PROGRAM PENYELIDIKAN

Program Penyelidikan Jabatan Pertanian Sabah dikendalikan oleh Cawangan Penyelidikan untuk melaksanakan penyelidikan asas dan gunaan bagi mendapatkan dan menyesuaikan teknologi inovasi dan bahan-bahan pertanian bermutu. Ianya juga adalah untuk membangun kepakaran dalam bidang pertanian dan menyediakan kemudahan untuk penyelidikan.

Bidang-bidang penyelidikan yang terlibat adalah :-

1.    Pembangunan Tanaman
        a. Agronomi Tanaman dan Pembaikbiakan Tanaman
        b. Pengeluaran Bahan Tanaman

2.    Perlindungan Tanaman

3.    Kajian-kajian Tanah
        a. Pengkelasan Tanah
        b. Pemuliharaan Tanah

4.    Pembangunan Perusahaan Baru Berasaskan Pertanian
 
5.    Perkhidmatan Kepakaran
        a. Analisis Kimia
        b. Analisis Sisa Baki Racun Perosak
        c. Perkhidmatan Profesional

Program-program penyelidikan berkenaan adalah dijalankan di lima(5) pusat/stesen penyelidikan di seluruh negeri :-