Bewonerscommissie Pomona-Asterstraat
Wageningen
Contact

Agenda


Doel


Al bereikt


Nog te doen


Links


English
Welkom!

De bewonerscommissie is er voor alle bewoners van de flats Pomona-Asterstraat in Wageningen. Verschillende generaties bewoners hebben in of in samenwerking met de bewonerscommissie veel zaken onder de aandacht gebracht bij de verschillende instanties die gaan over de woonomgeving, zoals De Woningstichting, de gemeente en de politie.

Sinds enige tijd bestaat er geen bewonerscommissie meer voor de Pomona & Asterstraat. Dit is jammer, voor de bewoners, omdat daarmee goede ideeŽn en nieuwe initiatieven voor de woonomgeving niet meer besproken worden met alle partijen.
Met enige regelmaat brengt ook De Woningstichting dit gemis onder de aandacht. Wilt u meer informatie neem dan contact op met De Woningstichting. Ook kunt u zich bij hen aanmelden om een nieuwe bewonerscommissie op te starten.


De bewonerscommissie heeft de afgelopen jaren heel wat bereikt! De verbouwing van de flats is voltooid. De 7 hoofdentrees zijn opgeknapt en afsluitbaar, en de woningen werden geÔsoleerd. We hebben ons daarvoor de afgelopen jaren sterk ingezet.
Oproep aan alle bewoners
Tot slot willen we u verzoeken mee te werken aan het handhaven of verbeteren van de woonsfeer. Dat kan onder andere door het voorkomen en/of verminderen van (zwerf)vuil, beschadigingen, geluidsoverlast en dergelijke. Maak gebruik van de oud-papier inzamelingsacties en biedt het grofvuil op een juiste manier aan zoals door de gemeente is voorgeschreven. Maakt u bij het parkeren van de auto alleen gebruik van de hiervoor bedoelde vakken. Alle toe ritten naar en langs hoofdingangen en garages dienen wij altijd vrij te houden voor hulpverleners maar ook voor de toegankelijkheid van eigen bewoners en taxi's.


Deze site is het laatst gewijzigd op:
21 december 2004