An Aibítir, mar a mhúintí sa Ghaeltacht fadó í

Rinne mé caighdeánú áirithe anseo agus ansiúd. Níl a fhios agam a thuilleadh cá bhfuair mé iad, ach de réir na nótaí a bhreac mé in aice leis na hainmneacha féin, baineann an dara agus an tríú córas le Gaeilge Uladh.

A

1. An Béal Mór
2. Cúpla an Tí
3. An Cúpla

B

1. An Práta
2./3. An Spéaclóir

C

1./2. Crú Capaill
3.Crú an Ghearráin

D

1. Sáil na Bróige
2./3. Bogha

E

1. An tSúil Chaoch
2./3. An Seanteach

F

1. An Fliopa
2. Speal
3. An Rud a d'Íosfá

G

1. Na Spéaclaí
2. Crúca
3. An Crú Tiontaithe

H

1. Droim na Cathaoireach
2./3. An Bhearna

I

1. An Bearrabhaitín
2./3. An Bata

J

1./2./3. An Camán

K

1./2./3. An Eochair

L

1./3. An Speal
2. Compás Scoile

M

1./2. An Rud a d'Íosfá
3. An tIm

N

1. An tIm á Ithe
2. Crúca na Stile
3. Gob na Stile

O

1. An Fáinne
2./3. An Ghealach

P

1. An Casúr
2. Píopa
3. An Phiocóid

Q

1. An tEireaball
2./3. Ruball an Mhadaidh

R

1. An Bhuatais
2./3. An Madadh Féin

S

1. An Péistín
2. Croch
3. An Crúca

T

1. An Maide Croise
2. Ráca
3. An Bacán

U

1. Bogha na Sciathóige
2./3. An Hata

V

1. An Brístín Bréide
2./3. An Maide Briste

W

1. Lapa na Gé
2. Dorn Druidte
3. An Bhoilg

X

1. An Chros
2. Crosóg Bhríde
3. An Chroch

Y

1. An Ghabhlóg
2. An Chroch Chéasta
3. Cos an Ráca

Z

1. An Brístín Leathair
2. Duine ar Chosa in Airde
3. Cosa in Airde