Nieuws van Nederlandse archieven 2000


 • For older news click here.
 • For news of 1997 click here.
 • For news of 1998 click here.
 • For news of 1999 click here.

 • De genealogische dag van de N.G.V. werd op 13 mei 2000 gehouden in Nijmegen.

 • Wegens verbouwing is de studiezaal van het Gemeentearchief Rucphen vanaf 8 november 1999 gedurende enige maanden gesloten.

 • De heropening van het Zeeuws Archief aan het Hofplein in Middelburg vond plaats op 4 janurari.

 • De huisvesting van het streekarchief Bommelerwaard wordt flink uitgebreid.

 • Alle archieven van de gemeenten Aalburg, Heusden, Werkendam, Woudrichem en het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch over de periode ca. 1930-ca. 1973, 1979, zijn verhuisd van het Streekarchief Land van Heusden naar het Rijksarchief in Noord-Brabant.

 • Het Verenigingscentrum van de NGV is verhuisd. Het nieuwe adres luidt: Papelaan 6 te Weesp. De datum van opening was 20 mei.

 • De CD-ROM Van Zeeuwse Stam verscheen tijdens de Zeeuwse Genealogische Contactdag op 2 september 2000. Na verschijnen zal de prijs f 52,50 bedragen. De afleveringen 1-100 staan er op.

 • Bij het Gemeentearchief Amsterdam is men al enige tijd bezig met het projekt 'Gezinskaarten 1893-1939'. De index op de gezinshoofden zal t.z.t. op de internetsite van het GAA geplaatst worden, nu alleen nog de letters A-B.

 • Het Meertens Instituut is online.

 • Verschenen is een CD-ROM met gegevens over 350 grafzerken in de St. Laurenskerk te Rotterdam. Voor inlichtingen: Laurenspastoraat.

 • Er bestaan plannen om de niet meer leverbare uitgaven van de Genealogische Vereniging Prometheus (Kwartierstatenboeken, Hollandse Stam- en Naamreeksen, Kronieken, e.d.) op CD-ROM te zetten.

 • Kwartierstatenboek XVI van Prometheus zal begin 2001 verschijnen.

 • De 48e Genealogische Dag van de NGV wordt gehouden op zaterdag 19 mei 2001 in Stadskanaal (provincie Groningen).

 • A reunion for anyone who has an interest in, or ancestors from, the Dutch island of Goeree-Overflakkee in the province of Zuid, Holland, will be held in September 2001. This reunion will take place in or near the village of Ouddorp, which has been inhabited since before 300 BC. Participants will not only visit the Genealogical Center in Middelharnis, but also the annual genealogical day, organized by the Zeeland chapter of the NGV, (Dutch Genealogical Society). Details are available at: click here

 • Met ingang van 1 januari 2000 is het Gemeentearchief Apeldoorn op dinsdagochtend gesloten voor publiek.

 • Per 1 januari 2000 is het stadsarchief van Zutphen een streekarchief geworden. De gemeenten Lochem, Vorden en Warnsveld worden in het streekarchief opgeslagen.

 • De openingstijden van het Streekarchief Krimpenerwaard zijn m.i.v. 18 april: di t/m vr 9-17 uur, donderdagavond 19-22 (m.u.v. juli en augustus).

 • De site van het Streekarchief Regio Eindhoven is sinds 21 maart 2000 operationeel en bevat naamindices van de doop-, trouw- en begraafboeken voor 1811 van de gehele regio. Circa 80% is ingevoerd. Het nieuwe adres van dit archief is vanaf 1 maart j.l.: Raiffeisenstraat 18 in Eindhoven.

 • De streekarchieven Brabant Noordoost, Langs Aa en Dommel, Land van Heusden en Altena en het Rijksarchief in Noord-Brabant hebben samen een internetwebsite in het leven geroepen.

 • Het Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant heeft een eigen site.

 • De verhuizing van het Gemeentearchief van Nijmegen is uitgesteld. Vanaf 5 september is het archief beperkt geopend op dinsdag en donderdag van 10.00-17.00 uur.

 • Het Verenigingscentrum van de NGV in Weesp is vanaf 1 juli nu ook geopend op de donderdag van 10-16 uur (behalve feestdagen). Op zaterdag geldt een langere openingstijd, nl. van 10-16 uur.

 • Uw familienaam geografisch verspreid in Nederland op een landkaart: Geonea: genealogische landkaarten

 • De Inventaris DTB's van Noord-Brabant van voor 1811 volgens Kruijff is online te raadplegen.

 • Het Rijksarchief Gelderland gaat de publieksruimten ingrijpend verbouwen. Hierdoor zal het archief van donderdag 31 augustus t/m begin januari 2001 gesloten zijn. Tijdens de verbouwing worden brieven en e-mails op gewone wijze beantwoord. In urgente gevallen kan men stukken inzien in het Gemeentearchief van Arnhem. Men moet dan vooraf een schriftelijk verzoek indienen bij de rijksarchivaris in de provincie Gelderland.

 • Met ingang van 4 september is de studiezaal van het Gemeentearchief Rotterdam op maandagochtend voortaan om 10.00 open (i.p.v. 8.45).

 • In september verscheen een CD-ROM met daarop de eerste tachtig deeltjes van de reeks Nederland's Patriciaat. De prijs bedraagt f 125,- (voor vrienden van het CBG f 99,-).

 • Zojuist verschenen: CD-ROM Amstelodamum, prijs f 98,-.

 • In december verschijnt de CD-ROM Nederland's Adelsboek, een uitgave van het CBG.

 • Het Gemeentearchief Leiden is het eerste archief in Nederland dat een inventaris heeft van z'n gehele stadsarchief.

 • Het tijdschrift Kronieken verschijnt niet meer met ingang van 2001. Het wordt opgenomen in het tijdschrift Ons Erfgoed.

 • Het Streekarchief Rijnstreek gaat uitbreiden. Allereerst komen het oud-arcief van de huidige gemeente Harmelen over naar Woerden. Harmelen had tot dusverre geen eigen dienst voor het oud-archief en beschikte niet over studiezaalfaciliteiten. Samen met het gemeentelijke oud-archief, komen ook een aantal andere Harmelense archieven, van belang voor de lokale geschiedschrijving, naar Woerden. Naast deze Harmelense invasie, zijn er de oude archieven van de voormalige gemeenten Waarder, Papekop, Hekendorp en Reeuwijk bijgekomen. Die stonden tot dusverre in het archiefdepot in Reeuwijk-Brug, maar zijn nu in Woerden te raadplegen.

 • Een leuke site: Repertorium necrologische bronnen Nederland.


  (statistics of this page)

  Last update: January 11, 2000.

  Vote this site for Top Dutch Genealogy Top 100 page


  This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page