Quale me renkontris Brigitte?

El falis direte en mea brakii. Mea humoro chanjis subite. Me retrovenis de un de ta viziti che irga ofico, qua agacas la nervi. Me esis malhumoroza, me volis agar perfide kontre l' oficisti e politikisti.

Lore el falis en mea brakii. El mispazis. El esis mola, tre feminala ed esis agreabla ye palpo. Me helpis el rekoliar la kontenajo de elua komprajo-saketo, qua cirkumis ni. Proxim me, me nur vidis elua vizajo, la granda bruna-verda okuli e la bruna kurta hari. Me ridetis, el anke ridetis. Tale ni renkontris.

Nun me trovesas apud Brigitte. Elua kapo situesas a mea shultro. Mea regardo iras de elua hari, okuli ad elua mami, qui elevas su avan mea manuo quale la montaro Himalaya. Mea manuo esas Reinhold Messner, la famoza alpinisto, qua komencas klimar sur la monto Everest.

La Everest esas nivo-blanka e havas rozea somito. Mea manuo trovas la somito, ol transformacas en mikra harda nodo. Dop la monto Everest ed elua vicino mea manuo trovas mola planajo, la diamanto-foresto e l'orkideo-groto. Me prizas enirar ibe multafoye.

Anke me remarkas mano sur mea mami. Quala bela sentimento, amorar ed esar amorata por Brigitte.

Ek la revuo
La Kordiego Geyal
Ceramplein 76 hs
1095 BZ AMSTERDAM
Nederland

Interreta adreso di la oficala TTTeyo di Ido: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

Ica pagino es donata da

Havez vua propra senpaga ttteyo