PREVIOUS NEXT CONTENTS

Numerals and the units of time

Talord og tid

  Cardinal and ordinal numbers

cardinal numbers
mængde-tal
ordinal numbers
ordens-tal
    cardinal numbers
mængde-tal
ordinal numbers
ordens-tal
 
1 en / et første   11elleveelvte
2toanden   12tolvtolvte
3tretredje   13trettentrettende
4firefjerde   14fjortenfjortende
5femfemte   15femtenfemtende
6sekssjette   16sekstensekstende
7syvsyvende   17syttensyttende
8otteottende   18attenattende
9niniende   19nittennittende
10titiende   20tyvetyvende

cardinal numbers
mængde-tal
ordinal numbers
ordens-tal
    cardinal numbers
mængde-tal
ordinal numbers
ordens-tal
 
21enogtyveenogtyvende   0
22toogtyvetoogtyvende   0
30tredivetredvte   100(et) hundredehundrede
40fyrrefyrre-tyvende   101   (et) hundrede og en  
50halvtredshalvtred-sinds-tyvende   200to hundrede
60trestre-sinds-tyvende   1,000(et) tusindtusinde
70halvfjerdshalvfjerd-sinds-tyvende   1,000,000(en) milionmilionte
80firsfir-sinds-tyvende   1.5halvanden
90halvfemshalvfem-sinds-tyvende   0.5en halv

  Telling the time

  Days of the week

mandag / tirsdag / onsdag / torsdag / fredag / lørdag / søndag

  Months

 1. januar
 2. februar
 3. marts
 4. april
 5. maj
 6. juni
 7. juli
 8. august
 9. september
 10. oktober
 11. november
 12. december

  Four basic equations

addition 6 + 8 = 14 seks og otte er fjorten
substraktion 15 - 7 = 8 femten minus syv er otte
multiplikation 3 * 4 = 12 tre gange fire er tolv
division 20 / 5 = 4 tyve divideret med fem er fire

PREVIOUS NEXT CONTENTS

tsca's Danish Grammar; © 1999 Copyright by Tomasz G. Sienicki < tsca @ edb.dk >