Inhoudsopgave/contents Gens Nostra 2005


No. 1

 • A.J. van der Zeeuw, Het Haarlemse regentengeslacht Colterman.
 • A.M.J. Josiassen, Het portret van ... het echtpaar Van de Westelaken-Smits.
 • T. Oskam, Kwartierstaat van Beligje van Nieuwkerck.

  No. 2

 • R. Uppelschoten, Begraven in Odijk in de zeventiende en achttiende eeuw.
 • Z.M. Deurvorst, Het portret van ... vader en dochter Vonk.
 • D.F.C. Kuperus, De afkomst van de Amsterdamse vondeling Johannes Cuperus : stamvader van een schippersfamilie uit Noordwolde (Fr.).

  No. 3

 • C. de Graaf, De verwanten van Jan Pietersz Dou(w).
 • J. van der Reep, Het portret van ... [Wilhelmus van der Reep en Maria Slootbeek].
 • T. Oskam, Een 'danspul' met dodelijke afloop : Benschop 1558.
 • mevr. L. Gerbehij, Het portret van ... [Hendrik Gerbehij en Neeltje Nibbering].

  No. 4/5 (Genealogische Dag te Steenwijk)

 • Arie Jan Stasse, Burgemeesters van Steenwijk 1825-2001 en van Steenwijkerland 2001-heden.
 • Vuursteen, Caroline, (Genealogisch) onderzoek in de gemeente Steenwijkerland.
 • H.D.J. Krikke, Paulus Lankhorst tapper in wijnen te Coevorden en zijn voorvaders in de 17e en 18e eeuw.
 • L.F. van der Hoeven, De Joodse gezinnen in de Maatschappij van Weldadigheid.
 • A.G.M. Willems, Stamreeks Ten Hoorn Boer (Hoogeveen).
 • Cor de Graaf, Het voorgeslacht van Geesje Jans Dassen (overl. Steenwijkerwold 1825).
 • P.J.M. Wuisman, Gesneuvelde en gewonde militairen uit Zuid-Oost Drenthe in de eerste helft van de 19e eeuw.
 • Ir. L.T.W.H. Nieland, Kwartierstaat van Hendrik Jan de Boer.
 • Arie Jan Stasse, Gedrukte Steenwijker en Steenwijkerwolder bronnen.
 • C. de Graaf en J.A. de Boo (bew.), Memoriael van het geslachte ende afkomste van Michiel Schultinck.
 • Drs. N.L. van der Woude, De Beerzer komaf van Gerrit Jan Kortman : tijd van leven in de Twentse textiel.

  No. 6

 • Michiel Roscam Abbing, De Haagse dichter en vroedschap Johan van Hoogstraten (1741-1801).
 • A. Clobus, Het portret van ... Johannes Ferdinand Josephus Karthaus.
 • C. de Graaf, De verwanten van Jan Pietersz. Dou(w) (vervolg).
 • D.H. Werner, Het portret van ... het echtpaar Hornsveld-de Ruig.

  No. 7/8

 • C.H. van Wijngaarden, Van Dommelen te Oudewater (eind 16e-begin 18e eeuw).
 • T. Oskam, 'Nieuwe belastingwet' voor de Baronie van IJsselstein afgekondigd in 1557'.
 • Martha Kist, Letter voor letter : genealogie als hulpwetenschap bij textielonderzoek.
 • Petronella J.C. Elema, Uilersma te Oldehove/Middelstum : de nakomelingen van Derk Gerbrants en Trijntje Jans.

  No. 9

 • Antonia Veldhuis, Gevallen in dienst van de WIC.
 • Annemarieke Blankesteijn, BA, Digitaal Album Promotorum (DAP) : gegevens alle Utrechtse gepromoveerden (1636-heden) online.
 • R.F. Vulsma, 16 kwartieren van Jopie de Nigtere.
 • Drs. L.M. van der Hoeven, Zakboekjes van overleden matrozen uit Amsterdam (1808-1810).

  No. 10

 • G. Kalverdijk en M.C. Sluis, Kwartierstaat van Joan Pieter Geus (1919-2001) te Koedijk.
 • B.A. Kemp, Het portret van ... [Bastiaan Kemp].
 • M.J. 't Hart en C. 't Hart, Genealogie├źn van twee Zuid-Hollandse families 't Hart en DNA.
 • H. Faber, Het portret van ... [het echtpaar Faber-van Dijk].

  No. 11

 • Dr. P. Bos en drs. K.A. Reuvers, Drie geslachten Dura (Papendrecht en Dordrecht).
 • Mevr. A. Tamis, Het portret van ... [het echtpaar Tuijman-Komp].
 • Mevr. P.J.C. Elema en Th.J. Oostergo, Kwartierstaat van Marten Toonder (1912-2005).
 • Tjerk T. Feikema, Het portret van ... [het echtpaar Feikema-Sypkens].
 • Bas Lems, Arie Jan Stasse, Kwartierstaat van Marinus Jacobus Hendricus (Rinus) Michels (1928-2005).
 • M. Vulsma-Kappers, De oudere generaties Aukema en Van Wickevoort rondom hun verblijf te Antwerpen e.o.
  No. 12

 • C.H. van Wijngaarden, Tomper (Oudewater, 16e- en 17e eeuw).
 • C. van der Enden, Het portret van ... [vader en zoon van der Enden]. Mevr. G.E. Brederode, mevr. H.H. Frieling-Kemp en drs. L.M. van der Hoeven, Genealogie van een familie Van Maurick (Maurik, Geldermalsen).
 • B. van Dooren, Zwemmen of verzuipen : op zoek naar de Veerman van Haerst.
 • K.H. Beintema-Meijer, Het portret van ... [vader en dochter Bouwman].
 • Dr. P. Bos en drs. K.A. Reuvers, Drie geslachten Dura (Papendrecht en Dordrecht) (vervolg en slot.
 • M. Vulsma-Kappers, De oudere generaties Aukema en Van Wickevoort rondom hun verblijf te Antwerpen e.o. (vervolg en slot).
 • Wapenregistratie.
 • Addenda et corrigenda.

  (statistics of this page)

  Last update: December 29, 2005.


  This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page