Present


En el moment actual el Grup Sardanista Estels es compón de tres colles, la colla infantil, la colla juvenil i la colla de grans.

La colla infantil la composen nens i nenes d'entre 7 i 12 anys, considerem aquesta colla els fonaments dels grup i per tan ens mereixen una atenció especial.

La colla juvenil esta formada per joves de entre 13 i 18 anys, la seva tècnica és molt acurada degut a l'esforç i la dedicació, això els hi proporciona una flexibilitat i una finura en els seus moviments.

 

 

Els membres d'aquesta colla es coneixen de fa uns quants anys, això fa que la seva relació sigui ferma, sòlida i sincera, nosaltres considerem aquesta colla els pilars bàsics del Grup Sardanista Estels.

La colla de grans està formada per persones que tot i no ser massa grans tenen alguns anys més que la colla juvenil.

La funció d'aquesta colla és l'aprenentatge de la sardana a un nivell més planer que competitiu, així com el reforç de la colla juvenil i de la integració de les persones que vénen als cursets de sardanes.

A part de les funcions esmentades creiem que la tasca principal d'aquesta colla és sense comptar l'apendre i perfeccionar el ball de la sardana, motivar i donar suport a la colla juvenil, així com organitzar les sortides, repassar el material, comprovar que les instal.lacions quedin en perfecte estat, etc.

 

 


Introducció

Història

Activitats

Links

Comentaris

Ubicació

Futur

Gestió

Contribucions

 

  1