Evangelio segun Santa Mateus

Chapitro Dek-e-tri

La Parabolo dil Semero

Mateus 13:3 - 13:9

Ed Il parolis multa kozi a li en paraboli, dicanta: - Yen, semero iris por semar; e kande il semis, kelka semini falis apud la voyo-bordo, e la uceli venis e devoris li: kelki falis sur rokoza plasi, ube li ne havas multa sulo: e quik li kreskeskis, pro ke li havas nula profundeso di sulo: e kande la suno alteskis li brulesis; e pro ke li havas nula radiko, li velkis. E kelki falis inter dorni; e la dorni kreskeskis ed obstruktis li. Ma altri falis aden bona sulo, e produktis frukto, kelki centople, kelki sisadekople, kelki triadekople. Qua havas oreli por audar, lu audez.

Por irar ad la parabolo ek la chapitro 25

Tradukita da Tom Wood

Publikigita en la elektronala revuo Idol da
James Chandler chandler@maths.ex.ac.uk

Interreta adreso di la oficala TTTeyo: http://members.aol.com/idolinguo/index.html

Ica pagino es donata da

Havez vua propra senpaga ttteyo