Islam Pencereleri
Asırlardan ve asırlardan beri, zavallı beşeriyeti mesut etmek için tutulan yolların, kullanılan vasıtaların verdikleri neticelerin ne derece emniyetbahş oldukları tetkike şayan değilmidir ?
Atatürk

İslam Pencereleri2

İslam Pencereleri3


İnsanlar, insan olarak yaşadıkları sürece, başkalarına zarar vermeden, her türlü dini inanç, karşıt inanç ve düşüncelerinde hürdürler.
Bu site, her türlü düşünce ve inancın, düşünen ve sorgulamak isteyen  insanlarca  açık olarak tartışılmasından yana olduğu için tasarlanmıştır.


Güncelleme
29_03_2002


Konuyla İlgili Siteler 
İlhan Arsel
Hülagü
Rasyonel
Sağduyu
Entropy

Av. Hayri Balta
Gürbüz Tüfekçi

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Ateizm ve Din

www.agnostic.com.tr.tc



Articles and Writings About Islam... 

Why do Islamic nations want war
with Israel?

How did Islam begin, and who was
Muhammad?

What do Muslims believe?

How is the Koran different from
the Bible?

What does Islam teach about
Jesus Christ?

THE FACTS ON ISLAM contrasts the beliefs of Biblical Christianity with those of Islam and provides a solid basis for understanding present conflicts and future world events.


email


TC

constr.gif (3470 bytes)                                 


Bu_sayfa_sürekli_
olarak_geliştirilmekte
ve_ilaveler_yapılmaktadır. Bu siteden, her türlü yazıyı izinsiz olarak alabilir,  web sitelerinizde kullanabilir ve dağıtabilirsiniz.

28.02.2000

 

Kuran / Maide 5/33

" Allah’ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah’ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın." Kuran - Fatır/43.

Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar etmek olur.." Atatürk

 

“Evet Karabekir, Arapoğlu’nun yavelerini Türk oğullarına öğretmek için Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler..” Atatürk   
                                                                 Kazım Karabekir-Paşaların Kavgası Syf,159  


Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir, adeta halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini  gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir. Batıl inançlardan vazgeçilmelidir. İsteyen istediği gibi ibadet edebilir. Herkes kendi vicdanının sesini dinler. Ama bu davranış ne sağduyulu mantıkla çelişmeli ne de başkalarının özgürlüğüne karşı çıkmasına yol açmalıdır..  Atatürk-1926
Andrew Mango, Atatürk Syf.447

Atatürk'ün El Yazısından İslam Hakkında Gerçek Düşünceleri
Atatürk'ün Demeçlerinden
Büyük Nutuk / Milli Sır 
Atatürk ve İslamiyet
Atatürk'ün Gizli Kütüphanesi / Murat Birsel
Atatürk ve Türban
Atatürk / Bursa Nutku
Lise II Tarih Kitabından İslam Tarihi, Kuran ve Muhammed
(
Atatürk'ün Emriyle 1931 - 1949 Yılları Arasında Liselerde Okutulan Tarih Kitabına Konulan Bölümler )
Türkler'in  Müslümanlaştırılmaları İslam ve Anayasası
Riddet İrtidat ve Mürted
Laik Devlet / İslami Devlet
İslam ve Evrensellik
Arap ve Arabistan
Hira Dağı
İslam Toleransı ve Çelişkileri Kadın Erkek İlişkileri ve Evlilik

Kadının Yaratılışı
Kadın Hakları
Kadına Doğrudan Hitab
Kadın / Ganimet
İslam Öncesi Örtünme
Peçe ve Türban
Kadın'ın Dövülmesi
Kadın'ın Lanetlenmesi


Evlilik
Gayri Müslimlerle Evlilik
Akraba Evliliği
Mut'a Nikahı
Hülle
Talak / Boşanma

Tebenni Olayı
Mariya - Hafsa / Tahrim 1-5
Cariye
Zina
Recm
Aişe Üzerine Hadisler
Safvan bin Mu’attal ve İfk Olayı
Safiyye Üzerine Hadisler
Kadın Erkek İlişkileri
Kadın Peygamberler

Ganimet / Ganaim Ayetleri
Hac
İslam'da Şiddet
Şirk ve Müşrik
Cihad
Seriyye
Cizye
Sevgi-Dostluk ve Kardeşlik
Kısas
Usma B. Mervan ve Ebu Afek'in Öldürülmesi
Kuran Ne Kadar Anlaşılabilir
İsa, Yesus ve Eusa
Cennet ve Cehennem

Cennet ve Huriler
Gulam - Gılman
Cehennem ve Zebaniler
Ebedi Cehennem

Şarap
Faiz / Riba
Muhammed ve Allah
Beddua
Allah Korkusu
Kıble'nin Değiştirilmesi. Mehmet Akif ve İslam
Hayr ve Şer .
Allah'ın Saptırdığı İnsan Maide / Sofra
Allah ve Gemiler Kuran'da Bilimsellik İddiaları
Dünya ve Yuvarlaklık Teorisi / Strabon
Petrol / Plinius
Embryo / Galen
Galen 1
Galen 2
Galen 3
History of Medicine
Tatlı Tuzlu Su Karışmazlık Teorisi / Plinius
Oruç
Namaz
Oku Emri
Temizlik Üzerine Hadisler .
Kutsal Kitaplardan İnciler .
Çelişkili Ayetler Dinsel Katliamlar
Tekrar Ayetler Mutezile             Sadukiler
Mealler ve Ayetler Kaptan Cousteau'nun Müslüman Olduğu Yalanı ve İlgili Belgeler
İslami Yalanlar ve Saptırmalar
Said-i Nursi Yalanları
İslami Nutuklar
Yaşar Nuri Öztürk Saptırmaları
Mehdi Yaşar Nuri Ayetleri


Süleyman Ateş Saptırmaları

On Emir / Tevrat
İncil ve Tevrat
Şamanizm
Resim / Şiir / Satranç
Alıntılar - Yazılar                           
Ömer Hayyam ve Rubaileri Din Hakkında Deyişler         
İslami Cihad / James A. Haught
İnancın Öfkesiyle Dolu On Yıl / James Haught
Eski Arap Toplumunda Eşcinsellik ve İslam / Colin Spencer

Usame bin Ladin 11 Eylül Öncesi

Kadınları Dövün / İlhan Arsel
Yaşar Nuri'nin Mehdiliği  / Avni Özgürel
MGK Yaşar Nuri'yi mi İşaret Ediyor
İbrahim Peygamber / Voltaire 
Ölümden Sonra Dirilme / Voltaire
Mesih Mezarcı
Din Üstüne / David Hume
Din / Voltaire
Din Hakkında Düşünceler
Din İyilik Getiren Bir Güç mü / James A.Haught
Psikanaliz ve Din / Freud ve Jung
Erich Fromm
Totem ve Tabu  
Incest Korkusu / S. Freud
.
  Kuran'ın Kökeni / Giriş Bölümü
  Arif Tekin
- Eski Diyanet Görevlisi 
 
İslamcılar kendisiyle hesaplaşmalı / Hulki Cevizoğlu
 Akla Sığmayan Sorular / Hulki Cevizoğlu



Din ve Seks / Gürbüz D. Tüfekçi
Demokrasi ve Barışın Olmazsa Olmazları / Gürbüz D. Tüfekçi
Hizbullah / Av. Hayri Balta
İnsan ve Şeriat / Mine Kırıkkanat
Mısırlı Kadın / Enis Berberoğlu
İslamizm Kasveti / Ali Tartanoğlu
Gen Haritası / Murat Bardakçı
Safsata-ı Muazzama / Ahmet Yazgın
Günümüz İslam Devletlerinde Kadının Durumu / Faik Bulut
Mazlum Müslüman / İlhan Selçuk
Eğitimde Kökten Dinci İşbirliği
Prof. Dr. Aykut Kence
.
Geri Kafalılık / Av. Vedat Günyol
Müslüman Mahallesi / Bekir Çoşkun
Diyanet
Allah 
Allah  /Varlığı
Allah / Birliği
Allah / İsimleri
Allah / Sıfatları
Allah / Literatür
Muhammed Hakkında Pozitif Görüşler
Hilafetçilerin Görüşleri'ne Göre :
İslam Akidesi
İslam Devleti
İslam'da Mülkiyet
İslam'da Öğretim
İslami Otorite
Şeriat Hukuku
Siyasal İslam