IDO-himno
 
Yen ni venas mikra Idistaro
kun ideo bel e praktikal,
por montrar ad obstinem homaro
maxim bona verko mondlingual,
 
Lernez Ido simpla e sparema
nam stranjera lingui desfacil
esas nur obstakli disipema,
qui impedas agi plu fertil.
 
Helpez do per honoroz kombato,
frati sur la tero sospirant,
al felicoza e vinkoza fato,
quan meritas linguo unigant !
 
Vivez Ido, nia grand idolo,
kom la vera linguo futural !
Brilez stelo, nia kar simbolo,
klare tra la mondo unesal !
 
 
da Sten Liljedahl
 
Por irar ad la oficala Ido-pagino
Ica pagino esas donata da Geocities