล้วเมื่อเวลาเย็น เย็น
.เป่าขุยและพาเจ้าทุยเดินเล่น
.ลมพัดเย็น เย็น มาเดินเล่นไปตามคันนา


line.gif (11921 bytes)