เรื่องราวอิงการเรียนรู้เชิงโครงสร้าง

การเรียนรู้เชิงโครงสร้างคือการมองเห็นระบบความสัมพันธ์ที่เป็นทำนองเดียวกันจากรายกรณีต่าง ๆ หรือความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมยนั่นเอง
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เช่น "นกอยู่ในรัง" มีลักษณะความสัมพันธ์ทำนองเดียวกับ "คนอยู่ในบ้าน"
โครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น เช่น "อิเล็คตรอนหมุนรอบนิวเคลียสเพราะนิวเคลียสดึงดูดอิเล็คตรอน" มีระบบความสัมพันธ์ทำนองเดียวกับ "ดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ เพราะดวงอาทิตย์ดึงดูดดาวเคราะห์"
ถ้าใช้ตัวแปร A และ B แทนสิ่งที่เฉพาะเจาะจงในโครงสร้างข้างต้นนี้ จะได้โครงสร้างทั่วไปคือ "A หมุนรอบ B เพราะ B ดึงดูด A"
ถ้าแทน A และ B ด้วยบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่เป็นไปตามระบบความสัมพันธ์นี้ เรียกว่า "เกิดความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง"
ถ้าแทนค่า C ด้วย "นายดำ" และแทนค่า D ด้วย "นายแดง" แล้วเป็นไปตามโครงสร้าง "C ปีนรั้ว D ดังนั้น C ผิด" คือ "นายดำปีนรั้วนายแดง ดังนั้น นายดำผิด" แต่เมื่อแทนค่า C ด้วย "นายแดง" แล้วแทนค่า D ด้วย "นายดำ" กลับกลายเป็น "นายแดงปีนรั้วนายดำ ดังนั้น นายแดงไม่ผิด" อย่างนี้ เรียกว่า "เกิดความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง"
ถ้าคุณมีความสามารถในการเรียนรู้เชิงโครงสร้าง คุณจะสามารถเรียนวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข โดยไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกว่า นั่นเป็นคณิตศาสตร์ โน่นเป็นภาษาไทย ฯลฯ เพราะคุณสามารถมองทะลุถึงแก่นความเหมือนที่แฝงอยู่ในความต่าง ! คุณจะสามารถนำแก่นของเรื่องหนึ่งไปทำความเข้าใจหรือสร้างสรรค์เรื่องอื่น ๆ ได้อีกมากมายนับไม่ถ้วน ดังเช่น เมื่อคุณเรียนรู้โครงสร้างของโคลงสี่สุภาพแล้ว คุณก็สามารถแต่งโคลงสี่สุภาพที่บรรยายเรื่องต่าง ๆ ได้อีกมากมายหลายบท หรือ เมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาคณิตศาสตร์อันหนึ่ง คุณก็สามารถนำมันไปใช้ในปัญหาอื่น ๆ ได้อีกมากมายนับไม่ถ้วน หรือแม้กระทั่งข้ามสาขาวิชาไปเลย

คลิก! เพื่อดูเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างเสริมความเข้าใจเชิงโครงสร้าง

เรื่องที่ 1 จากคุณสมบัติการแจกแจงสู่อเนกรรถประโยค
เรื่องที่ 2 รังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนสอนคุณธรรม

ไพจิตร สดวกการ 27 กันยายน 2543

คลิกที่นี่เพื่อแสดงความคิดเห็น

*กดปุ่ม Back ที่เมนูบาร์ด้านบน เมื่อต้องการกลับหน้าเดิมค่ะ*

กลับหน้าแรกของศูนย์นวัตกรรมและการนิเทศทางไกล