Functionarissen te Bleskensgraaf tot ca. 1811


door Arie Jan Stasse

Schouten

Jan Blassensoen (1431)-(1433)
Symon Jacobsz (1510)
Thonis Joosten (1514)
Adriaen Adriaensz (1553)
Rochus Woutersz (1561)
Arien Ariensz voor 1591
Aelbert Claesz (1591)-(1604)
Cors(tiaen) Cornelisz (1607)-1632
Jop Adriaensz van Oort 1633-1638
Willem van Overstege 1638-(1640)
Aert Cornelisz van Graeff (1642)-(1652)
Pieter Aertsz van de Graeff (1653)-(1664)
Willem Thonisz Jongeneel (1674)-(1701)
Hugo Jongeneel (1702)-(1718)
Cornelis de Focker (1719)-(1736?)
Willem de Focker (1731)-(1741)
Anthony Panneboeter (1750)-(1760)

Notarissen

Hugo Jongeneel (1719)

Secretarissen

Dirck Tonisz (1599)-(1601)
Pieter Willemsz (1607)
Anthony Dircxsz (1615)-(1626) (overl. 1630)
Aert Cornelis 1630-1637
Pieter Aertsz van de Graeff (1656)-(1676)
Willem Jongeneel (1677)-(1701)
Hugo Jongeneel (1709)-(1716)
Willem de Focker (1733)-(1735)

Gerechtsbodes

Dirck Aertsz van de Graeff 1657-1666
Jop Diercx van Oort 1682
Jan den Backer 1723

Stadhouders

Anthonis Dircxsz (1625)
Jop Ariensz van Oort (1631)-(1632)
Aert Cornelissen (1638)-(1642)

Heemraden/schepenen

Cornelis Daemsz 1510-1514
Pop Pietersz 1510-1514
Jan Pietersz 1510
Ariaen Heynricx 1510
Cornelis Ge...zn 1510
Willem Korsz 1510
Albert Jacopzn 1510
Jacob Coenen 1514
Aeriaen Moll Gheritsz 1591-1592
Wouter Aertsz 1591-1601
Egbert Cornelisz 1591-1595
Dirck Aertsz 1591
Willem Cornelisz 1591-1612
Cors Cornelisz 1591-1601
Arien Ariensz 1591-1631 (mogelijk 2 verschillende)
Willem Thonisz 1607-1613
Huych Cornelisz 1607-1611
Geerit Bastiaensz Mol 1607-1628
Cornelis Dircksz 1607-1618
Bastiaen Pietersz 1611-1626
Thonis Adriaensz 1619
Cornelis Gerritsz 1620-1622
Arien Ariensz Zuytbroeck 1620-1638
Claes Dircksz Brant 1620-1634
Willem Gerritsz Stuy 1621-1631
Thonis Adriaensz Mol 1622-1623
Claes Dircxz (van) Crimpen 1625-1631, 1652
Gossen Thonisz 1626
Jan Jansz 1631-1640, 1649-1652
Adriaen Symons Houtcoper 1631-1645
Adriaen Jansz Cort 1631-1642
Jop Adriaensz van Oort 1631-1632
Cornelis Cornelis Eykelboom 1631
Cornelis Adriaensz 1633
Hendrick Eldertsz 1635-1637
Maerten Bastiaensz 1635-1644
Cornelis Jacob 1638
Huych Jansz 1640-1668
Claes Adriaensz Brant 1631-1642
Adriaen Jansz Cort 1641
Cornelis Lambertsz Middelkoop 1646
Cornelis Brant 1649
Dirck Goossens 1649-1661
Adriaen Bastiaens 1652-1654
Pieter Jacobsz Vries 1653-1659
Cornelis Cornelisz Brant 1654-1675
Willem Thonisz 1659
Wouter Cornelisz Eyckelboom 1660
Willem Gorisz 1662
Dirck Corsse 1664, 1672
Huych Corssen 1672
Cornelis Willemsz Stuy 1674-1675
Thonis Cornelisz 1674
Dirck Corssen 1674-1675
Leendert Ariensz 1674-1677
Jan Cornelisz 1674
Corstiaen Groenevelt 1677
Jan Goossens 1679
Jacob Goossens 1677-1687
Jasper Jacobsz 1680
Arien Gielisz 1682
Dirck Claessen van Crimpen 1681-1683
Teunis Hendricksz Huysman 1682
Pieter Lauwerisz Aeldijck 1682-1709
Cornelis Claesz van Crimpen 1693
Willem Thonisse 1687, 1697, 1707
Joost Jans Cleijnen 1691
Jan Claesz van Crimpen 1701-1705
J. Louwerensz Aeldijck 1703-1710
Ary Cornelis Joppe 1710
Cornelis Wouters Eyckelboom 1691, 1703-1722
Cornelis Pietersz Aaldijk 1713-1721, 1731
Jacob Jansz Jongh 1713, 1721
Aert Tuenisz de Sooy 1717-1721
Wouter Woutersz 1698, 1720
Aryen Claesz Brant 1720
Aert van der Velden 1727
Klaes Cornelisz van Crimpen 1727
Bastiaen Woutersz 1727
Adrianus Groenevelt 1731, 1733
Claes Ariensz Brant 1733
Huybert Elderse Bree 1736
Adriaen Ariense 1736
Adriaen Cornelisz 1741
Dirck Willems Vlot 1741

Heilige geestmeesters

Wouter Aertsz 1604
Merten Sebastiaensz 1604
Wouter Wouters 1654-1654
Leendert Ariensz 1660
Hendrick Coenen van Muylwijck 1660, 1716-1718
Cornelis Willemsz Stuy 1668-1669
Cornelis Aeryensz 1669
Jacob Corss 1669
Claes Cornelisz van Crimpen 1716-1718

Gaarmeesters

Jan van Giessendam 1697

Pastoors

mr. Anthonis Lucasz (1522)
Maerten (1553)
Joest Jansz (1558)-(1561)

Predikanten

Servatius Petri
Wynant Janss
Thomas Laurensz
Jacobus Focanus
Jacobus Lydius
Petrus Coopman
Jan den Harder
Adrianus van Cruyskercken
Levinus Haeck

Ouderlingen

Cornelis Jacobse de Groot 1727
Huybert Eldertsz Bree 1727

Diakenen

Corstiaen Groenevelt 1677
Gielis Cornelisz 1677
Jacob Goosens 1680
Dierck Joppen 1692
Arien Cornelisz Brant 1693
Bastiaen Jacobsz 1693
Poulus Hertkoorn 1727
Gerrit Jacobsz Boonstoppel 1727

2001-2009


Back to my homepage

(statistics of this page)


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page