Listo di libri, revui e diversa propagili pri od en la linguo internaciona Ido


Livrebla da la
Germana Ido-Societo,
D-37284 Waldkappel
Germania

januaro 1998
La f dop la preco signifikas, ke esas fotokopiuro o, ke ja l'originalo es fotokopie produktita.

Abou Kharboosh, La sultano di la simii, da Kamil Kilany, Kairo. Bilinguala libreto en Ido ed Araba, kun multa desegnuri, apta por Arab-linguala Ido-lernanti, nek doto nek la tradukinto esas indikita, ma ni supozas, ke ca libreto kreesis cirkume 1960 ed es tradukita da Ursula Jahn.
2,20 f

Amiko, revueto di la Germana Ido-Societo livrebla esas la sequanta numeri (o fotokopiuri di oli):
11/67, 3/68, 4/68, 5/68, 6/68, 8/68, 4/69, 5/69, 6/69, 7/69, 8/69, 1/70, 2/70, 3/70, 4/70, 5/70, 6/70, 7/70, 8/70, 1/71, 2/71, 3/71, 4/71, 5/71, 5/71, 6/71, 7/71, 8/71, 1/72, 3/72, 4/72, 5/72, 6/72, 1/73, 2/73, 3/73, 4/73, 5/73, 6/73, 1/74, 1/75, 2/75, 3-4/75, 1/76, 2/76, 3/76, 1/78, 1/79
single -,
0,50

Araba Rakonti, tradukita ad Ido da d-ro Samia Al Azharia Jahn, Sueda Ido-Federuro, Hoting
3,50 f

Az Ido internacionális nyelv nyelvtana és szótárai, Báró, Budapest, 1913
3,00 f

Az Ido világnyelv tankönyve, J. + Petrányi, I., Szombathely, 1924
2,00 f

Basic grammar and vocabulary of the international language Ido, 1993
2,50 f

Compendio grammaticale della lingua internazionale "ido", 1949, Raiteri
1,00 f

Complete Manual of the auxiliary language Ido, revised by L. de Beaufront, edituro 1973, fotokopiuro
3,00 f

Debrecena Bulteno, inter la numeri 79 e 94 di ica Esperanto-revuo on publikigis artikli pri Ido, precipue la gramatiko di Ido en Esperanto. Kolekturo di ica artikli:
1,50 f

Dhammapada, Budhista versaro, tradukita da Max Jacob segun la Germana tradukuro (l'originalo esas en Pali). Edituro 1994, Germana Ido-Societo
5,00 f

Die internationale Sprachenmathematik, Lehrbriefkurs. Ica kurson imprimigis Paul Bohne 1948 en Ko"then. Lu uzis premilitala lernolibro ed adjuntis texti en la sinso socialista segun l'inklini di la lora administreri di la Sovyeta Zono por aquirar la permiso.
1,60 f

Egiptia, vizito en 1895, deskriptita en Ido da Gilbert H. Richardson, Antwerpen, 1934
1,60 f

Esperanto-Ido, vortaro, fotokopiuro
3,00 f

Flugo, temo ca-diala en versi moderna, mezepokala ed antiqua da Gilbert H. Richardson, 1927.
1,00 f

Galimatiaso, poemi da Heidi Neussner, 3ma edituro 1997, 15 poemi originale kreita en Ido, 14 unesme kreita Germane e pose tradukita ad Ido da el ipsa.
2,50 f

Gramática del Idioma Mundial Ido, con lecciones
4,50 f

Grosses Wo"rterbuch Deutsch-Ido, Feder, 1920
35,00

Idala Rimaro, kompilita da J. Guignon en 1928, Unesma parto (listo di vorti segun rimo de a til -ikl-)
4,95 f

"Ido", a lingua mundial em 10 licoes, Sao Paulo 1952, Prof. Dr. Tenfuss
3,00 f

Ido, Basis grammatica en woordenlijst van de internationale taal Ido, Editerio Tia Libro, H. Stuifbergen,
13,50

Ido for All, 12 lessons in basic Ido, apGawain, with exercises and key
4,00 f

Ido-lernolibro en Rusa linguo, Kiev 1969, Aaronov
5,00

Ido Nyelvtan, 1935, Csatkai Jozsef, Hungara,
2,00 f

Ido, petit manuel complet en 10 leçons, par L. de Beaufront,
2,00

Ido por omni, Lehrbuch der Weltsprache, Weber,
7,00

Ido-Vivo, 1/88,
1,50

Ido-Vivo, somero 86(1), 2/86(11), 3/86(12), 1/87(13), 2/87(14), 3/87(15), 2/88, 3/88, 1/89, 1/92, 2/92, 3/92(30), 1/93(31), 1/94(32),
1,50 f

1,50

Interhelpo, editita dal Ido-grupo "Amikeso", Kiev 1971,
1,20 f

1,50

Internacia Lernolibro por Esperantistoj,
2,00

Jesu Kristo, Sa biografio segun la quar evangelyi, da J. Bapt. Pinth, 1908 (Ica libro esas historiale interesiva, nam ol es skribita en la prima formo di Ido, quon on ja remarkas per la titulo, do on ne konsiderez ca libro kom modelo pro la prezentas Ido-uzo. Ni anke remarkis kelka erori ja sur la titul-pagini.) Libro por kolekteri interlinguistala,
10,00

Kad ekonomiala krizi esas evitebla, da J. Zu"llig, St.Gallen, 1932,
1,00 f

Kelka kulmini di Germana klasika literaturo, kurta parti ek verki da Goethe, Schiller e Lessing, tradukita da Heidi Neussner,
1,20 f

Kompleta gramatiko detaloza, de Beaufront, tote en Ido,
5,00 f

Kontributaji a la studio di la HISTORIO DI NIA LINGUO, da Henry Jacob. Editerio Progreso / 1987,
3,00

Koro-kanti e kansoni en Ido, (kun noti), da Tom Sweetlove, 1927, imprimita dal Ido-Centrale Berlin (Hermann Jacob),
1,80 f

La europana Uniono, da Dr. Claire Richter, trad. da Max Jacob. Editerio Ido-Centrale Berlin, sen dato, cirk. dum yari 1928-33,
1,00 f

La fabli dil olda korvo, Andreas Juste, 1973, versi en Ido,
2,50 f

La karaktero Usana, da prof. Brandner Matthews, trad. da d-ro Marelius. Editerio Ahlberg, Stockholm, 1925,
1,20 f

La marveloza insulo Barataria, da Silvio Gesell, trad. da A. Neussner,
3,00 f

La nimfo, da da Elin-Pelin, trad. de la Bulgara da Th. Kaneff, Mondo-Biblioteko IV, Editerio P. Ahlberg, Stockholm, 1925,
3,00

La nova vesti dil imperiestro, H.C. Andersen, Verlag La Libera Laboristo/Berlin (Paul Lehnigk), cirk. 1932 en Germana kun Ido-tradukuro e kurta introdukto ad Ido,
1,00 f

La pekuniala teorio di Silvio Gesell, da Hermann Bartels, Kleve (Germania) kurtigite tradukita ad Ido da Alfred Neussner, 1996 ek la revuo "Der Dritte Weg",
1,00 f

La strukturo di la Linguo Internaciona Ido, (The elements of language making). Kontenanta la gramatiko di Ido, la afixi e la listo de mil vorti Ido kun traduko aden Germana, Angla e Franca; da Henry Jacob, 1970,
1,50 f

Lehrbuch der Weltsprache Ido für Arbeiter, Lernolibro por laboristi, editita 1927 da la Laboristal Ido-Uniono Internaciona (bonega lernilo por Germane parolanti, ma tote komunista segun kontenajo, do prefere uzenda kom dokumento por Ido-arkivi),
16,00

Lexiko di nova vorti adoptita depos 1922, editerio Progreso, 1988, kompilita da Camiel De Cock,
2,50

Manualetto della lingua internazionale "IDO", completo in dieci lezioni, 1920, Paolo Lusana,
3,00 f

Me lernas Ido, illustrierter Lehrbriefkurs, cirk. 1932, Jacob,
2,00 f

Mil vorti Ido segun la listo "1000 word English" da S. Hornby ed Harold E. Palmer, adaptita ad Ido da Heinz Jacob, 1939,
2,00

Naturo ed Arto, da Gilbert H. Richardson, 1934, versi en Ido,
2,50 f

New postal course, apGlyn, 6 lessons,
7,00 f

Pequeno curso de la lengua internacional Ido,
4,50 f

"Podrecznik do nauki jezyka swiatowego IDO", Leonarda Webera,
5,00 f

Populkansoni en Ido da Arthur Schiffman ed altri, Ido-Centrale Berlin,
5,00

Postcursus, 6 lessen, schriftelijke basiscursus met illustraties,
13,50

Prakticka prirucka mezinarodni reci Ido, 1927, Kresina, Cheka,
1,20 f

Praktikal Ido-Metodo por skoli ed hemi nederlanda, da Fradisto,
2,00 f

Pri la futura developo di lingui nacionala e lingui konstruktita, da Henry Jacob, Editerio Progreso/1992,
2,50

Soneti, da Andreas Juste, Sueda Ido-Federuro, Hoting 1963,
1,80 f

Spaco e tempo, Ido-versaro da Gilbert H. Richardson, 2ma edituro 1929,
1,20 f

Starptautiska Valoda Ido, 1966, V. Sprogis, Latva lernolibro,
1,00

Une langue seconde pour tous les peuples, J. L. Tesseyre, Ido-Instituto Internaciona Colmar,
1,20

Universala Kalendario 1928, Ido-Centrale Berlin,
5,00

Universala Kalendario 1929, Ido-Centrale Berlin,
5,00

Universala Kalendario 1930, Oficala yarlibro di la ULI,
5,00

Universala Kalendario 1931-1932, Oficala yarlibro di la ULI,
5,00

Vad ar Ido, aktuell information om ett bradskande amne!, Sueda Ido-propago-kayereto, 1995,
0,30

Vivo di nia bona Iesu, (kun ombro desegnuri, simila a desegnuri-strii), Ido-kontoro Than-les-Vosges (Francia),
3,50

Vocabulaire Usuel (Ido-Français, Français-Ido) et grammaire de la langue par L. de Beaufront,
3,50 f

Voyajo ad Azia, deskripto di voyajo a Sri Lanka 1977, da Alf. Neussner,
2,50 f

Weltsprache Ido, 10 Lehrbriefe (auf 10 Blättern),
2,50

Wörterbuch Deutsch-Ido, Auerbach (Nachdruck 1992),
12,95

Wurzelwörterbuch Ido-Deutsch, (instante nur ne-bindite livrebla),
10,00

La Germana Ido-Societo posedas granda stoko di anciena Ido-libri, qui parte nur ankore esas disponebla ye tre mikra quanti o kom unika exemplero. Pro ke on nuntempe havas chipa kopi-moyeno per la fotokopiado, pro to ni ofros future fotokopiuri di libreti, qui esas che ni en la stoko, kondicione ke la stando e volumino di la libreti admisas lo.
Ni parte fotokopias l'anciena libri en kelke altra grandeso kam es l'originalo, pro ke oli havas grandeso, qua ne korespondas a la nuna mez-Europala papernormi.

Ido-reklamo-marki: Europa 1961, folio (128),
0,50
Ido-reklamo-marki:, Europa 1962/63, 18 folii (360 diversa),
5,00
Ido-reklamo-marki: Internaciona Ido-konfero Cardiff 1973 (20) (lokomotivo),
12,00
Ido-reklamo-marki: Weltsprache Verein Nürnberg gegr. 1885 (4 diversa),
10,00
Ido-reklamo-marki: 12 marki kun 12 diferenta lokomotivi, expliko-texto en Ido, 3 folii (36 marki) en la kolori blua, verda, reda, sen gumo,
1,00

Vidaj-postkarti kun texti en Germana ed Ido: 21 postkarti kun trafikili (lokomotivi, trami, subterala fervoyo),
12,00
Vidaj-postkarti kun texti en Germana ed Ido: Budhista domo e templo en Berlin-Frohnau,
0,60
Vidaj-postkarti kun texti en Germana ed Ido: Statuo ye la Budhista domo en Berlin-Frohnau, nigra-blanka, rara,
3,00
Nova postkarti povus produktesar por cirk. 350 DM che Ido-korespondanta imprimerio. Voluntez inquestar che la Germana Ido-Societo).

sonbend-kaseto Averso: Diversa Idisti ek diferanta nacioni lektas ek la Internaciona Docolibro da Albert Nowtzli produktita okazione di la Ido-konfero 1973 en Cardiff,
Reverso: Alfred Neussner lektas l'unesma 127 versi ek la Dhammapada Ido-tradukuro da Max Jacob,
5,00

Selektokayero por postmarki/Briefmarken-Auswahlheft A5, 20 pagini por 320 postmarki, bilinguala, kun reklamo por Ido,
1,50

Komence di 1971 esis poststriko en Grandbritania. Privata postservi esis admisata. La privata servo Post-Haste en London uzis postmarki bilinguala kun texti en Angla ed en Ido.

 • serio di 4 valori por l'uzo en Anglia,
  2,90
 • serio di 4 valori por l'uzo de Berlin a London,
  2,90
 • kuverto irinta de Berlin a London
  6,00
 • kuverto irinta de London a Berlin (Franca kunafranko),
  5,00

  Specala stampuro di la Ido-konfero en Waldkappel, 30.7.90

 • postkarto kun postmarko di 0,20,
  1,50
 • postkarto kun plena afrankuro di 0,60 (adreso DIG),
  2,50

  afishi DIN A$, papero en diversa kolori
  Hike on parolas la linguo internaciona Ido (Esperanto moderna) single,
  0,30

  Internationale Sprache Ido
  Die leichteste Sprache der Welt!
  Heute lernen, morgen shreiben, übermorgen mit Freuden in Ido sprechen!
  Wettbewerbe mit Preisen bis zu $800.
  Lehrmaterial und Wörterbücher: Deutsche Ido-Gesellschaft, D-37284 Waldkappel, Tel.05656/ 634, Fax 05656/1812, single,
  0,30

  Ni esas pronta produktar por vu simila afishi segun deziro sun vua texti.

  Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

  Ica pagino es donata da

  Havez vua propra senpaga ttteyo