Apakah maksud suhu?

Apakah maksud haba?Suhuke atas

Haba

 • Haba ialah satu bentuk tenaga.
 • Haba merupakan sukatan jumlah kandungan tenaga kinetik zarah-zarah dalam sesuatu bahan.
 • Haba bergerak hanya daripada bahagian yang lebih panas ke bahagian yang lebih sejuk, tidak sekali-kali sebaliknya. Pemindahan haba akan berterusan sehingga kedua-dua bahagian mempunyai suhu yang sama. Ini bermakna pemindahan haba hanya berlaku apabila terdapat perbezaan suhu.
 • Apabila tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu bahan, ia menyebabkan:
  • suhu bahan meningkat
  • saiz bahan bertambah(pengembangan)
  • perubahan rupa bentuk sesuatu bahan
 • Kandungan haba di dalam sesuatu bahan bergantung kepada:
  • suhu - kandungan haba bertambah pada suhu yang lebih tinggi.
  • jenis bahan - bahan yang berlainan mengandungi tenaga haba yang berlainan pada suhu yang sama.
  • isipadu bahan - bahan yang mempunyai isipadu yang besar mengandungi lebih banyak haba.
 • Haba disukat dalam unit joule.
ke atas 1