ทรงพระเจริญ - เครือข่ายกาญจนาภิเษก พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอขอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น

 
LOGO DhammaLibrary
< Version 3.00 > Last updated 20/6/44 (01) since 4/12/40(97)

| ปฏิจจสมุปบาทธรรม | คำนำ | หนังสือธรรมะที่น่าศึกษา | รายการวิทยุธรรมะที่น่าฟัง |
| English Version |
นักท่องเน็ตมือใหม่ | How to read Thai |
| Free Email 6 MB ! | แปลข้อความอังกฤษเป็นไทย ! |

D/L-DhammaLibraryเชิญดาว โหลดห้องสมุดธรรมะ ไปอ่านครับ ไฟล์ใหม่คือ
update20-6-44

Email Login
Password
New users
sign up!

email
Email to Webmaster

newletter เชิญกรอก EMAILเป็นสมาชิก รับจดหมายข่าวครับ


guestbookกรุณาลง นามในสมุดเยี่ยมชม ด้วยนะครับ
Guestbook
 [1]    [2]    [3]    [4]

Buddhism-Links


D/L-software
RealPlayer
WinZip
GetRight
Mcafee

Windowsmedia


Search

 

พระไตรปิฎก Online    
พระไตรปิฎกบนปาล์ม
ตู้พระไตรปิฎก ดาวโหลดไปศึกษาได้ทั้งหมด 45 เล่ม
ตู้หนังสือพระธรรมต่างๆ เรื่อง ที่มาของธรรมะที่นำมาพูด ๑-๒
ตู้หนังสือพระสูตรต่างๆ [ พระสูตร : พาลบัณฑิตสูตร , เทวทูตสูตร] 
[ ธรรมบท : ] 
ตู้เทปธรรมะต่างๆ    
ตู้หนังสือพระอภิธรรม    
ตู้เทปพระอภิธรรม ( ม้วน1-10 )
มหาสติปัฏฐานสูตร    
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค2 ตอน 1 หน้า 1-60
มิลินทปัญหา    
มิลินทปัญหา (ดาวโหลด)       ดาวโหลดได้แล้วครับ !
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์    
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์(ดาวโหลด)      ดาวโหลดได้แล้วครับ !

 

 
เชิญฟังเทปบรรยายเรื่อง พระอภิธัมมัตถสังคหะ
ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคหวิภาค
 
 

ท่านใดที่อยู่ในประเทศไทย และสนใจศึกษา
พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคหวิภาค
บรรยายโดยอาจารย์ทรงเกียรติ ลิ้มนันทรักษ์
เชิญรับฟังทาง AM. 963 KHz. ทุกวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 21.00 - 22.00 น. น่าฟังน่าศึกษามากครับ
ควรอัดเทปไว้ฟังกันนะครับ

 
 
ท่านที่ต้องการซื้อเทปธรรมะที่อาจารย์ ทรงเกียรติ ลิ้มนันทรักษ์ ได้บรรยายไว้
ขอเชิญหาซื้อได้ที่ ตึกสุหัทรังสรรค์ ในวัดสามพระยา ถนนสามเสน ซอย 5 ก.ท.ม. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.มีทั้งเทปพระอภิธรรม ทั้ง ๙ ปริจเฉท และ เทปธรรมะอื่นมากมายครับ ราคาเพียงม้วนละ 15 บาทครับ
 
 

เชิญฟังเทป
เรื่อง พระนิพพาน และ ศึกษา พระนิพพาน (1) และ (2) ใน พระอภิธรรม ครับ

นิมิต  
ที่เกิดในสมาธินั้นเป็นสิ่งที่เกิดจาก สัญญา คือความจำในขณะ เพ่งกสิณ ไม่ใช่ สิ่งที่มีอยู่จริง จึงไม่ควรไปหลงใหลสิ่งต่างๆ ในนิมิตของสมาธินั้น ว่าเป็นของจริงของแท้

 
เชิญฟังรายการ " ธรรมะร่วมสมัย "

ทาง F.M. 100.5 MHz. ด้วย WindowsMediaPlayer ทุกวัน เวลา 0.00-2.00 น.
( เวลาของ ประเทศไทย ) หรือรับฟังทาง A.M. 1494 KHz.
   

 


Thai.to Banner Exchange

Thai Banner
Thai Banner


Get your free Thai Link Exchange now!


This site is best view on IE5.xx , Opera5.xx and Netscape 6.xx at 800*600 Pixels ( Small Fonts )

1