"คำอุทาน !!!"  (interjection)
ที่น่าจะมีโอกาสได้ใช้

       เพจนี้ อาจทำให้เวลาคนไทยใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ฟังอาจจะดูเราเป็น "native tongue" มากขึ้นได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตาม กระผมว่าใช้พอดีๆ ก็พอนะครับ เดี๋ยวคนไทยด้วยกันจะเขม่นเอาน่ะครับ .....PONG1930

ahem  (อะเฮม)  =  คำอุทานเรียกความสนใจ
    used to attract attention or to express doubt or warning

ahoy  (อะฮอย)  =   คำอุทานเพื่อเรียกคน เรียกเรือ หรือเรียกความสนใจ)
    Used to hail a ship or person or to attract attention.

alas  (อะแลซ)   =  คำอุทานแสดงความเสียใจ
    used to express sorrow, regret, grief, compassion, or apprehension of danger or evil.

amen (เอเมน, อาเมน)  =   คำอุทานเมื่อจบบทสวดมนต์ของศาสนาคริสต์
    Used at the end of a prayer or a statement to express assent or approval.

bah (บา)  =  คำอุทานแสดงการดูถูก
    Used to express impatient rejection or contempt.

bang  =  คำอุทานที่เลียนเสียงดังปัง

bingo (บิงโก)  =  คำอุทานแสดงความลิงโลดใจ
    Used to express the sudden occurrence of an event or completion of an action.

brava  (บราวา)  =  เก่งมาก !!
    Used to express approval of a woman, especially for a performance.

brr (เบอร์)   =  คำอุทานแสดงอาการหนาวสั่น

- ต่อวันหลังนะครับ-