กลุ่มคำที่มักสับสน-จดจำยาก

เพจนี้เป็๋นการ "สรุปย่อ" กลุ่มคำศัพท์ที่กระผมเองรู้สึกว่าจำ หรือทำความเข้าใจยากเหลือเกิน
ได้หน้าลืมหลัง สับสนอยู่เรื่อยครับ
บางท่านอาจไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่กระผมรู้สึกมีปัญหากับกลุ่มคำเหล่านี้จริงๆเลยครับ
เลยนำมาสารภาพสู่กันฟังครับ......PONG1930

aggravate (แอก-ระเฝท)   =  ทำให้เลวลง, ทำให้ร้ายแรงยิ่งขึ้น, ซ้ำเติม ; intensify;  to make worse
aggregate  (แอก-ริเก็ท)   =   ไหลไปรวมกัน, รวม, สรุป; sum, total
congregate (คอง-กริเกท)  =  รวมกัน, ชุมนุมกัน, ออกัน ; collect, gather

allusion   =   พูดถึง, หมายถึง, พาดพิงถึง;  refer directlly
collusion  =  การสมรู้ร่วมคิดกัน; secret cooperation for deceit
delusion, illusion  =  1. mistake idea  2. misleading visual image; สิ่งลวงตาลวงใจ, ความเข้าใจผิด

amateur (แอม-มะเทอร์) n  = มือสมัครเล่น
armature (อาร์-มะเชอร์) n  = เสื้อเกราะ, เกราะกำบัง, กระดองสัตว์, อวัยวะที่ใช้ป้องกันหรือต่อสู้ศัตรู

blaze  =  1. a brilliant burst of fire, a destructive fire
           2. a white or light-colored spot on the face of an animal, such as a horse.
           3. ประกาศ ; to make known publicly ; proclaim
rage   =  เดือดดาล, ด่าว่า, พูดด้วยโทสะ
raze   =  ลบ, ล้าง, ทำลายลงราบ, เผาผลาญ
outrage  =  กระทำการฝ่าฝืน, ทำลายความบริสุทธิ์(ของหญิง)
revenge  =  ผูกพยาบาท, แก้เผ็ด, แก้แค้น ; avenge

college (คอล-เล็จ) = โรงเรียน, วิทยาลัย
collage (คอลลาฉ-)  =  ภาพที่ปิดขึ้นโดยใช้หนังสือพิมพ์หรือสิ่งอื่น, การจับแพะชนแกะ

collateral    =   ทรัพย์สมบัติค้ำประกัน
collaborator =   คนที่ร่วมมือกับศัตรู

concur (ค็อนเคอ-)    =  บรรจบกัน, เห็นพ้อง
conquer (คอง-เคอะ)  =  ปราบ, เอาชนะ, พิชิต

copse (คอพซ) n.    =  ป่าละเมาะ, ป่าแสม
corpse (คอพซ) n.   =  ศพ

crater(คเร-เทอะ) n.        =  หลุมกระสุนปืนใหญ่, ปากปล่องภูเขาไฟ
creature (ครี-เชอะ) n.    =  สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเนรมิตขึ้น, สัตว์, บุคคล

crackle     =    ปะทุ, เสียงปะทุ
crumble    =    ละลาย, ละลายลงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, บี้, ร่วน, ไม่แข็งแรง
crumple    =    ทำยู่ยี่, ยู่ยี่, ล้มละลาย    S. crush,ruffle,crumble

crush n. vi. vt.   =   1. ชน, กระแทก, บด, เหยียบ, ฟาด, ทำแบน, บี้, ขยี้, คั้น   2. หีบ, น้ำผลไม้คั้น
                      3. ทำยับ, กำจัด, พัง, ถอด   4. การเบียดเสียด   5. ทำให้โศกเศร้าจนหมดสติ
crutch     =   ไม้ยันรักแร้ สำหรับคนขาหัก
crux n.    =    จุดย่งยากของปัญหา, จุดสำคัญ    S. point
crunch    =    เคี้ยวดังกร้วม ๆ, เสียงดังกร้วม, กระทืบ, แล่นฝ่า (น้ำแข็ง)

dapper    =    กระฉับกระเฉง
dabble    =    กระเด็นเปื้อนเป็นรอย, แกว่งมือเท้าเล่นน้ำ
dapple    =    เป็นจุด, ทำให้เป็นจุด หรือเป็นรอยด่าง

daring(แด-ริง) adj.          =   ชอบเสี่ยง, ชอบผจญภัย, กล้า
darling (ดา-ลิง) n. adj. vt.    =    ยอดที่รัก, ทูนหัว, คนน่ารัก,

defer  =  1. รอ, หน่วง, ผัดผ่อน   2. อนุโลม, คล้อย, ปฏิบัติตาม
deter เป็นอุปสรรค, กีดขวาง, ยับยั้ง ; hinder
infer  =  สรุป, ลงความเห็น

denote  vt.    =   แสดงว่า, แสดงถึง, เป็นเครื่องหมายแห่ง, หมายว่า, ใช้แทน, ใช้แสดง
demote vt.   =    ลดยศ ลดชั้น ระดับ หรือสถานะ

devastate  =  to destroy completely
desperate  =  hopeless ; extremely intense ; rash ; ล่อแหลม, เต็มไปด้วยอันตราย, เข้าตาจน, จนตรอก
disparate   =  fundamentally distince or different in kind ; entirely dissimilar

discreet (ดิสกรีท-)    =    รอบคอบ, สุขุม, ฉลาด, มีไหวพริบ
discrete (ดิสกรีท-)    =    ที่แตกต่าง, ที่แยกออกจากกัน, ที่ไม่ต่อเนื่อง

doom  = 1. พิพากษา  2. เคราะห์กรรม, ชะตากรรม ; judgement ; fate
loom (v)  =  ปรากฎรางๆ
gloom  =  ความมืดมน, ความเศร้าโศก ; darkness, sadness
groom  =  bridegroom

dual (ดยู-แอ็ล) adj    =  ที่ประกอบด้วยสองสิ่ง, ที่เป็นคู่,ที่แบ่งออกเป็นสองส่วน, สอง, คู่
duel (ดยู-เอ็ล) n. vt.  =  การต่อสู้กันตัวต่อตัว, ต่อสู้กัน

embankment    =   เขื่อน, กำแพงดิน
embargo         =  คำสั่งห้ามเรือสินค้าไม่ให้เข้าหรือออกจากท่าเรือ, คำสั่งห้ามต่างๆ
embark          =   ลงเรือหรือเครื่องบิน, ออกเดินทาง, ลงทุน

emigrant       =   ผู้ที่อพยพออกนอกประเทศ
immigrant     =    ผู้อพยพจากประเทศหนึ่งเพื่อไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง

each other   =  กัน, ซึ่งกันและกัน
    The twins dislike each other.
one another   =  ซึ่งกันและกัน
    The triplets dislike one another.
    The students help one another.

eclipse    =    คราส เช่น สุริยคราส, จันทรคราส
elapse    =    (เวลา)ล่วง, ผ่าน
ellipse    =    รูปแบบรีอย่างไข่

feather (เฟฑ-เออะ)   =   ขนนก
feature (ฟี-เชอะ)     =   1. ลักษณะหน้าตา  2. ภูมิประเทศ  3.สิ่งใดที่เป็นลักษณะเด่นจ่มแจ้ง
                          กว่าสิ่งอื่น, เป็นลักษณะสำคัญ   4. สารคดี ในหนังสือพิมพ์

fertile (เฟอ-ทิล)  =  อุดมสมบูรณ์
futile (ฟยู-ทิล)  =   หาประโยชน์มิได้, ปราศจากเหตุผล ; producing no result of effect, fruitless,
            useless, vain, unavailing

feud (ฟยูด) n. vi.  =  ความอาฆาตกัน อย่างถึงเป็นถึงตาย, ความพยาบาทกัน ชั่วลูกชั่วหลาน  S. enmity
fraud (ฟรอด) n.   =  ฉ้อฉล, ฉ้อโกง, หลอกลวง
fraught (ฟรอท) adj.  =  เต็มไป (ด้วยอันตราย)    S. filled

ginger (จีน-เจอะ) n. adj. vt.  =    ขิง, ใส่ขิง
ginkgo (กิง-โค)            =    ต้นแปะก๊วย
ginseng (จีน-เซ็ง) n.       =    โสมจีน

haunt (ฮอนท)      =    สิงสู่, ปรากฎให้เห็นในรูปของภูตผี
hunt               =    ล่า, ล่าสัตว์, ค้นหา

heaven  =  ท้องฟ้า, สวรรค์, พระผู้เป็นเจ้า
haven   =  1. ท่าเรือ, ที่กำบังคลื่นลม harbor   2. ที่พักอาศัย, ร่มไม้ชายคา shelter, refuge

inhabitant (n)   =  ผู้อาศัย, พลเมือง
inhabit (v)  =  อาศัยอยู่ใน (บ้าน)
inhibit (v)   =  ยับยั้ง, ขัดขวาง, สะดุดใจ, ความไตร่ตรอง, หิริโอตัปปะ
inherent (adj)  =  ฝังติด, ประจำตัว, โดยสันดาน, โดยธรรมชาติ, ในเนื้อหา ; intrinsic, inborn
inherit (v)  =  รับช่วง, สืบมรดก

imminent  = จวนจะเกิดอยู่แล้ว, ใกล้อันตราย, ใกล้จะมาถึง
prominent  =  1. เนิน, โหนก  2. เด่น, สะดุดตา    3. มีชื่อเสียง, สำคัญ

invincible        =    ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้
invisible         =    ซึ่งมองไม่เห็น, ซึ่งไม่ปรากฎ

leather (เลฑ-เออะ) n. vt.     =    หนังฟอก, หุ้มด้วยหนัง, เฆี่ยนด้วยหนัง
lather  (แลฑ-เออะ) n. vi. vt.  =    ฟองสบู่, ทำสบู่ให้เป็นฟอง

larva (ลา-ฝะ) n   =   ตัวอ่อน
lava  (ลา-ฝะ) n.  =   หินละลาย ที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟ

lapse    =     พลาดพลั้ง, ถลำ (to fall from a previous level or standard, as of
                accomplishment, quality, or conduct)  เช่น lapse into bad habits
lash    =      เฆี่ยน, ด่าว่า, เล่นงาน (To secure or bind, as with a rope, cord, or chain)
latch    =     ลงกลอน, ลั่นกุญแจ

lure      =     สิ่งดึงดูด, สิ่งยั่วยวน, เหยื่อล่อ
lurk      =    ซุ่ม, ซ่อน, แฝงตัว, แอบแฝง
lynch    =     (ประชาชน)กลุ้มรุมกันทำร้าย, สำเร็จโทษด้วยการแขวนคอโดยประชาชนที่ไม่มีอำนาจ
                ทางกฎหมาย, ประชาทัณฑ์

magnate    =    นักธุรกิจ หรือพ่อค้าที่มีอิทธิพล, คนใหญ่คนโต, พ่อค้าใหญ่
magnet     =    แม่เหล็ก, แม่เหล็กไฟฟ้า ; บุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ที่ดึงดูดใจ

maniac (เม-นีแอค)    =    คนบ้า, คนบ้าคลั่ง, คนที่คลั่งใคล้ในบางสิ่ง
menace (เมน-นิซ)    =    ภัย, อันตราย, การคุกคาม, ผู้ก่อความรำคาญหรือความลำบาก ; คุกคาม, ขู่

meddle (เมด-ด'ล) vi.  =   เข้าไปยุ่ง, ยุ่ง    S. interfere,tamper
mettle   (เมท-'ล) n.  =    น้ำใสใจคอ, ความกล้าหาญ, ใจ, ความสามารถ    S. spirit

mishmash (มีฌ-แมฌ)     =    ของจับฉ่าย, ของสัพเพเหระ, ความยุ่งเหยิง, การผสมผเส, การยำ
mismatch (มิซแมช-)     =    เข้าคู่ผิด, การนำไปเข้าคู่ผิด, การสมรสผิด

ongoing (ออน-โกอิง)      =    ที่ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องไป, เรื่อยไป ; continual
outgoing (เอาท-โกอิง)    =    ออกไป, จากไป, ออกจากการงาน ; เป็นกันเอง, เป็นมิตร
outcome                =    สิ่งที่ปรากฎออกมาภายหลัง, ผล
upcoming               =    occurring soon; forthcoming.

no question  =  certainly, definitely, no doubt
out of the question = impossible, not worth considering
    Starting over is out of the question.

on the blink  =  out of working order
on the brink  =  unsafe, on the edge, critical

plaque (พแล็ค)n.  =  แผ่นโลหะที่สลักภาพ หรือแผ่นดิน ไม้ ปูน งาที่สลักภาพ,
                        แผ่นโลหะจารึกตัวหนังสือ หรือแผ่นดิน ไม้ ปูน งาที่จารึกตัวหนังสือ
plague (พเลก) n. vt.  = 1.โรคระบาดใดๆ  2.รบกวน, ห้อมล้อม, สิ่งที่น่ารำคาญ
plage (พลาฉ) n.   =  หาดทราย

relinguish    =    สละ, ปล่อย(ดาบ, มือ) ; resign, surrender
replenish    =    เติม (ถัง, ท้อง) ให้เต็มอีกครั้งหนึ่ง

rapture     =    ความปลาบปลื้มปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความเคลิบเคลิ้ม
rupture      =   การแตกออกหรือระเบิดออก, รอยแตกหรือรอยแยก ; ความแตกร้าวในความสัมพันธ์

sediment   =  ตะกอน, ตกตะกอน
sentiment  =  ความรู้สึก, เกี่ยวกับความรู้สึกในใจ
    1. a. A cast of mind; general mental disposition: Anti-American sentiment is running high in some countries.
        b. An opinion about a specific matter; a view. ;  opinion.
    2. A thought, a view, or an attitude based on feeling or emotion instead of reason.

saddle      =    อานหนังใช้นั่งบนหลังสัตว์, อานม้า, อานรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ ; ใส่อาน, บรรทุก
sandal      =    รองเท้าแตะ

sake             =    1. ความคิดถึงประโยชน์ (ของคนนั้นคนนี้)  2. ความเห็นแก่ (เงินสองสามบาท)
                           3. ประโยชน์ (แก่วิทยาศาสตร์)
stake            =    1. หมุด (หลัก, เข็ม) ที่ตอกลงไปในดิน     2.เสี่ยง, เงินพนัน, เดิมพัน
                           3. เงินรางวัลที่จะได้, ผลประโยชน์ที่จะได้, ส่วนได้ส่วนเสีย
        at stake   =    อยู่ในระหว่างเสี่ยง, เป็นเดิมพัน
fate              =     1. โชคชะตา, เคราะห์กรรม, พรหมลิขิต, เวร  2. ดลบันดาล
        fated (เฟท-อิด) adj.  =   เป็นเวรกรรม

salon        =    สถานที่ให้บริการในเรื่องของความงาม, ห้องขนาดใหญ่ใช้รับรองแขก
saloon      =    ร้านเหล้า, โรงเตี๊ยม, ห้องโถงใหญ่ใช้รับรองแขกหรือเปิดการแสดงงานบันเทิงต่างๆ

salvage    =    การช่วยเรือ ลูกเรือ หรือสินค้าบนเรือที่กำลังเกิดไฟไหม้หรือการอัปปาง, การช่วยกู้ภัย
savage    =    ป่าเถื่อน, ไม่เชื่อง, ดุร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, หยาบคาย

scrap        =    ต่อยตีกัน, การต่อสู้กัน
scrape      =    ขูด, ครูด,  ปอก(เปลือก), ทำให้ถลอกปอกเปิก ; ทำสำเร็จอย่างหวุดหวิด

shit     =    ถ่ายอุจจาระ, เย้าแหย่, หลอกลวง, อุจจาระ, เรื่องไร้สาระ ;
              คำอุทานแสดงความโกรธ, ไม่พอใจ, ประหลาดใจ
chit     =    จดหมายสั้นๆ, เด็ก

showcase    =    ตู้แสดงสินค้า
showdown    =   การเผชิญหน้า

smack   =    จูบเสียงดังจ๊วบ, กินเสียงดังจิ๊บจั๊บ ; ตีหรือฟาดอย่างแรงและดัง, ชนดังโครม
smash   =    ทำให้แตกละเอียดเป็นชิ้นๆ, ชน, กระทบ, ทำลายล้าง

snare    =    กับดักจับนกหรือสัตว์เล็กๆ, สิ่งล่อลวงดังกับดัก ; วางกับดัก, จับ
sneer    =    การทำหน้ายิ้มเยาะแบบดูถูก, การพูดเยาะเย้ย

soar (ซอร์, โซร์)   =    บินขึ้นสูง, ลอยละล่อง, ทะยานขึ้น
sore (ซอร์, โซร์)   =    เจ็บแสบ, เจ็บปวด, ร้าวระบม, รุนแรง

stationary    =    คงที่, ประจำที่, นิ่ง, สิ่งที่อยู่คงที่ ; fixed
stationery    =    เครื่องเขียน

tamarind (แทม-มะรินดํ)      =     ต้นมะขาม
tambourine (แทมบะรีน-)    =     เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายรำมะนา
tangerine (แทนจะรีน-)     =     ส้มจีน, สีส้ม
tarpaulin (ทาร์พอ-ลิน)       =     ผ้าใบชุบน้ำมัน
tourmaline, turmaline (ทัวร์-มะลิน)    =    แร่ชนิดเป็นผลึก มีสีเขียวน้ำเงิน ใช้ทำอัญมณี

tartan (ทาร์-เทิน)   =    ผ้าลายสกอต, ผ้าตาหมากรุกที่ผู้ชายชาวสกอตใช้ทำกระโปรงสวม
tartar (ทาร์-เทอร์)   =   คราบหินปูนที่เกาะตามซอกฟัน หรือในถังหมักไวน์

taint       =    ทำให้ได้รับเชื้อโรค, ทำให้มีมลทิน, ทำให้ด่างพร้อย ; รอยด่าง, มลทิน
taunt      =    ด่าว่า, เยาะเย้ย, เหน็บแนม ; คำด่าทอ, คำเยาะเย้ย
taut       =    เครียด, เคร่ง, เกร็ง ; stretched

valiant     =   กล้าหาญ, องอาจ
variant     =  แตกแยก, แตกต่าง, ผันแปร, ผันผวน, เปลี่ยนแปลง

vanish (แวน-นิช)     =    หายวับไปกับตา, อันตรธาน, สูญสิ้น, กลายเป็นศูนย์ ; disappear
varnish (วาร์-นิช)     =    น้ำยาเคลือบเงา, น้ำยาชักเงา

vain      =    หลงตัวเอง, ไม่เป็นผล, ไม่มีแก่นสาร
vein      =    เส้นเลือดดำ, เส้นใบไม้, เส้นปีกแมลง, สายแร่, ทางแร่, ลายเนื้อไม้, นิสัย, อารมณ์
wane     =   ลดลง, เสื่อม, บรรเทา, คล้อย, บ่ายลงไป, ถอย, (พระจันทร์)ข้างแรม, (น้ำ)ลด

venerable (เวน-เนอระเบิล)     =    น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส ; honoured
vulnerable (วัล-เนอระเบิล)     =    อ่อนแอ, อ่อนไหว, เปราะบาง, ซึ่งถูกวิจารณ์/ชักจูงง่าย, มีจุดอ่อน

abase (อะเบซ-)  =  โน้มต่ำลง, อ่อนน้อม, ลดขั้นหรือตำแหน่ง, ทำให้ลดต่ำลง
abate (อะเบท-) =  น้อยลง, บรรเทาเบาบาง
abet (อะเบท-)  =  กระตุ้น, สนับสนุน(เรื่องไม่ดี)

acid (แอซ-ซิด)   =   กรด, ซึ่งมีกรดหรือมีรสเปรี้ยว, ซึ่งมีกลิ่นฉุน
acrid (แอค-ริด)   =  เผ็ดร้อน, (กลิ่น)ฉุน, (รส)แรง

acme  =  จุดสูงสุด
acne   =  สิว

agnostic    =  ผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง
agony    =    ความเจ็บปวด, ความรู้สึกที่รุนแรง, การทุรนทุราย
antagonism   =   ความเป็นศัตรู, ภาวะที่เป็นศัตรูกัน

amber   =  อำพัน, สีเหลืองอำพัน
amble   =  เดินเรื่อยเปื่อย, เดินทอดน่อง, ก้าวช้าๆ ; stroll
ample   =  มากมาย, อุดมสมบูรณ์, เพียงพอ, กว้างขวาง, โอ่โถง

appease   =   ทำให้(จิตใจ)สงบลง, ปลอบประโลม, ทำให้ยอมจำนน
appraise   =   ประเมิน, ตีค่า  ; evaluate

arbitrary  =   ตามอารมณ์, ตามใจชอบ, ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับ
arbitrate   =  ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสิน  n. arbitrator

consent   =  เห็นด้วย, อนุญาติ, ยอมรับ  s. accept, agreement
dissent   =   ไม่เห็นด้วย, คัดค้าน, ไม่ยอมรับแนวคิดอื่น, ความแตกต่างทางความคิด
resent   =    โกรธ, ไม่พอใจ
relent   =    ผ่อนผัน, ยกโทษให้, กรุณา

elicit (อิลิซ-ซิท)   =  ทำให้เปิดเผย, ดึงออกมา   s. draw out, extract
illicit (อิลิซ-ซิท)  =  ซึ่งผิดกฎหมาย, เถื่อน

generic (จะเนอ-ริค)   =  ทั่วไป, ไม่มียี่ห้อ
genetic (จะเนท-ทิค)  =  ที่เกี่ยวข้องกับยีนหรือวิชาพันธุศาสตร์

patent (แพท-เทินทํ)   =  สิทธิบัตร, ประดิษฐกรรมที่ได้จดทะเบียน, เอกสารสิทธิ์, พระบรมราชานุญาต
pattern (แพท-เทิร์น)   = แบบอย่าง, ระบบ, ลวดลาย, รูปแบบ

ponder     =  ชั่งใจ, ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด
pounder   =  เครื่องบด, เครื่องตำ
powder    =  ผง,แป้ง, ฝุ่น, ดินปืน

rapist   =  one who commits the crime of rape
respite (เรซ-พิท)   =  การพักผ่อน, การพักโทษประหารชีวิตไว้ชั่วคราว, ผ่อนผัน

shun   =  หลีกเลี่ยง, หลีกหนี, รังเกียจ
stun   =  ทำให้งงงวย, ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ