Bewonersplatform
            RooseveltsingelPROCES 


Contactpersonen


Nieuw


Agenda


PrikbordINHOUD 


Rooseveltweg nu


Rooseveltsingel in   2000+

Kosten en baten


Samen en integraal 


Wat al bereikt


Verder nog gebeuren
INHOUD EXTRA 


Achtergrondinfo


Afbeeldingen


Links


 

  laatst gewijzigd: 
30 augustus 2009  
De Rooseveltweg was  een te brede en verkeersonveilige weg, waarlangs saaie flats staan. Vooral tegen het centrum aan was er weinig groen.
Het bewonersplatform is in de zomer van 1997 opgericht om aan te geven dat er onder de bevolking een breed draagvlak bestaat voor ombouw van de Roosevelt
weg in een Rooseveltsingel.
Het bewonersplatform wilde bereiken dat dit snel, samen met andere partijen en integraal gebeurt. Dankzij het platform is er meer vaart gekomen in plannen die al leefden bij de gemeente. Samen met bewoners en andere organisaties heeft de gemeente een plan laten uitwerken.

In 2005 is al een tweetal rotondes in de Rooseveltweg aangelegd. Onder de rotondes is al een duiker aangelegd voor het water.
Juni 2006 is definitief de schop de grond ingegaan. De werkzaamheden zijn in twee fasen opgedeeld. Het gedeelte tussen de Nijenoord Allee en de Van Uvenweg is eerst aangelegd. 
Vervolgens is het gedeelte van de Rooseveltweg tussen de Kennedyweg en de Van Uvenweg aan de beurt gekomen. Hier is de helaas nodige vertraging opgetreden. Hopelijk zijn de werkzaamheden aan het einde van 2007 afgerond.

Het project is uitverkoren als voorbeeldproject Stimuleringskader Intensief Ruimtegebruik van het ministerie van VROM, en heeft tevens de status van voorbeeldproject InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing van het ministerie van VROM gekregen.

De Rooseveltsingel is op 19 mei 2008 officieel geopend.

In oktober 2009 wordt geocities uit de lucht gehaald.
Daarom heeft het platform een nieuwe site:

http://sites.google.com/site/rooseveltsingel/
De Rooseveltsingel is er gekomen!

Het Bewonersplatform Rooseveltsingel in Wageningen heeft bereikt dat de Roosevelt
weg einde 2006 is veranderd in een Rooseveltsingel:
* Een verkeersveilige hoofdroute voor

   langzaam verkeer

* Een deel van het asfalt is vervangen door   
  
groen en een singel
* Een singel die weer
helder stromend water
  
aanvoert naar de stadsgracht. Het regenwater kan worden afgekoppeld van het riool.
   Dat gaat riooloverstort tegen.
Zo is een
groene fiets- en wandelboulevard ontstaan voor alle Wageningers, en een leefbare omgeving voor de omwonenden
Van Rooseveltweg naar Rooseveltsingel


Wageningen 750 jaar:
de stadsgracht weer open!


FOTO'S
OPENINGSFEEST
19 MEI 2008
You need Java to see this applet.
You need Java to see this applet.
You need Java to see this applet.