PREVIOUS NEXT CONTENTS

Pronouns

Pronominer / Stedord

  Personal, possessive and reflexive pronouns

personal
personlige
possessive
possesive
object
objekt
reflexive
refleksive
I jeg min / mit / mine mig mig
you du / De din / dit / dine / Deres   dig / Dem   dig / Dem
he han hans (sin / sit / sine) ham sig
she hun hendes (sin / sit / sine) hende sig
it den / det   dens / dets (sin / sit / sine)   den / det sig
we vi vores os os
you I / De jeres / Deres jer / Dem   jer / Dem  
they de deres dem sig

Personal pronouns: The second person (singular and plural) has two forms: familiar du/I and polite De. A similar distinction exsists eg. in German (du/Sie), French (tu/vous) or Polish (ty/Pan[i]). However, most Danes will chose the form du in 99% of cases.
Possessive pronouns: in the third person singular one uses sin with relation to the subject of the sentence. Eg. the sentence Han elsker sin kone. means that "he" loves his own wife, whereas Han elsker hans kone. means that the woman in question is a wife of some other man. A similar distinction is observed in Polish/Russian: jego/swój; его/свой.

  Demonstrative pronouns

singular     this denne / dette, den her / det her     that den (der) / det (der)
plural     these disse     those de (der)

Examples: De indspillede den her sang for en evighed. Vi burde nok have anmeldt dette svineri. Hvilket af disse er bedst?

  Interrogative pronouns

what hvad
who hvem
when hvornår
where hvor
why hvorfor
how hvordan
whose hvis
which   hvilken / hvilket / hvilke  

Examples can be found in the syntax section.

  Indefinite pronouns

something noget     somebody nogen
nothing   ikke noget / ingenting / intet       nobody   ikke nogen / ingen  
many   mange       few   få  

Examples: Der må gøres noget. Er der nogen her? Mange af mine venner...
More indefinite pronouns can be found in the online Danish dictionary.

  Relative pronoun som / der

Pigen, som/der synger, kommer fra Tyskland.
The girl who is singing, comes from Germany.
Jeg læser bogen, som du gav mig.
I read the book (that) you gave me.

PREVIOUS NEXT CONTENTS

tsca's Danish Grammar; © 1999 Copyright by Tomasz G. Sienicki < tsca @ edb.dk >