podpo.gif (3974 bytes)
เด็กปั้ม

คนด่านเกวียน
inmhorsa.gif (11921 bytes)
ข้อยจากอีสานมาหลายปี
เข้ามาอยู่ กรุงศรี
วิไล เลิศฟ้า
ทำงานแลก กับเงิน
เลี้ยงชีวา
บริการเพิ่มพลัง
ให้รถรา
คนเขาขานนามว่า
เป็นเด็กปั้ม น้ำมัน
ตื่นแต่เช้า
เพราะกลัวไม่ทัน
ถ้าตื่นสาย เราก็รู้กัน
ค่าแรง งานนั้น
มันสำคัญ จริงเออ
แตรรถบีบ
ก็ต้องรีบลุกโกรกกราก
เป็นความลำบาก
ที่ข้อยต้องเจอ
เช้าจนดึก
เงียบเย็น ยืนเซ่อ
โอ้ละเน้อ
ข้อยมัน ง่วงนอน
แต่งตัว ก็บ่แม่นสำอางค์
ย้อนข้อยบ่มีสตางค์
จับจ่ายใช้สอย
ชุดทำงานเด็กปั้ม
นั่นแหละชุดนอน
คู่ชม คู่ควง คู่เว้าวอน
ข้อยยังบ่ ออนซอน
ย้อนข้อยมัน ยังจน
ซิมีไผ มาสนใจเรา
ผู้อับเฉา เราต้องจำทน
เก็บดวงใจจนจน
มอบเพื่อคนรักจริง
มีรถเก๋งขี่ ก็เข้าทีดีดอก
ข้อยคน บ้านนอก
ซิบ่กล้า แอบอิง
ข้อยจึงต้อง
เฉยดู อยู่นิ่ง
เพราะจนทุกสิ่ง
ไม่สุงสิงกับใคร
ดนตรี.............
แต่งตัว ก็บ่แม่นสำอางค์
ย้อนข้อยบ่มีสตางค์
จับจ่ายใช้สอย
ชุดทำงานเด็กปั้ม
นั่นแหละชุดนอน
คู่ชม คู่ควง คู่เว้าวอน
ข้อยยังบ่ ออนซอน
ย้อนข้อยมัน ยังจน
ซิมีไผ มาสนใจเรา
ผู้อับเฉาเรา ต้องจำทน
เก็บดวงใจจนจน
มอบเพื่อคนรักจริง
มีรถเก๋งขี่ ก็เข้าทีดีดอก
ข้อยคน บ้านนอก
ซิบ่กล้า แอบอิง
ข้อยจึงต้อง
เฉยดู อยู่นิ่ง
เพราะจนทุกสิ่ง
ไม่สุงสิงกับใคร..