Home Page ต่อต้านระบบ Time Zone Metering=== ประวัติความเป็นมาของระบบ Time Zone Metering ===

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ในฐานะหน่วยงานผูกขาด การให้บริการโทรศัพท์ รายเดียวของไทย แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เห็นชอบในหลักการที่จะให้ ทศท.ปรับระบบการ เก็บค่าบริการแบบใหม่ ซึ่งจะนำระบบ Time Zone Metering มาใช้ทั่วประเทศ และ เห็นชอบในหลักการที่จะ ลดค่าโทรศัพท์ทางไกลในประเทศ ที่ มีอัตราจัดเก็บสูงสุด 18 บาท/นาที ลดลงเหลือ 12 บาท/นาที

การปรับปรุงระบบจัดเก็บดังกล่าวจะทำให้ ทศท. ต้องสูญเสียรายได้เนื่องจากการลด ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลลง 30 % นี้ จะเป็นมูลค่าประมาณ 8,800 ล้านบาท ในช่วงเวลา 5 ปี ดังนั้นจึงจะคิดค่าบริการ ระบบใหม่ ซึ่งในขณะนี้ ทศท.กำลังศึกษา กำหนด โซน และ ค่าบริการ อยู่

Time Zone Metering หรือ การคิดค่า บริการโทรศัพท์ตาม ระยะทาง คูณด้วย เวลา มิใช่แนวคิดใหม่แต่อย่างไร สำหรับประเทศไทย ทศท.เคยมีนโยบายนำอุปกรณ์ เพื่อใช้ในระบบ Time Zone Metering มาติดตั้งแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ 15 ปีก่อน แต่ได้รับการคัดค้าน จากประชาชน อย่างรุนแรงมาก อุปกรณ์ Time Zone Metering ที่ได้จัดซื้อมา จึงถูกจัดเก็บไว้ในคลังพัสดุ


=== ทศท.คิดอย่างไรจึงจะเปลี่ยนมาเป็นระบบ Time Zone Metering ===

ทศท. กล่าวว่า จากการศึกษาของ ทศท. พบว่า อัตราการคิดค่าบริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ต่ำมาก และ ไม่คุ้มค่าการลงทุน ทั้งยังไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ อีกทั้งยังพบว่า 90 % ใช้โทรศัพท์ ติดต่อประมาณ 2 นาที ซึ่งมีจำนวนน้อยที่ใช้สายทั้งวัน


=== ค่าบริการโทรศัพท์ที่ได้ถูกวางแผนเอาไว้ ===

1.) 2 นาทีแรก คิดค่าบริการ 3 บาท หลังจากนั้น นาทีละ 1 บาท
2.) คิดค่าบริการ นาทีละ 1 บาท
3.) 2 นาทีแรก คิดค่าบริการ 2 บาท หลังจากนั้น จะกำหนดในอัตราที่ต่ำลง
4.) นาทีแรก คิดค่าบริการ 3 บาท หลังจากนั้น นาทีละ 1.50 บาท

จากอัตราดังกล่าวจะพบว่า ไม่กระทบกระเทือนรายได้ของ ทศท.อย่างแน่นอน มีแต่จะเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อพิจารณาจากอัตราที่กำหนด ทุกครั้งที่เราโทรศัพท์ คงจะต้องจ่ายเกิน 3 บาท อย่างแน่นอน !


=== เปรียบเทียบค่าบริการโทรศัพท์ของประเทศต่างๆ ===

ประเทศราคาค่าบริการจำกัดเวลา
ไทย ( ปัจจุบัน )3 บาท / ครั้งไม่
ไทย ( TZM )รายนาทีจำกัด
ฮ่องกง3.50 บาท / ครั้ง ไม่
200 บาท / เดือนไม่
เกาหลีใต้1 บาท / ครั้งไม่
สิงคโปร์รายนาที+ช่วงเวลาจำกัด
ลอสแองเจลิส ( USA )4 $US / เดือนจำกัด
6 $US / เดิอนไม่
=== ข้อคิดเห็นส่วนต้ว ===

ลองอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ ตอน ToT ยึดโลก ดูนะครับ


=== วิธีที่พอจะเรียกร้องสิทธิสามารถทำได้ดังนี้ ===

1.) แสดงความคิดเห็น ไปที่ http://www.siamweb.org/news-culture/my~voice/tot.html ภายในจะมีข้อมูลและข้อคิดเห็นจากทั่วทุกมุมโลกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ Time Zone Metering

2.) ร่วมลงประชามติเกี่ยวกับ Time Zone Metering ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ที่ http://www.inet.co.th/poll-cgi/showpoll.cgi?topic=time-meter เพื่อให้ทางรัฐบาลได้เห็นบ้างว่ามีคนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยมากน้อยเพียงไรมิใช่ทำตามใจตนเอง

3.) เพิ่ม Logo : Say NO to TOT's Time Zone Metering ใน Home Page ของคุณ โดยใส่

<a href="http://www.reocities.com/Tokyo/9466/no_time_meter.htm"> <img border=0 alt="Say NO to TOT's Time Zone Metering" src = "http://www.reocities.com/Tokyo/9466/no_timezone.gif">

ไว้ในหน้า HomePage ของคุณ เพื่อให้ผู้อื่นที่ผ่านไปมา ได้ร่วมเข้าสู่ การต่อต้านระบบ Time Zome Metering ของพวกเรา

4.) คุณอาจจะเข้าไปเสนอข้อคิดเห็นให้แก่ HomePage ของพรรคการเมืองต่างๆได้ เพี่อที่พวกเขาจะได้ไปเป็นปากเสียงให้กับชาว Internet บ้าง
พรรค พลังธรรม | พรรค ประชาธิปัตย์ | พรรค ความหวังใหม่
เราต้องช่วยๆกันแสดงความคิดเห็นเข้าไปครับ

5.) เพิ่มข้อความนี้ ไว้ใน Mail ทุกๆฉบับของคุณ เพื่อเป็นการรณรงค์อีกทางหนื่ง
We Hate - Time Zone Metering !
http://www.reocities.com/Tokyo/9466/no_time_meter.htm


6.) ตอนนี้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมี HomePage แล้ว ( http://www.tot.or.th ) แต่เรายังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆได้ ขอให้พวกเราช่วยกันหาข้อมูล และ ส่งมาที่ผมเพื่อจะได้นำมาเผยแพร่ ขอบคุณมากๆครับ

พวกเราช่วยกันได้ !


-----หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่-----
หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ ( 12 พฤศจิกายน 2539)
หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ ( 18 พฤศจิกายน 2539 )
หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ ( 16 ธันวาคม 2539 )


Number of visitor :