กวีนิพนธ์บางบทของอังคาร กัลยาณพงศ์

เสียเจ้า วักทะเล โลก ปณิธานของกวี

ประวัติและผลงาน

อังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๙ ที่ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อเข็บ มารดาชื่อขุ้ม ศึกษาขั้นประถม และมัธยมที่โรงเรียนในจังหวัด จากนั้นเดินทางเข้ากรุงเทพฯมาศึกษาวิชาศิลปะ ที่โรงเรียนเพาะช่าง และมหาวิทยาลัยศิลปากรในคณะจิตรกรรม-ประติมากรรม

เริ่มมีผลงานบทกวีตีพิมพ์ในนิตยสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๖ และมีผลงานตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก คือ หนังสือกวีนิพนธ์ เมื่อพ.ศ.๒๕๐๗ หลังจากนั้นชื่อเสียงและผลงานของท่านก็เป็นที่รู้จักกันอย่างรวดเร็ว

ผลงานกวีนิพนธ์ของท่านที่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม มีดังนี้

พ.ศ.๒๕๐๗ กวีนิพนธ์ ของ อังคาร กัลยาณพงศ์

พ.ศ.๒๕๑๒ ลำนำภูกระดึง

พ.ศ.๒๕๑๕ บางบทจากสวนแก้ว

พ.ศ.๒๕๒๑ บางกอกแก้วกำศรวญ หรือ นิราศนครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๕๒๙ ปณิธานกวี

พ.ศ.๒๕๓๐ หยาดน้ำค้างคือน้ำตาของเวลา

จากผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆดังนี้คือ

พ.ศ.๒๕๑๕ รางวัลกวีดีเด่น ของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประธีป

พ.ศ.๒๕๒๙ รางวัลซีไรต์ จาก ปณิธาณกวี

พ.ศ.๒๕๓๒ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์