Inhoudsopgave/contents Gens Nostra 2002


No. 1

 • W.H. Dingemans en J.N.A. Groenendijk, De familie De Geus uit Gameren.
 • R.F. Vulsma, Kwartierstaat Anton Pieck.
 • W.J. Spies, Schouten en secretarissen ten plattelande van Utrecht in 1617.
 • W.M. Kalmijn, You only live twice [Hendrik Sagtleeven].
 • Mevr. E.R. van Dooremalen, Stamreeks Ceulemans/Keulemans uit Oosterhout [aanvullingen Gens Nostra 1982, p. 277-283].
 • In de rubriek Wegwijs o.a. opnieuw een waarschuwing tegen Heraut.

  No. 2

 • Arie Jan Stasse (samenst.), Van Máxima naar Karel de Grote; Kwartierstaat van María del Carmen Cerruti Carricart.
 • Dr. J.J. Schellekens, Genealogie Schellekens, Gilze, 1565-1762.
 • G.A.B. Nijhuis, Compagnie Van den Clooster : boeck van de Compagnie van den heer Captein van den Clooster over 1727-1747.

  No. 3

 • B. van Dooren, Van Jeronimus tot Karel? : nieuwe kwartieren van Frans Ketting.
 • Petronella J.C. Elema, Genealogie Hekkema afkomstig van Leek.
 • J.W. Lugard en H.H.W. van Eijk, In memoriam Herman Kruimel.

  No. 4/5 (Flevolandaflevering)

 • H. Brouwer en Arie Jan Stasse, Maire en burgemeesters van Urk vanaf 1811.
 • Bruno Klappe, De vijf burgemeesters van Schokland (1806-1859) en hun naaste familieleden.
 • Wim Veer, Schokland.
 • P.J.M. Wuisman, Militairen uit Harderwijk gewond en gesneuveld in de eerste eeuw van de 19e eeuw.
 • A. Klappe en B. Klappe, Vier generaties van de familie Klappe afkomstig van Schokland.
 • Drs. K.A. Reuvers, Belhamel Bootshaack.
 • A.J. Stasse, Gedrukte Urker en Schoklander bronnen (een selectie).
 • Bruno Klappe, Huwelijksdispensaties op Schokland.
 • B. van Dooren, De voorouders van Reijnier Hoolboom en Henrickjen Brouwer : nieuwe kwartieren van Laurentien Brinkhorst.

  No. 6

 • Nico P. den Hollander, Landeigenaren en -gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven in 1536, 1599 en 1656.
 • H.M. Kuypers, Een familie Pronck uit Berkenwoude.

  No. 7/8 ('Had ik dat eerder geweten ...')

 • H.M. van der Meulen-Schregardus, Doedtje Elgersma van Franeker : was zij de moeder van Henricus Schregardus?
 • Jos Kaldenbach, Adam Kaldenbach.
 • Ton van Reeken, Akense protestanten kerkten in Vaals.
 • K.A. Reuvers, Digitaal zoeken.
 • B. Koene, Gerrit Buntsma uit Riensveen.
 • Ab van Wijhe, Onderzoek in de Achterhoek.
 • J.M.C. (Mieke) Sparnaaij, Een mysterieuze Pieter en de 'overvarer op d'Yssel'.
 • M. Vulsma-Kappers, De geboorteplaats van Anthoni Aukema of soms kost een gemaakte fout heel veel tijd!
 • G.H. Grootendorst-Doornekamp, Een ezel stoot zich ...
 • V.H. van der Es, Het scheelde maar een week.
 • G.J.J. van Wimersma Greidanus, Een voorvader gevonden na 65 jaar zoeken.
 • W. van de Westeringh, Oplossing van het probleem in eigen huis.
 • G. van Genderen, De notaris zocht ergenamen en leverde een genealogisch bewijs.
 • A.J. van der Zeeuw, Een verrassende ontdekking.
 • Ir. J.P. Noppen, Families Van der Mijl : stammen of takken.

  No. 9

 • Dr.ir. A.J. van der Zeeuw, Bronsgeest : twee nog bestaande rooms-katholieke geslachten Bronsgeest en enkele uitgestorven geslachten Bronsgeest.

  No. 10

 • Peter Hofman Kolk, Reconstructie van het register van de impost op het begraven te Sliedrecht 1768-1784.
 • Petronella J.C. Elema, Ducheraal (Groningen).
 • W.J. Spies, Een lijst van inwoners van IJsselstein uit 1678.
 • 1589: een Leids garnizoen in Oudewater.
 • Drs. Bert M. Kamp, Een genealogisch virus al ruim tachtig jaar actief : Johanna van Montfoort.
 • W.J. Spies, Weerbare mannen te Breukelen in 1671.
 • C.H. van Wijngaarden, Schepenen en agten en wagtcedulle in 1564 en 1565 (Oudewater).
 • C.H. van Wijngaarden, Libarius.

  No. 11

 • P. Bos, Voor de VOC naar Batavia, Makassar en Negapatnam 763-1783.
 • E. Stapelveld, Een brief van een 18e-eeuwse voorvader [Van Angelbeek].
 • H. van Arkel, De VOC en de beroering in een familie door een testament [Van Vianen].
 • R. de Vletter, Een VOC-timmerman redde toch nog de familienaam [Fletter].
 • C. Hoorweg-Klein, C. Hoornwegh, meestertimmerman van de VOC.
 • A. Crans, Jan Crans (1733-1780) in dienst van de VOC.
 • B. van Dooren, Geluk, wijsheid en een website : op zoek naar Rietbergs bij de VOC.
 • E.R. Steinebach-van Reijn, Mijn voorouders bij de VOC [kwartieren Senn van Basel].
 • Iris Heidebrink, Op zoek naar voorouders bij de VOC.
 • J.E. Ros, Testamenten Ceylon 1690-1787.
 • J.E. Ros, Uittreksels uit de archieven van de VOC bewaard in het 'National Archives of Sri Lanka'
  No. 12

 • J. Krol, Raadsels rond Riemersma.
 • Hans Bauer, Dijkgraven van de Krimpenerwaard van 1430 tot 1810.
 • Petronella J.C. Elema, Het ontstaan van de dubbele naam Steen Redeker.
 • Nico P. den Hollander, Wachtlopers in het gerecht Lange Ruige Weide - 1609.
 • Harmen Snel, Live and let die.
 • Marius van Amelsvoort, Drama in een akte.
 • Verder Wapenregistratie, Addenda et corrigenda, Wegwijs, etc.

  (statistics of this page)

  Last update: December 12, 2002.


  This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page