Buddho e sua doktrino


 
 
 

Prefaco


 


Ica diserturo pri Buddhismo komprenende ne povas exhaustar la granda domeno di ca temo, pri qua existas grandega literaturo en multa lingui; ol tendencas nur donar kurta e populara konoco pri Buddho, pri lua vivo e pri lua doktrino. Per ta diserturo me anke deziras dispersar la precipua erori e prejudiki, qui existas en la publiko, erori qui propagesas intence o ne-intence da personi, qui o ne konocas la vera anciena doktrino da Buddho, o qui havas specala intereso misprezentar ol. La vera anciena Buddhismo ne plus existas en irga lando en sua originala pureso, ed en la lando di sua origino ol tote desaparis pro persekuti da Brahmani e Mohamedani; en landi, ube ol penetris, ol mixesis kun la primitiva religii, quin ol renkontris e per qui ol koruptesis, quankam lua korupteso esas tre diferanta en diversa landi. Por konocar la vera Buddhismo on devas konsultar la maxim anciena dokumenti qui esas acesebla, la Pali Tipitaka. Ica kolekturo agnoskesas kom autentika da omna kompetenta specalisti e transmisas a ni sendube la anciena doktrino ed en la maxim importanta loki mem la propra vorti di Buddho.
 

Pro ke ica deskripto dil Buddhismo volas esar populara, me ne citos la exakta loki en la Tipitaka, ube trovesas la citaji, quin me donos inter cito-hoketi, ma me povas asertar, ke omni esas exakta tradukuri dil anciena texti.
 
 

La vivo di Buddho
La doktrino (Dhammo)
La etiko (Silam)
La frataro (Sangho)
Kelka remarki generala
 


Informi pri Ido, la linguo internaciona