หน้าบ้าน
การขนส่ง
ติดต่อธนาคาร
การชำระเงิน
UCP500
URC522
INCOTERMS
สุดท้าย

premchai@thaimail.com

เจอกันทักทายกันบ้าง
no.55039868

 

ใน กระบวนการส่งออง และนำเข้านั้นการขนส่งสินค้าเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงมากปัจจัยหนึ่งซึ่งมีผลต่อราคาสินค้าที่จะซื้อ-ขายมากพอสมควรและผู้ซื้อ ผู้ขายต้องทำการตกลงกันให้เรียบร้อยถึงภาระในการขนส่งสินค้าว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ซึ่งในปัจจุบันการขนส่งสินค้าในการส่งออก และนำเข้ามีด้วยกัน 3 ทาง

  • ทางบก
  • ทางทะเล
  • ทางอากาศ

การขนส่งทางทะเล
เป็นการขนส่งสินค้าที่นิยมใช้ในการส่งออก และนำเข้ามากที่สุด ในวิธีการขนส่งทั้งหมด เนื่องจากสามารถ บรรทุกได้คราวล่ะมากๆ ,ราคาไม่แพงเท่ากับการขนส่งทางอากาศ แต่ มีข้อด้อยตรงที่ใช้เวลาในการขนส่งยิ่งถ้าปลายทางไกลๆ ก็ใช้เวลาเป็นเดือนได้เช่นกัน
 

 

 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการขนส่งสินค้าทางทะเลจากประเทศไทย

* ญี่ปุ่น          ประมาณ   10     วัน
* สิงคโปร์      ประมาณ     5     วัน
*
ฮ่องกง        ประมาณ     5     วัน
* เกาหลี         ประมาณ    12    วัน
*
ออสเตเรีย   ประมาณ    22    วัน
* ไต้หวัน        ประมาณ      9    วัน
*
จีน              ประมาณ    10     วัน
* อเมริกา       ประมาณ 22-35  วัน
*
ยุโรป           ประมาณ    25    วัน
* ตอ.กลาง      ประมาณ     22    วัน

การขนส่งทางอากาศ
เป็นการขนส่งที่แพงที่สุดในวิธีต่างๆ เนื่องจากมีความรวดเร็วมากที่สุด มักจะใช้กับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณไม่มาก,สินค้าที่มีค่า และสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการรับสินค้าของคู่ค้า
 

 

การขนส่งทางบก
การขนส่งโดยทางรถบรรทุกมีข้อจำกัดในด้านภูมิประเทศของคู่ค้าทั้ง 2 ฝ่ายที่ต้องมีดินแดนทางบกติดเชื่อมกัน ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคู่ค้าที่มีระยะทางใกล้ๆ หรือเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
 

 
      
      

Disclaimer : Articles represent the opinions of the author and do not necessarily reflect the views of my work place. No legal imputation should be attached to any of the articles in this home page and no legal responsibility is accepted for any errors, omissions or misleading statements caused by negligence or otherwise

Copyright © 2003 Premchai Wisidwutikul All right reserved